Autonomia Galicji

Uzyskała autonomię i samorząd lokalny w postaci Sejmu Krajowego w Lwowie - 1861:
a) spolszczenie galicyjskiej administracji i szkolnictwa,
b) mianowanie namiestnikiem Polaka - Agenor Gołuchowski,
c) polonizacja uniwersytetu i politechniki we Lwowie,
d) utworzono Akademię Umiejętności w Krakowie,
e) partie polityczne mogły uczestniczyć w życiu politycznym i parlamentarnym,

Autonomia ta była namiastką niepodległości, jednak dzięki niej zaczęło się rozwijać narodowe życie kulturalne, szkolnictwo i życie polityczne. W Galicji znajdowali schronienie działacze niepodległościowi z zaboru rosyjskiego i niemieckiego. Tutaj ukazywały się prace zakazane przez cenzurę rosyjską i niemiecką

Автономія Галичини