Автономія Галичини

Одержувала автономію і місцеве самоврядування в образі Загальнодержавного Сейму в Львові - 1861:
а) сполячення галіцийскієй адміністрації і шкільної справи,
б) призначення намісником поляка - Агенор Голуцховскі,
ц) полонізація університету і політехніка в Львові,
д) утворено Академію Уміння в Кракові,
ей) політичні партії могли брати участь в політичному і парламентському житті
Автономія та була замінником незалежності, проте завдяки ній зачало розвиватися національне культуральне життя, шкільна справа і політичне життя. У Галичині знаходили притулок діячі незалежностей з російської і германської огорожі. Тут з'являлися роботи, замовлені через російську і германську цензуру