Przy trakcie na Tarnopol

Szczególny rozwój Ihrowicy należy powiązać z połączeniem wsi utwardzonym gościńcem z najbliższym dużym miastem - Tarnopolem. W materiałach historycznych są wzmianki, że bitą drogę z Tarnopola do Brodów ukończono w 1856 r. Tak więc do Tarnopola z Kowla i Łucka można było dojechać najkrótszym szlakiem przez Brody, Podkamień, Załoźce i Ihrowicę.

Na przełomie XVIII i XIX wieku przez Ihrowicę przejeżdżali bogaci ziemianie z północy kierując się do Tarnopola, gdzie w dniu św. Anny odbywały się wielkie, doroczne jarmarki końskie. Oprócz jarmarków organizowano wyścigi konne[6]. Traktem jechali także ziemianie wiozący dzieci do szkół w Tarnopolu. Jedną z tych szkół było słynne gimnazjum o.o. jezuitów założone w 1820 r. Traktem sunęli też kupcy z zaopatrzeniem dla wsi i miasteczek. W Tarnopolu funkcjonowała bowiem giełda zbożowa, której notowania ukazywały się w urzędowej „Gazecie Lwowskiej”.

Duży przepływ ludności spowodował dalsze rozwinięcie się w Ihrowicy rzemiosła. Zakładano warsztaty stolarsko-kołodziejskie, kowalskie, rymarskie i inne potrzebne do zaspokojenia potrzeb podróżnych. Powstały gospody i noclegownie, które prowadzili głównie Żydzi. Podróżnych przyjmowali do swoich zagród również chłopi. Jednak największe korzyści z położenia wsi czerpał właściciel lub dzierżawca folwarku.

DALEJ