Cmentarz Żolnierzy Radzieckich przy ulicy Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim powstał według projektu Stanisława Żałobnego i Michała Gałkiewicza. Składa się on z 252 zbiorowych mogił. Pochowano tu 1137 żołnierzy Armii Czerwonej, Wszyscy polegli w 1945 r. przy wyzwalaniu Piotrkowa. Ekshumowano ich z miejsc wcześniejszego pochówku w 1967 r. Żołnierze ci walczyli w 6. KPanc (3. AGw.), 6 KZmech (4. AGw) oraz 102 KP