Cmentarz (Stary) Najstarsza Piotrkowska nekropolia (czesciowo cmentarz prawosławny).Rzymskokatolicki cmentarz miejski w Piotrkowie Trybunalskim zwany potocznie "Powazkami" znajduje się przy ulicy Cmentarnej, na północ od starego centrum miasta. Początki cmentarza sięgaja prawdopodobnie 1830 roku. Wówczas bowiem wielkim murem ogrodzono dwie nowopowstałe nekropolie - rzymskokatolicka i prawosławna. Jest tu wiele cennych nagrobków będących cennymi przykładami rzezby nagrobnej. Na kilku nagrobkach znajduja się epitafia zaczerpnięte z poezji Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida i Marii Konopnickiej. Warto również zwrócić uwagę na nagrobki Skibińskich, Srzednickich, Saryusz - Wolskich oraz na kaplicę grobowa Juttnerów. Na Starym Cmentarzu odnalezć można również nagrobki związane z wydarzeniami I wojny swiatowej. W kwaterze 18. znajduje się mogiła z głazem, pod którym spoczywaja prochy lotników armii austro - węgierskiej: Friedricha Helfera i Heinricha Wilkowitscha'a, poległych w 1915 r. oraz - w kwaterze 40. - mogiła z pomnikiem w kształcie łuski armatniej lejtnanta armii austro - węgierskiej Rudolfa Hefelle (1915 r.) Z kolei w częsci prawosławnej znajduje się mogiła z głazem i data 8.04.1863 r. Pochowano tu kapitana Nikiforowa i szesciu żołnierzy armii carskiej powieszonych z wyroku sadu powstańczego w Niekłaniu.
Cmentarz "Nowy"
Ponadto w obrębie cmentarza znajduje się wielonarodowy cmentarz z czasów I wojny swiatowej, na którym pochowano ok. 500 osób wyznania katolickiego. Znajduje się tu głaz z napisem "Cedant Arma Togae 1914 - 15" . Warto również zwrócić uwagę na zbiorowe groby żołnierzy Legionów Polskich z napisem 1914/1915 i 1920; zbiorowe mogiły: 8 cywilów poległych w 1939 r. oraz 45 cywilów poległych na ulicach miasta w latach 1939 - 44, a także szesć zbiorowych mogił, w których spoczywaja prochy ok. 150 ofiar egzekucji dokonywanych w lasach piotrkowskich, w latach 1940 - 44, ekshumowanych i przeniesionych na obecne miejsce w marcu i kwietniu 1945 r.