Wykaz zmarłych jeńcow od 1 grudnia 1920 r. do 28 lutego 1921 r. w szpitalu Obozu Jeńców nr 7 w Tucholi.

Oryg. karta zgonu jeńców: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich, t. 60 i 61 oraz CAW, Obóz Jeńców nr 7 w Tucholi, t. 2
Nazwisko i imię Stopień wojskowy Data urodzenia Data zgonu Przyczyna zgonu
Semicow Paweł szereg. 1901 1 XII 1920 dur brzuszny
Symanow Maksym Szereg 1890 1 XII 1920 tyfus
Szyszkin Andrej szereg. 1901 1 XII 1920 tyfus, złamanie prawej nogi
Wierszenin Grygorij szereg. 1894 1 XII 1920 tyfus
Wasylew Iwan szereg. 1900 2 XII 1920 tyfus
Szełepow Mychaił szereg. 1895 3 XII 1920 zapalenie płuc
Wasiljew Jefim szereg. 1891 3 XII 1920 tyfus
Wikułow Mychaił szereg. 1901 3 XII 1920 czerwonka
Szwejcow Aleksander szereg. 1892 4 XII 1920 gruĽlica
Zabobulin Wasyl szereg. 1900 4 XII 1920 odmrożenie nóg
Woronin Iwan szereg. 1899 5 XII 1920 tyfus
Zajcow Gerasim szereg. 1901 5 XII 1920 wada serca
Salin Piotr szereg. 1896 6 XII 1920 tyfus
Szagalew Sydor szereg. 1895 6 XII 1920 anemia
Terbejow Fiodor szereg. 1900 6 XII 1920 tyfus
Zacharow Maksim szereg. 1900 6 XII 1920 tyfus
Semenow Walentyn szereg. 1898 7 XII 1920 tyfus powrotny
Szaliniec Michaił szereg. - 7 XII 1920 dur plamisty
Sorokin Wasyl szereg. 1899 8 XII 1920 tyfus powrotny
Stankiewicz Wiktor szereg. 1888 8 XII 1920 dezynteria
Szapranowski Piotr szereg. 1894 8 XII 1920 tyfus powrotny
Tychanskij Iwan szereg. 1896 8 XII 1920 tyfus
Wasiljew Aleksander szereg. 1889 8 XII 1920 tyfus
Wasylcew Michał szereg. 1899 8 XII 1920 dezynteria
Smyrnow Wasyl szereg. 1889 9 XII 1920 tyfus powrotny
Swetlanow Piotr szereg. 1894 9 XII 1920 tyfus powrotny
Skankow  Iwan szereg 1899 10 XII 1920 dur brzuszny
Szytowkin Gregorij szereg. 1893 10 XII 1920 dezynteria
Truszczenko Andrzej szereg. 1890 10 XII 1920 dur plamisty
Worobjew Aleksiej szereg. 1899 10 XII 1920 tyfus plamisty
Warankin Iwan szereg. 1893 10 XII 1920 dezynteria
Smirnow Sergiej szereg. 1892 11 XII 1920 dezynteria
Uke Władymir szereg. 1899 11 XII 1920 dur brzuszny
Szabalyn Siergiej szereg. 1893 13 XII 1920 tyfus
Szczegotow Timofiej szereg. lat 18 13 XII 1920 tyfus
Widugirys Paweł szereg. 1896 13 XII 1920 dezynteria
Witinkin Dmytri szereg. 1896 13 XII 1920 tyfus powrotny
Smirnow Wasyl szereg. 1894 14 XII 1920 tyfus
Tiupin Wasyl szereg. 1892 14 XII 1920 tyfus
Tychonow Piotr szereg. 1892 14 XII 1920 tyfus
Zlepuszkyn Aleksander szereg. 1900 14 XII 1920 tyfus
Żukow Nykołaj szereg. 1897 14 XII 1920 dur plamisty
Samsonow Grygorij szereg. 1899 15 XII 1920 tyfus
Surowikow Aleksander szereg. 1897 15 XII 1920 tyfus
Tolkaczew Fiodor szereg. 1901 15 XII 1920 tyfus
Wolnogirski Sergiej szereg. 1901 15 XII 1920 tyfus powrotny
Uhtow Jakow szereg 1896 16 XII 1920 stłuczenie
Werstanow Michał szereg. 1897 18 XII 1920 tyfus powrotny
Wjalnow Aleksander szereg. 1888 18 XII 1920 tyfus powrotny
Żarow Dmytro szereg. 1901 18 XII 1920 dur brzuszny
Soczkow Piotr szereg. 1901 19 XII 1920 tyfus powrotny
Stiepanow Sergiej szerg. 1901 19 XII 1920 gruĽlica
Żoryn Aleksiej szereg. 1896 20 XII 1920 tyfus powrotny
Smirnow KuĽma jeniec 1884 20 XII 1920 ogólne zakażenie w następstwie postrzału barku prawego
Smyrnow Jan szereg. 1888 20 XII 1920 tyfus powrotny
Woronin Iwan szereg. - 20 XII 1920 dur brzuszny
Żukow Ilja szereg. 1891 20 XII 1920 dezynteria
Raskazow Iwan jeniec lat 23 21 XII 1920 dur plamisty
Rublow Stefan jeniec 1900 21 XII 1920 dur plamisty
Timofiejew Iwan jeniec lat 23 21 XII 1920 gangrena nóg
Tymochin Jan szereg. 1896 21 XII 1920 tyfus powrotny
Wasiljew Grigorij szereg. 1896 21 XII 1920 dezynteria
Sawyckij Nikołaj szereg. 1899 22 XII 1920 tyfus
Sirotkin Iwan szereg. 1901 22 XII 1920 dur brzuszny
Szustow Jan szereg. - 22 XII 1920 tyfus
Worobjow Andrzej szereg. 1900 22 XII 1920 tyfus powrotny
Pałkin Wasilij szereg. 1892 23 XII 1920 dur plamisty


Ciag dalszy listy