Wykaz zmarłych jeńcow od 1 grudnia 1920 r. do 28 lutego 1921 r. w szpitalu Obozu Jeńców nr 7 w Tucholi.

Oryg. karta zgonu jeńców: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich, t. 60 i 61 oraz CAW, Obóz Jeńców nr 7 w Tucholi, t. 2

częsc druga


Nazwisko i imię Stopień wojskowy Data urodzenia Data zgonu Przyczyna zgonu
Parfencew Danył szereg. lat 22 23 XII 1920 tyfus
Paszkiewicz Wasili jeniec 1891 23 XII 1920 zamarznięcie
Smirnow Fiodor szereg. 1901 23 XII 1920 tyfus
Szałrow Michał szereg 1900 23 XII 1920 stan gorączkowy
Szamidow Jewdokin jeniec 1901 23 XII 1920 dezynteria
Wasiljew Mikołaj szereg. 1893 23 XII 1920 tyfus
Pawluczenko Iwan szereg. 1899 24 XII 1920 dur brzuszny
Sarakow  Iwan jeniec lat 21 24 XII 1920 dezynteria
Salezniow Nikołaj szereg. 1898 24 XII 1920 tyfus
Semenow Iwan szereg. 1901 24 XII 1920 tyfus
Wodianow Danił szereg. 1900 24 XII 1920 dur plamisty
Zoljanin Jegor szereg. 1900 24 XII 1920 dur brzuszny
Płotnikow Aleksander szereg. - 25 XII 1920 tyfus
Popow Stepan szereg. 1896 25 XII 1920 dur brzuszny
Zubakowski Wasylij szereg. 1896 25 XII 1920 dezynteria
Żuczkow Ilja szereg. 1899 25 XII 1920 gorączka reumatyczna
Popwas Aleksander szereg. 1900 26 XII 1920 tyfus
Pryszczypow Paweł szereg. 1894 26 XII 1920 dur plamisty
Simonow Aleksander szereg. 1897 26 XII 1920 tyfus
Stepankow Froł szereg. 1892 26 XII 1920 dezynteria
Sybirakow Nikołaj szereg. 1899 26 XII 1920 anemia
Szkudiew Grigor szereg. 1889 26 XII 1920 dezynteria
Trofimow Wasilij szereg. 1893 26 XII 1920 tyfus powrotny
Sazonow Nikołaj szereg. 1891 27 XII 1920 dur brzuszny
Stachowski Józef szereg. 1900 27 XII 1920 tyfus
Starowojtow Mojsej szereg. 1900 27 XII 1920 dur brzuszny
Tołczanow Wasilij szereg. 1895 27 XII 1920 anemia
Ułanow Wasilij szereg. 1901 27 XII 1920 dezynteria
Zielenieckij Wasilij szereg. 1899 27 XII 1920 dur brzuszny
Szatygin Iwan jeniec 1900 29 XII 1920 dezynteria
Szczepow Iwan szereg. 1901 29 XII 1920 tyfus
Timczin Zachar szereg. 1897 29 XII 1920 tyfus powrotny
Sieniow Siemjon szereg. 1901 30 XII 1920 dur brzuszny
Switłakow Afansij szereg. 1898 30 XII 1920 dur plamisty
Sytakow Iwan szereg. lat 20 30 XII 1920 tyfus
Tkaczenko Łazar szereg. 1899 31 XII 1920 dur brzuszny
Ziemniakow Wasilij szereg. 1901 31 XII 1920 tyfus
Leontiew Piotr szereg. 1893 1 II 1921 zapalenie jelit
Naumow Aleksander szereg. 1896 1 II 1921 dezynteria
Lujuzow Nikołaj szereg. 1891 3 II 1921 zapalenie jelit
Łosław Timofiej szereg. lat 22 3 II 1921 zapalenie jelit
Łygin Wasilij szereg. 1895 3 II 1921 dezynteria
Matoczenkow Nikifor szereg. lat 24 3 II 1921 zapalenie jelit
Moliwanow Teodor szereg. lat 20 3 II 1921 ogólne zakażenie po amputacji ręki
Mulec Julian szereg. 1894 3 II 1921 zapalenie jelit
Marczenko Semen szereg. 1893 4 II 1921 dur plamisty
Masłakow Kasjan szereg. lat 22 4 II 1921 dezynteria
Mieszkow Michał szereg. 1901 4 II 1921 zapalenie jelit
Lichaczew Nikifor szereg. 1901 5 II 1921` cholera
Ljegkich Grigorij szereg. lat 23 5 II 1921 cholera
Maruczew Andrzej szereg. lat 21 5 II 1921 zapalenie jelit
Michaiłow Fiodor szereg. 1884 5 II 1921 cholera
Morozow Bazyl szereg. 1888 5 II 1921 zapalenie jelit
Łykow Mikołaj szereg. lat 23 6 II 1921 zapalenie jelit
Mozgewicz Piotr jeniec lat 25 6 II 1921 zapalenie jelit
Leczeczenko Prokofri jeniec 1899 7 II 1921 zapalenie jelit
Leonow Iwan jeniec lat 31 7 II 1921 zapalenie jelit
Markin Iwan jeniec - 7 II 1921 dezynteria
Matwiejew Paweł jeniec 1891 7 II 1921 dezynteria
Michajłow Aleksander jeniec 1897 7 II 1921 dezynteria
Lipski Anton jeniec 1899 8 II 1921 cholera
Łapin Iwan jeniec 1901 8 II 1921 zapalenie żołądka i jelit
Łożkin Mikołaj jeniec lat 26 8 II 1921 stan durowaty
Majerow Aleksander jeniec lat 25 8 II 1921 tyfus powrotny
Maksimow Paweł jeniec 1895 8 II 1921 anemia złośliwa
Melnikow Ilja jeniec 1893 8 II 1921 tyfus
Mjawtow  Iwan jeniec 1897 8 II 1921 anemia
Matych Aleksander jeniec 1900 9 II 1921 tyfus powrotny
Michajłow Grigorij jeniec lat 24 9 II 1921 anemiaCiag dalszy listy