Wykaz zmarłych jeńcow od 1 grudnia 1920 r. do 28 lutego 1921 r. w szpitalu Obozu Jeńców nr 7 w Tucholi. 

Oryg. karta zgonu jeńców: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich, t. 60 i 61 oraz CAW, Obóz Jeńców nr 7 w Tucholi, t. 2 

częsc trzecia


Nazwisko i imię Stopień wojskowy Data urodzenia Data zgonu Przyczyna zgonu
Leonow Maksym jeniec 1898 10 II 1921 zapalenie jelit
Łukomski Makar szereg. 1900 10 II 1921 tyfus powrotny
Michaiłow Andrzej jeniec lat 26 10 II 1921 dezynteria
Lwow Aleksander szereg. 1901 11 II 1921 zapalenie jelit
Łapa Semen jeniec lat 30 11 II 1921 cholera
Ławryn Iwan jeniec lat 24 11 II 1921 anemia
Ławrenko Piotr szereg. 1900 11 II 1921 anemia
Ławruchin Fedor szereg. 1900 11 II 1921 febra
Łomonosow Anton szereg. 1900 11 II 1921 anemia
Mitinkow KuĽma jeniec 1901 11 II 1921 zapalenie jelit
Mitrofanow Aleksiej jeniec 1901 11 II 1921 zapalenie jelit
Litwinow Ilja szereg. 1897 12 II 1921 zapalenie jelit
Łazarew Nikołaj szereg. 1892 12 II 1921 zapalenie jelit
Łuszczenko Aleksiej szereg. 1895 12 II 1921 zapalenie jelit
Maraszczew Konstantin jeniec lat 26 12 II 1921 zapalenie jelit
Łoktiuszin Fiodor jeniec lat 28 13 II 1921 zapalenie jelit
Maksymow Aleksander jeniec 1881 13 II 1291 zapalenie jelit
Melnikow Aleksander jeniec lat 30 13 II 1921 zapalenie jelit
Michajłenko Wasilij jeniec 1896 13 II 1921 zapalenie jelit
Liubawin Aleksander jeniec 1900 14 II 1921 anemia
Łobanow Michaił jeniec 1893 14 II 1921 zapalenie jelit
Łoginow Nikołaj jeniec lat 33 14 II 1921 stan durowaty
Łopatkin Iwan jeniec lat 23 14 II 1921 cholera
Maniczew Jehor jeniec lat 23 14 II 1921 cholera
Morbin Aleksiej jeniec lat 21 14 II 1921 zapalenie jelit
Głuchoniemy jeniec - 15 II 1921 zapalenie jelit
Łopatkin Iwan jeniec lat 31 15 II 1921 cholera
Łukarew Iwan jeniec lat 28 15 II 1921 anemia
Marguszow Paweł jeniec 1896 15 II 1921 zapalenie jelit
Danelew Augustin jeniec 1900 16 II 1921 zapalenie jelit
Majerow Aleksander jeniec 1900 16 II 1921 anemia
Maliutin Paweł jeniec lat 23 16 II 1921 anemia
Niemrzimow Grigorij jeniec lat 25 16 II 1921 ogólne osłabienie po dezynterii, odmrożenie palców obu nóg
Kareklasz Maliuta szereg. 1894 17 II 1921 anemia
Kożewnikow Iwan szereg. 1899 17 II 1921 tyfus powrotny
Kreszczenow Wasilij szereg. 1900 17 II 1921 zapalenie jelit
Kuznecow  Iwan szereg. 1893 17 II 1921 zapalenie jelit
Liekewycz Michaił jeniec lat 23 17 II 1921 anemia
Maslakow Prochor jeniec 1895 17 II 1921 zapalenie jelit
Michaiłow Piotr jeniec 1898 17 II 1921 zapalenie jelit
Kalugin Piotr szereg. 1895 18 II 1921 tyfus powrotny
Kozłow Jewdokim szereg. 1897 18 II 1921 zapalenie jelit
Kriworotow Ignatij szereg. 1892 18 II 1921 choleraCiag dalszy listy