Wykaz zmarłych jeńcow od 1 grudnia 1920 r. do 28 lutego 1921 r. w szpitalu Obozu Jeńców nr 7 w Tucholi. 

Oryg. karta zgonu jeńców: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich, t. 60 i 61 oraz CAW, Obóz Jeńców nr 7 w Tucholi, t. 2 

częsc czwarta


Nazwisko i imię Stopień wojskowy Data urodzenia Data zgonu Przyczyna zgonu
Kuznecow Andrej szereg. 1899 18 II 1921 tyfus powrotny
Kuznecow Piotr szereg. 1891 18 II 1921 zapalenie jelit
Liebediew Paweł jeniec lat 25 18 II 1921 gruĽlica / obok nazwiska odręcznie napisano Lebidziow Paweł
Malcew Aleksiej jeniec lat 25 18 II 1921 zapalenie jelit
Michajłow Aleksander jeniec 1901 18 II  1921 zapalenie jelit
Miszarin Maksim jeniec 1893 18 II 1921 wada serca
Kazakow Grigorij jeniec lat 22 19 II 1921 zapalenie opon mózgowych
Kozłow Aleksander jeniec lat 23 19 II 1921 anemia
Kuzmin Terentij jeniec 1898 19 II 1921 zapalenie opon mózgowych
Lesicyn Nikołaj jeniec lat 26 19 II 1921 anemia
Melnikow Semen jeniec lat 26 19 II 1921 zapalenie jelit
Munda Bronisław jeniec lat 28 19 II 1921 anemia
Kliuzin Jegor jeniec lat 27 20 II 1921 tyfus powrotny
Koszewdrow Andrej jeniec lat 25 20 II 1921 zapalenie opon mózgowych
Kudriaczow Jefim jeniec 1888 20 II 1921 zapalenie nerek
Łoginow Aleksander jeniec 1901 20 II 1921 anemia
Machajew Dmitrij jeniec lat 25 20 II 1921 zapalenie jelit
Matuszkiewicz Fedor jeniec lat 27 20 II 1921 cholera
Kurytow Nikołaj jeniec 1893 21 II 1921 cholera
Madykow Wasilij jeniec 1895 21 II 1921 zapalenie nerek
Kisieliow Nikołaj jeniec 1901 22 II 1921 zapalenie jelit
Kowalczuk Jakow jeniec lat 23 22 II 1921 zapalenie płuc
Miszczenko Filip jeniec lat 25 22 II 1921 zapalenie jelit
Muruchow Iwan jeniec 1901 22 II 1921 zapalenie jelit
Karszirin Nikołaj szereg. 1891 23 II 1921 zapalenie jelit
Kolonistow Nikołaj jeniec 1901 23 II 1921 zapalenie jelit
Łebediew Iwan jeniec 1897 23 II 1921 dur plamisty
Kliucznikow Iwan jeniec 1893 24 II 1921 zapalenie nerek
Korniakow Nikita jeniec 1897 24 II 1921 zapalenie jelit
Kozłow Iwan szereg. 1897 24 II 1921 zapalenie jelit
Milman Zaman jeniec 1900 24 II 1921 zapalenie jelit
Mitrow Siergiej jeniec 1889 24  II 1921 zapalenie jelit
Korianow Stiepan szereg. 1900 25 II 1921 zapalenie jelit
Korniew Jakow szereg. 1898 25 II 1921 zapalenie jelit
Lesnikow Trofim jeniec 1898 25 II 1921 zapalenie jelit
Mozgow Jegor jeniec 1895 25 II 1921 zapalenie jelit
Krawcow Siemion szereg. 1900 25 II 1921 zapalenie jelit
Kunejew Wasilij szereg. 1900 26 II 1921 cholera
Leszczew Michaił jeniec 1901 27 II 1921 tyfus
Łuczkow Akim jeniec 1898 27 II 1921 zapalenie jelit
Markow Iwan jeniec 1897 27 II 1921 zapalenie jelit
Kancakow Michaił szereg. 1892 28 II 1921 zapalenie jelit
Kokin Jakow szereg. 1890 28 II 1921 grypa
Kuczyn Nikołaj jeniec 1897 28 II 1921 zapalenie jelit
Kupcow Timofiej szereg. 1901 28 II 1921 zapalenie jelit
Mitiuchin Kirił jeniec 1887 28 II 1921 zapalenie jelit
Murban Fedor jeniec 1879 28 II 1921 zapalenie jelit