Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik

Dniestr


Dniestr, w starożytności łac. Tyras lub Nester), rzeka płynąca przez Ukrainę i Mołdawię (a w praktyce będąc granicą mołdawsko - naddniestrzańską). Rzeka należy do zlewiska Morza Czarnego. Długość - 1.352 km, powierzchnia zlewni - ok. 72 tys. km..

Źródła Dniestru leżą w Karpatach Wschodnich, w pobliżu Przełęczy Użockiej. W górnym biegu ma charakter rzeki górskiej, potem płynie Wyżyną Wołyńsko-Podolską głęboko wciętym jarem z licznymi bystrzami (porohami). W dolnym biegu płynie przez Nizinę Czarnomorską. Uchodzi do Morza Czarnego w limanie Dniestru o szerokości 9 km i długości 32 km.