СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Архівні документи

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонд 1. ВУЦВК.

 1. Оп. 2, Спр. 40. Протоколи засідань Постійної наради по боротьбі з бандитизмом при РНК УРСР та листування з ЦК КП(б)У про виконання ВУЦВК постанов Політбюро ЦК КП(б)У про зміцнення монополії зовнішньої торгівлі, про переіменування населених пунктів, список працівників управління справами ВУЦВК. (18 січня 21 листопада 1923 р.).
 2. Оп. 2 (д), Спр.6. Постанови Ранднаркому УРСР, протоколи засідань Постійної наради по боротьбі з бандитизмом, зведення і бюлетені про боротьбу з бандитизмом в губерніях і повітах України. (25 серпня 1921 - 23 жовтня 1923 рр.). 253 арк.
 3. Оп. 2 (д), Спр. 10. Інформаційно - статистичний відділ. Зведення таємно-інформаційного відділу РНК УРСР та інформаційно - інструкторського відділу Наркомату внутрішніх справ УРСР про політичне та економічне становище губерній. (січень 1921 - січень 1922). 37 арк.

Фонд 2. Раднарком УРСР.

 1. Оп. 2, Спр. 281. Секретно-інформаційний відділ. Секретний підвідділ. Розвідувальні зведення штабу військ України та Криму. (27 березня - 20 вересня 1921). 159 арк.
 2. Оп. 2, Спр. 285. Секретно-інформаційний відділ. Секретний підвідділ. Харків. Інформаційно - оперативний бюлетень Всеукраїнського Надзвичайного Комітету по боротьбі з бандитизмом на Україні, трьохтижневі та двохтижневі інформаційні зведення про стан губерній. (січень - 30 липня 1921). 40 арк.
 3. Оп. 2, Спр. 295. Інформаційні зведення секретно-інформаційного відділу при РНК УСРР (квітень - серпень 1921 р.). 152 арк.

Фонд 4. Народный Комиссариат Внутренних Дел УССР.

 1. Оп. 1, Спр. 568. Рапорты и приказы по Северной повстанческой групе войск банды Ю. Тютюнника (20 мая 2 ноября 1921 г.) 26 л.
 2. Оп. 1, Спр. 569. Приказы по штабу повстанческой армии, инструкции и другие материалы о банде Ю. Тютюнника (27 мая 22 июля 1922 г.). 185 л.
 3. Оп. 1, Спр. 673. Подборка нот и других документов о Польше для издания книги о Польше (перепечатки). (24 июня 3 декабря 1921 г.). 78 л.
 4. Оп. 1, Спр. 947. Выдержки из показаний захваченных в плен петлюровцев из банды Ю. Тютюнника. (20 мая 27 ноября 1921 г.). 56 л.

Фонд 1078. Військове Міністерство УНР.

 1. Оп. 2, Спр. 189. Головна Управа Генерального Штабу. Листування генерал-хорунжого В. Петріва з Ю. Тютюнником про французько-врангелівську організацію у м. Львові та відношення польської влади до УНР. (16 червня - 29 вересня 1921 року). 9 арк.
 2. Оп. 2, Спр. 204. Головне Управління Генерального Штабу УНР. 1-ше Генерал-Квартирместерство. Канцелярія. Схема розташування партизанських загонів на Україні та повстанських організацій. Доповіді і рапорти начальників і командирів військових частин УНР про їх стан. (10 липня 1921 -15 липня 1922 рр.). 82 арк.
 3. Оп. 2, Спр. 207. Про політичний і моральний стан армії УНР та амністію радянського уряду учасникам контрреволюційних армій (30 листопада 1921-23 червня 1923) 93 арк.
 4. Оп. 2, Спр. 210. Донесення розвідки і повстанців, які перебували на терені України, про військовий та політичний стан Червоної армії. Схема розташування Польсько-українських військ в листопаді 1921 року (10 жовтня 1921 - 3 грудня 1922). 113 арк.

Фонд 1429. Канцелярія Директорії УНР.

 1. Ф. 1429, Оп. 2, Спр. 88. Листування з Міністром Закордонних Справ УНР і дипломатичною місією в Румунії про підготовку контрреволюційного повстання проти Радянської влади. (22-30 листопада 1921 р.).
 2. Оп. 2, Спр. 113. Інформаційні доповіді про внутрішнє становище УНР та соціальну структуру, історію петлюрівських банд на Україні, накази по повстанських військах УНР, про Ризький договір. (13 березня - 2 листопада 1921 р.).
 3. Оп. 2, Спр. 142. Доповідь та листування з Міністром закордонних справ і представниками місій УНР за кордоном австрійською, італійською, бельгійською, німецькою, французькою, румунською, швейцарською про взаємовідносини, підготовку повстання проти Радянської влади та підтримку його з боку Західної Європи. Меморандум Всеукраїнської спілки діячів місцевих народних самоврядувань комітету спасіння України про національний український комітет в Парижі. (6 січня - 29 листопада 1922 р.).
 4. Оп. 2, Спр. 159. Доповідь урядовця Богуна про інформацію сотника Петрик. 13 березня 1923 р.
 5. Оп. 4, Спр. 2. Листування з командуючим складом петлюрівської армії і контрреволюційними бандами про перехід військ через Польшу та Румунію, організацію диверсійних актів на території Радянської України. (1919 - 1921 рр.).

Фонд 2297. Партизанско-повстанческий штаб при главной команде войск УНР, г. Львов, с. Балашовка (Волынь), с.с. Михайловка, Детковичи, Зеньки (Киевщина).

 1. Оп. 1, Спр. 1. Накази та інструкції Начальника Партизанського-Повстанського Штабу армії УНР (3 вересня 21 листопада 1921 р.). 49 арк.
 2. Оп. 1, Спр. 2. Накази штабу Повстанської Армії УНР. (8 березня 8 листопада 1921 р.). 31 арк.
 3. Оп. 1, Спр. 3а. Розпорядження військово-повстанського штабу про призначення і переміщення людей по службі і поповнення штатами контррозвідних пунктів, про звязок з повстанськими організаціями. (25 травня 11 грудня 1921 р.). 44 арк.
 4. Оп. 1, Спр. 4. Інструкції Начальника Партизансько-Повстанського Штабу Армії УНР. (28 серпня 25 жовтня 1921 р.). 27 арк.
 5. Оп. 1, Спр. 4а. Доклад о организации, деятельности Центрального повстанческого комитета и его ликвидации. Перепечатка из газеты «Пролетарская правда» № 19 Киевского губкома от 10. ІХ. 1921 г. «Ликвидация петлюровского заговора». (30 сентября 1921 г.). 16 л.
 6. Оп. 1, Спр. 7. Записки, рапорти, списки, та особисті документи старшин та козаків Армії УНР, направлених на україну для організації і керівництва петлюрівськими бандитськими загонами. (4 лютого 8 червня 1921 р.). 556 арк.
 7. Оп. 1, Спр. 19. Доповіді та рапорти про шпигунів, які повернулися з України, бандитів, які бажали їхати на Україну для підпільної боротьби з Радянською владою, організаціїї роботи секцій офензиви, дефензиви і організації частини підвідділу розвідки (є документи польською мовою). (24 серпня 21 вересня 1921 р.). 29 арк.

Фонд 3204. Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом при СНК УССР.

 1. Оп. 1, Спр. 8 а. Телеграммы СНК УССР, ВЦИК УССР, Постоянного совещания по борьбе с бандитизмом (1921). 29 л.
 2. Оп. 1, Спр. 9. Подлинные протоколы Постоянного Совещания и комисси по борьбе с бандитизмом при СНК УССР. (21 февраля - 10 ноября 1921 г.). 161 л.
 3. Оп. 1, Спр. 11. Доклады секретных сотрудников и разведсводки об армии УНР, повстанческих организациях на Украине. Телеграммы о формировании галицких частей. Документы о суде над Голубовичем. (февраль - декабрь 1921 г.). 38 л.
 4. Оп. 1, Спр. 12. Агентурные сведения иностранного отдела ВУЧК и сообщения иностранной печати об украинских националистических планах. (21 марта 28 ноября 1921 г.). 41 л.
 5. Оп. 1, Спр. 17. Докладная записка о бандитизме на Правобережье за время с ноября 1920 г. по апрель 1921 г. 9 л.
 6. Оп. 1, Спр. 18. Краткие обзоры и заметки о движении бандитизма на Украине за октябрь 1921 года. 24 л.
 7. Оп. 1, Спр. 21. Протоколы Волынского Губсовещания (с 5 июня по 23 октября 1921 г.) и доклады о его деятельности (9 апреля 15 июня 1921 г.). 18 л.
 8. Оп. 1, Спр. 22. Сводки Волынского Губсовещания по борьбе с бандитизмом и положений в уездах (27 июля 1921 - 11 января 1922 гг.) , одна за сводка 1 марта. 50 л.
 9. Оп. 1, Спр. 28. Протоколы Екатеринославского губернского, Верхнеднепровского и других уездных военных совещаний, парткомов и ЧК. (5 февраля - 11 декабря 1921 г.). 84 л.
 10. Оп. 1, Спр. 29. Информационные и оперативные сводки Екатеринославского Губвоенсовещания. (13 апреля - 15 декабря 1921 г.). 19 л.
 11. Оп. 1, Спр. 31. Отчеты и доклады о деятельности Екатеринославского Губвоенсовещания и положении в Лозовском районе. (февраль - октябрь 1921 г.). 22 л.
 12. Оп. 1, Спр. 42. Протоколы Киевского Губсовещания (10 мая - 30 декабря 1921 г.) и доклад штаба Киевского губучастка о борьбе с бандитизмом за время с 20 июня по 20 августа 1921 г. 29 л.
 13. Оп. 1, Спр. 44. Отчеты о деятельности отдела управления Киевского губисполкома уездных органов (март, октябрь - ноябрь 1921 г.). 5 л.
 14. Оп. 1, Спр. 45. Телеграфные сведения о положении в Киевской губернии и переписка с Киевским губсовещанием о мерах и ходе борьбы с бандитизмом. (12 марта - 12 декабря 1921 г.). 64 л.
 15. Оп. 1, Спр. 46. Протоколы Кременчугского губсовещания по борьбе с бандитизмом (22 марта 28 декабря 1921 г.) и доклады о его деятельности за время с 16 июня по 1 октября 1921 г. 66 л.
 16. Оп. 1, Спр. 47. Телеграфные сведения Кременчугского губсовещания о положении в губернии и переписка с ним о мерах борьбы с бандитизмом. (8 апреля 28 ноября 1921 г.). 65 л.
 17. Оп. 1, Спр. 48. Протоколы Николаевского Губсовещания по борьбе с бандитизмом. (23 марта - 22 августа 1921 г.). 11 л.
 18. Оп. 1, Спр. 49. Переписка с Николаевским губисполкомом о мерах борьбы с бандитизмом. (29 марта - 5 декабря 1921 г.). 18 л.
 19. Оп. 1, Спр. 50. Протоколы Одесского Губсовещания по борьбе с бандитизмом (2 марта - 14 декабря 1921 г.) и отчет о его работе с 15 декабря 1921 по 1 января 1922 гг. 28 л.
 20. Оп. 1, Спр. 51. Переписка с Одесским губвоенсоветом о мерах борьбы с бандитизмом. (17 марта 28 октября 1921 г.). 17 л.
 21. Оп. 1, Спр. 52. Протоколы и циркуляры Подольского Губсовещания по борьбе с бандитизмом. (2 июня - 13 октября 1921 г.). 18 л.
 22. Оп. 1, Спр. 53. Дислокация и информационный бюллетень о движении бандитизма на территории Подольской губернии за сентябрь 1921 г. 4 л.
 23. Оп. 1, Спр. 54. Телеграфные сведения и переписка о ходе борьбы с бандитизмом по Подольской губернии. (15 апреля - 25 ноября 1921 г.). 16 л.
 24. Оп. 1, Спр. 79. Приказы атамана Хмары. (24 января - 8 апреля 1921 г.). 60 л.
 25. Оп. 1, Спр. 81. Списки бандитов-атаманов и главарей, сдавшихся Советской власти. (15 января - 25 декабря 1921 г.). 43 л.
 26. Оп. 1, Спр. 82. Материалы о добровольно сдавшемся бандите-главаре Мордалевиче. (5 мая - 12 июня 1921 г.). 16 л.
 27. Оп. 2, Спр. 4. Копии протоколов заседаний губернских военных совещаний по борьбе с бандитизмом и выписки из них. 71 л.
 28. Оп. 2, Спр. 4 б. Список банд оперировавших на территории Украины в 1921 году. 55 л.
 29. Оп. 2, Спр. 8. Распоряжения и циркуляры Постоянного Совещания по борьбе с бандитизмом. 28 л.
 30. Оп. 2, Спр. 9. Инструкции, циркуляры и сводки Постоянного Военного Совещания по борьбе с бандитизмом. (6 января - 29 декабря 1922 г.). 52 л.
 31. Оп. 2, Спр. 11. Бюлетени секретно-информационного отдела СНК УССР о борьбе с бандитизмом. (25 января - 25 марта 1922 г.) 117 л.

Фонд 3361. ВУНК.

 1. Оп. 1, Спр. 1. Оперативно-інформаційні зведення про боротьбу з бандитизмом на Україні. (13 травня - 22 серпня 1921 р. ). 11 арк.
 2. Оп. 1, Спр. 4. Донесення уповноваженого Барвінківського агентурного участку про положення на місцях. (26 квітня -16 травня 1921 р.). 30 арк.
 3. Оп. 1, Спр. 10. Доповідна Начальника секретно-оперативного Управління і Начальника Особливого відділу ВУНК про стан на Україні. (1921). 14 арк.
 4. Оп. 1, Спр. 14. Списки осіб, що знаходились на службі в діючій армії УНР для взяття іх на облік в РНК. (4 травня 1922 р.). 153 арк.
 5. Оп. 1, Спр. 15. Військова угода (копія) між головнокомандуючим військ УНР та командиром окремої зведеної козачої дивізії, донесення поручика української Галицької армії Гуцуляка про положення в Румунії українських інтернованих військ та інше. (5 листопада 1919 - 26 лютого 1923 рр.). 26 арк.

Фонд 3696. Міністерство Закордонних Справ УНР.

 1. Оп. 2, Спр. 19. Доклади голови Української ліквідаційної комісії в Польщі про відношення французького уряду і військових кіл Франції до уряду Української Народної Республіки та становище інтернованих військ Української Народної Республіки в Польщі. (9 лютого 1920 15 жовтня 1921 рр.). 63 арк.
 2. Оп. 2, Спр. 20. Інформаційні повідомлення про діяльність місій Української Народної Республіки за кордоном та події на Радянській Україні (12 серпня 1920 - 19 квітня 1921 рр.). 48 арк.
 3. Оп. 2, Спр. 52. Листування з головою Директорії і Головним Отаманом війська Української Народної Республіки та керуючим справами директорії УНР і її канцеляріями про військову ситуацію на території України, подіях за кордоном, діяльність дипломатичних місій Української Народної Республіки. (2 січня - 15 грудня 1921 р.). 227 арк.
 4. Оп. 2, Спр. 56. Копії листів до міністра преси і пропаганди про поширення в українській націоналістичній пресі за кордоном чуток про місцеві повстання в Україні, викликані звірствами більшовиків та новорічні вітання Міністра. (10-27 січня 1921 р.). 11 арк.
 5. Оп. 2, Спр. 390. Документи про взаємовідносини Уряду УНР з Б. Савінковим в Польщі. (10 січня 1920 -31 жовтня 1921 рр.). 98 арк.
 6. Оп. 2, Спр. 425. Листування з Головним управлінням Генерального штабу Української Народної Республіки про військове становище на польському фронті з додатком зразків прокламацій до червоноармійців та інструкції і положення про повстання на Правобережній Україні (25 червня - 14 листопада 1921 р.). 70 арк.
 7. Оп. 2, Спр. 452. Інформаційні повідомлення представників УНР за кордоном про політичне та військове становище Радянського Союзу та Радянської України та про відношення Антанти до них. (22 лютого 1921 - 18 січня 1922 рр.). 109 арк.
 8. Оп. 2, Спр. 515. Листування з послом Української Народної Республіки в Німеччині про добуття віз україським студентам емігрантам на вїзд до Німеччини та проекти і закони про розвязання шлюбу українських громадян неправославного віросповідання за кордоном та нота посла УССР про грабунки банди отамана Гальчевського. (5 січня 1921 - 9 вересня 1922 рр.). 65 арк.
 9. Оп. 2, Спр. 541. Інформаційні повідомлення Ради Народних Міністрів про економічне становище Росії та про польсько-російські відносини. Глава І з книжки «Причини постань, їх характер, організація і значення» (12 січня - 30 червня 1922 р.). 76 арк.
 10. Оп. 2, Спр. 571. Листування про огляд стратегічних і політичних подій на Україні. Інформаційні доповіді про діяльність повстанського комітету на Криворіжжі. (31 липня 1919 - 13 червня 1921 рр.). 91 арк.
 11. Оп. 2, Спр. 665. Інформаційні документи про діяльність банди Тютюнника на Україні. (13 травня - 14 листопада 1921 р.). 44 арк.
 12. Оп. 3, Спр. 24. Нота уряду Директорії до Польщі про допомогу петлюрівській армії та доповідь полковника петлюрівської офіцерської стрілецької школи про організацію партизанської війни на Україні проти Радянської влади. 16 арк.
 13. Оп. 3, Спр. 26. Копії доповідних записок (невідомих авторів) про підтримку Махно петлюрівської Директорії, про зовнішню політику, становище Директорії за кордоном, про їх взаємну боротьбу з Радянською владою на Україні. (1920-1921 рр.). 27 арк.

Центральний державний архів громадських організацій України.

Фонд 1, Оп. 20. Центральный Комитет Коммунистической партии Украины.

 1. Спр. 443. Обзоры о деятельности Донецкого, Екатеринославского, Запорожского, Подольского, Полтавского губкомов КП(б)У (фотокопии документов, присланные из ЦПА ИМЛ при КЦ КПСС). Отчеты и доклады инструкторов ЦК КП(б)У по обследованию состояния организационно-партийной работы в губерниях. Сводки информационного отдела о борьбе с бандитизмом. Сообщения уездных комитетов КП(б)У о положении на местах и борьбе с бандитизмом. Доклады ЦКК КП(б)У о политическом положении на железных дорогах Украины. (5 января - декабрь 1921 г.). 75 л.
 2. Спр. 452. Месячные отчеты, доклады, сводки, планы Волынского губкома КП(б)У о политическом состоянии в губернии, партийной работе, борьбе с бандитизмом, дезертирством и др. вопросам. Циркуляры, инструкции, положения губкома партии о работе партийных комитетов, партячеек, порядке инструктирования уездных и районных комитетов партии, проведении продналоговой кампании, организации конфликтных столов, перерегистрации комнезамов и другим вопросам. (6 января 31 декабря 1921 г.). 217 л.
 3. Спр. 494. Доклады, сводки, информации, телеграммы, письма Киевского городского комитета КП(б)У о политическом состоянии губернии, деятельности отдельных губкомов партии, проведении продналоговой кампании, борьбе с бандитизмом и другим вопросам. Список состава бюро губкома КП(б)У, президиума губпрофсовета, губисполкома и губкома комсомола. (6 января 30 декабря 1921 г.). 199 л.
 4. Спр. 527. Сводки информационного подотдела Одесского губернского комитета КП(б)У о политическом состоянии и организационно-партийной работе в Ананьевском, Балтском, Вознесенском, Одесском, Первомайском и Тираспольском уездах Одесской губернии. (1 января 24 декабря 1921 г.). 174 л.
 5. Спр. 540. Протоколы VII Подольськой губернской конференции КП(б)У и заседаний бюро губкома партии. Доклады, месячные отчеты, письма, сводки, сведения губкома о партийном и советском строительстве, борьбе с бандитизмом, работе среди женщин, молодежи, проведении продналоговой кампании и другим вопросам. (12 января 30 декабря 1921 г.). 200 л.
 6. Спр. 614. Протоколы Постоянного Совещания по борьбе с бандитизмом при СНК УССР. (24 февраля - 10 ноября 1921 г.). 87 л.
 7. Спр. 615. Информационные сводки и бюлетени секретно-информационного отдела СНК УССР по борьбе с бандитизмом. (11 февраля - 31 августа 1921 г.). 227 л.
 8. Спр. 616. Информационные сводки и бюлетени секретно-информационного отдела СНК УССР по борьбе с бандитизмом. (2 сентября 1921 - 1 января 1922 гг.). 281 л.
 9. Спр. 641. Бюлетени № 1-9 политического отдела ВУЧК (28 октября - 5 ноября 1921 г.). 89 л.
 10. Спр. 642. Оперативно-информационные сводки ВУЧК о состоянии борьбы с бандитизмом на Украине (февраль - 30 декабря 1921 г.). 362 л.
 11. Спр. 644. Разведывательные сводки штаба войск ВУЧК Украины и Крыма (29 июля 15 декабря 1921 г.). 362 л.
 12. Спр. 993. Циркуляры, инструкции, положения ЦК КП(б)У о борьбе с бандитизмом (22 сентября - 23 декабря 1922 г.).
 13. Спр. 998. Закрытые письма, отчеты, обзоры ЦК КП(б)У и ЦК РКП(б) о политическом положении на Украине, работе и составе украинских партийных организаций. (19 июня - 22 декабря 1922 г.). 133 л.
 14. Спр. 1035. Отчет Народного Комиссариата иностранных дел УССР в ЦК КП(б)У о его деятельности к 5-й годовщине Великой Октябрьской революции. Переписка с Народным Комиссариатом иностранных дел УССР о возвращении эмигрантов на Украину, о положении в Польше и Галиции, деятельности украинских групп “поворотовцев” и “сменовеховцев”, субсидировании газеты “Наша правда”, командировании за границу и другим вопросам. (2 января 23 декабря 1922 г.). 226 л.
 15. Спр. 1040. Протокол допроса бывшего командующего Южной группой войск УНР Гулого-Гуленка А. (9 августа 1922 г.). 29 л.
 16. Спр. 1251. Бюлетени секретно-информационного отдела СНК УССР о политическом осостоянии Левобережья Украины, борьбе с бандитизмом. Протоколы Постояннного совещания по борьбе с бандитизмом при СНК УССР. (13 января 26 мая 1922 г.). 145 л.
 17. Спр. 1304. Информационные сводки ГПУ о политическом и экономическом положении Украины и Крыма. (2 января - 13 ноября 1922 г.). 87 л.
 18. Спр. 1305. Разведывательные сводки ГПУ УССР о бандитизме на Украине и за границей (2 января - 13 ноября 1922 г.). 274 л.
 19. Спр. 1662. Справка о деятельности украинской партийной организации, состоянии промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, выполнении налоговой задолженности по губерниям, перемещении партийных работников в 1921-1922 гг., антисоветской деятельности Петрушевича, Петлюры, генерала Шаповалова, военного аташе в Москве Щепковского и другим вопросам (автор не указан). (1923 г.). 55 л.
 20. Спр. 1735. Протокол заседания коллегии Народного Комиссариата иностранных дел УССР. Переписка с НК иностранных дел, полномочными представителями УССР за границей об утверджении полномочных представителей УССР за границей, деятельности украинской эмиграции, внутренней политике Франции и другим вопросам. Письмо украинской секции КП Чехословакии в ЦК КП(б)У о даче рекомендаций для поступления в партию товарищам, прибывшим в Украину из-за границы. Отчеты заседаний буржуазной Национальной Рады за границей. (6 февраля 21 декабря 1923 г.). 73 л.

Фонд 5.

 1. Оп. 1, Спр. 372. Доклады Иностранного отдела ГПУ Украины в Восточной Галиции (5 марта - 2 мая 1923 г.). 5 л.
 2. Оп. 1, Спр. 379. Бибилиография зарубежной литературы о революции и гражданской войне на Украине. Перепечатано из эмигрантских библиографических журналов (21 мая 1935 г.). 56 л.

Газети

 1. Вісті ВУЦВК. - 1921. - 27 серпня.
 2. Вісті ВУЦВК. - 1922. - 19 вересня.
 3. Діло. - 1923. - 9 листопада.
 4. Правда. - 1922. - 23 августа.
 5. Пролетарская правда. - 1921. - 10 сентября.
 6. Пролетарская правда. - 1921. 19 сентября.
 7. Пролетарская правда. - 1921. - 21 августа.
 8. Пролетарская правда. - 1922. - 30 августа.
 9. Пролетарская правда. - 1922. - 31 августа.

Публікації документів та матеріалів

 1. Внутренние войска Советской республики. 1917-1922 гг. Документы и материалы. - М.: Юридическая литература, 1972. 712 с.
 2. Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збірник матеріалів і спогадів. - К.: Незборима нація, 1996. - 317 с.
 3. Документы внешней политики СССР. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. - Т. 4:19 марта - 31 декабря 1921 г. - 836 с.
 4. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М.: Наука, 1965. Т. 3: апрель 1920-март 1921 гг. 607 с. Т. 4: апрель 1921-май 1926 гг. 559 с.
 5. Другий Зимовий Похід: Листопадовий Рейд. Базар. Зб. Статей. - К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. - 230 с.
 6. Закон про амністію (24 березня 1921 р.) // Вісник державних законів для всіх земель У.Н.Р. - Тарнів. - Випуск 1. - 10 листопада 1921. С. 8.
 7. Закон про заснування “Музею-Архіву Визволення України” (1 вересня 1921 р.) // Вісник державних законів для всіх земель У.Н.Р. - Тарнів. - Випуск 3. 10 грудня 1921. С. 23-24.
 8. Закон про повстанців та надання їм особливих прав та привілеїв // Вісник державних законів для всіх земель У.Н.Р. - Тарнів. - Випуск 4. 17 грудня 1921. С. 30-32.
 9. Комітети незаможних селян України (1920-1933). Збірник документів і матеріалів /Під ред. І. К.Рибалки. К.: Наукова думка, 1968. 640 с.
 10. Кость Блакитний, отаман Степової дивізії. Збірник документів і спогадів. - К.: “Незборима нація”, “Просвіта”, 1997. - 97 с.
 11. Легендарный комбриг. Сборник документов и материалов о Г. И. Котовском / Сост. Есауленко А. С. и др. Кишинев: Картя молдавеняскэ, 1982. 660 с.
 12. М.В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сб. документов. М.: Воениздат Народного Комиссариата СССР, 1941. 654 с.
 13. Максудов С. Документи з архіву ОДПУ 19211927 рр. // УіЖ. - 1992. - № 2. - С. 100-111.
 14. Мы и Польша: Сборник статей и материалов. К.: Издание Политуправления КВО, 1921. 40 с.
 15. На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной комиссии. 1917-1922 гг. Сборник документов и материалов. - К.: Политиздат Украины, 1971. - 560 с.
 16. Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января по 1 ноября 1921 г. - Дніпропетровськ, ВПОП “Дніпро”, 1994. - 234 с.
 17. Отчет о полугодичной деятельности ГПУ УССР (январь-июнь 1922 года) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1997. - № 1-2. С. 317-383.
 18. Пиріг О. Перші кроки української радянської дипломатії: 20-ті роки // Політика і час. 1992. - № 2. С. 54-64. Частиною статті є “Звіт Народного Комісаріату у Закордонних справах УСРР”, що зберігається в архіві.
 19. Пограничные войска СССР. 1918-1928 гг. Сборник документов. - М.: Наука, 1973. - 927 с.
 20. Розвідка і контррозвідка України 1917-1921 рр. Збірник документів і матеріалів / Д. В. Веденеєв, О. А. Стадник (упоряд.), В. С. Сідак (ред.). К.: Ін-т СБУ, 1995. 167 с.
 21. Сергійчук В. Невідомі документи великого державника // Память століть. 1999. - № 3. С. 6-50.
 22. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы. В 4-х т. М.: РОССМЭН, 1998. Т. 1. - 864 с.
 23. Советская Украина и Польша: Сборник дипломатических документов и исторических материалов. Х.: НКИД УССР, 1921. 110 с.
 24. Українська РСР на міжнародній арені: збірник документів (1917-1923 рр.) / Відп. ред. акад. АН УРСР В. М. Корецький. К: Наукова думка, 1966. 667 с.
 25. Шудря М. Листи Петлюри з Польщі // У 70-річчя паризької трагедії 1926-1996: Збірник памяті Симона Петлюри / В.Михальчук, Д.Степовик (уклад.). К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. С. 200-211.
 26. Dokumenty i materialy do historii stosunkуw polsko-radzіeckich / Cieslak T. (red.). - T. IV: kwiecieс l921 -maj 1926. -Warszawa: Ksi№џka i Wiedza, 1965. 597 s.

Спогади

 1. Беседовский Г. На путях к термидору. М.: Современник, 1997. 459 с.
 2. Ващенко П. До рейду 1921 року // За державність. - 1932. - № 3. - С. 135-139.
 3. Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. В 2 ч. - Краків: Українське видавництво. - 1941. - Ч. 1. - 210 с. - 1942. - Ч. 2. - 169 с.
 4. Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю.Тютюнника. Публікація О.Божка // З архівів ВУЧК-ГПК-НКВД-КГБ. 1998. - № 1-2. С. 24-56.
 5. Герчанівський Д. Вигнати окупанта. - Детройт: Вид. автора, 1969.-154 с.
 6. Горліс-Горський Ю. Отаман Хмара. З таємниць ГПУ. - Львів, 1934. - 75 с.
 7. Горліс-Горський Ю. Рік у Холодному Ярі // Літопис Червоної Калини. - 1932 - Ч. ІО - С. 6-8 - Ч.11. - С 10 - 12 -1933. -Ч. 1 - С. 13-17 - Ч. 2 - С.11-14 - Ч. 3. - С. 5-9. - Ч. 5. - С. 13-16. - Ч. 6 -С. 15-17. - Ч. 7-8. - С. 8-11. -Ч. 9. - С. 18-21. - Ч. 10. - С. 5-8. -Ч. 12 - С. 8-12.
 8. Горліс-Горський Ю. Спогади. - Львів, 1935. - 156 с.
 9. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр: У 2 ч. - Лондон: Видання Мироненко, 1967 - 434 с.
 10. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр говорить // Літопис Червоної Калини. - 1930. - Ч.1. - С. 22-23. - Ч.2. - С. 19-22. - Ч. 3. - С. 19-21. - Ч. 4. - С. 21-22. - Ч. 5. - С. 21-23. - Ч. 6. - С. 21-22. - Ч. 7-8. - С. 31-35. - Ч. 9. - С. 20-21. - Ч. 11. - С. 17-22.
 11. Госполін А. З повстанчої боротьби // Українська Стрілецька Громада в Канаді (1928-1938). - Саскатун, 1938. - С.146-147.
 12. Дидик Є. З повстанцями // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1930 рік. - 1929. - С. 70-80.
 13. Дорошенко М. “Стежками Холодноярськими”. Спогади: 1918-1923. - Філадельфія, 1973. 220 с.
 14. Дубинский И.В. В строю червонных казаков. (О борьбе 1-го Конного корпуса червонного казачества с бандами Петлюры и Махно в 1921 г. Воспоминания) // Новый мир. - 1959. - № 2. - С. 101-145.
 15. Заріцький В. Випад повстанчого загону: від Гусятина під Київ 1921 р. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1932 рік. - 1931. - С. 87-97.
 16. Заріцький В. Нескінчена справа // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1931 рік. - 1930. - С. 106-121.
 17. Зоренко Д. На партизанці // За державність. - 1932. - № 3. - С. 206-225.
 18. Кислиця Д. Світе ясний: від р. Вовчі з Наддніпрянщини до р. Св. Лаврентія на Оттавщині. - Оттава: “Нові дні”. - 452 с.
 19. Климач Ю. Спогади про Листопадовий похід // Гуртуймося. - 1937 - № 1. - С.17-21.
 20. Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії - Інсбрук, 1960. - 720 с.
 21. Крезуб А. Партизани. (Збірка споминів із партизанки на Наддніпрянській Україні) // Літературно-науковий вісник. - 1925. - Кн. 7-8. - С. 246-261. - 1925. - Кн. 9. - С. 10-24.
 22. Крезуб А. Партизани: (Спомини). В 2 т. - Львів: Видавництво кооперативу “Червона Калина”, 1930. - Т. 1. - 186 с. - Т. 2. - 176 с.
 23. Крезуб А. Партизанський загін імени отамана Зеленого // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1925 р. - 1924. - С. 110-116.
 24. Левченко С. За волю і державу. Повість з визвольних змагань українського народу 1918-1920 рр. У 4-х част. - Лондон, 1966. - 494 с.
 25. Лютий-Лютенко. Вогонь з Холодного Яру: Спогади. - Детройт, 1986. - 151 с.
 26. Нитченко Д. Від Зінькова до Мельбурну. Із хроніки мого життя. Мельбурн: “Байда”, 1990. - 407 с.
 27. О. Д. Месники: (Спомин із партизанки на Великій Україні) // Історичний календар Червоної Калини на 1924 р. - 1923. - С. 158-166.
 28. Падалка В. Рейд розвідчого відділу сотн. В. Падалки // Вісті Братства кол. Вояків 1. УД УНА - 1964. - Ч. 114.-С. 44-47. - Ч. 115. - С. 93-94. - Ч. 116.-С. 129-131. - Ч. 117. - С. 17-19. - Ч. 118. - С. 65-67. - 1965. - Ч. 119.- С. 92-95.
 29. Палій-Сидорянський М. Hіч // Гуртуймося. - 1929. - № 3. - С. 26-27.
 30. Палій-Сидорянський М. На рейді // Гуртуймося. - 1930. - № 5. - C. 9-13.
 31. Палій-Сидорянський М. Оточили // Гуртуймося. - 1930. - № 4. - С. 37-40.
 32. Петренко сотн. Листопадовий рейд 1921 р. через польсько-український кордон (Спомин з II Зимового Походу в листопаді 1921 року) // Літопис Червоної Калини. - 1934. - Ч. 6. - С. 6-8.
 33. Ремболович І. Рейд 1921 р. // За державність. - 1932. - № 3. - С. 156-171.
 34. Старовійт М. У Листопадовому Рейді. Спогади учасника. - Вінніпег: Канадійський Фармер, 1967. - 53 с.
 35. Степовий Ю.В. В Херсонських степах. Мюнхен: Культура, 1947. - 112 с.
 36. Струць В. Три місяці в повстанців // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. - 1934. - С. 102-112.
 37. Сумароків П. Я ще живу // Вісті. - 1968. - Ч. 130. - С. 85-87 - Ч. 131. - С. 109-111. - 1969. - Ч. 132. - С. 15-16.
 38. Суслик Р.Л. Криваві сторінки з неписаних літописів (козацько-хуторянська Полтавщина в боротьбі проти московського комунізму). - Англія, 1956. - 337 с.
 39. Туркало К.Т. Тортури (Автобіографія за большевицьких часів). - Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1963. - 204 с.
 40. Філоненко П. Волинські повстанці в кривавих днях 1920-1924 років // За державність. - 1938. - № 8. - С. 215-235.
 41. Філоненко П. Збройна боротьба на Волині: Спогади учасника. Вінніпег, Ман: Накладом Волинського Видавничого Фонду, 1958. 56 с.
 42. Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста. - М.: Политиздат, 1964. - 255 с.
 43. Франко Т. З Харкова до Львова. [Спомини з дороги] // Громадський Вісник - 1922. - Кн. № 110-112.
 44. Франко Т. По той бік добра і зла // Громадський Вісник. - 1922. - № 131-134.
 45. Чижевський М. 15 діб на окупованій Москвою Україні // За державність. - 1932. - № 3. - С.140-155.
 46. Чорний С. Мої спомини. Маршрутні замітки // Гуртуймося. - 1931. - № 12. - С. 18-23.
 47. Чорний С. Сторінка з Другого Зимового походу // За державність. - 1932. - № 3. - C. 192-205.
 48. Шепарович-Федак О. З повстанцями: (Спомини) // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1922. - 1921. - С. 99-108.
 49. Besedovskii G. Revelations of a Soviet diplomat. / Transl. by Matthew Norgate. Westport. conn.: Hyperian Press, 1977. 276 p.

Монографії та статті

 1. Алтуєв В.М. З історії діяльності міліції Донбасу (1921 р.) // УіЖ. 1968. - № 2. С. 95-98.
 2. Алтуев В.М. Участие милиции УССР в борьбе за хлеб (1921-1923) // Актуальные проблемы аграрной истории. Сборник научных трудов. Днепропетровск: ДГУ, 1980. С. 110-116.
 3. Алтуєв В.М. Участь міліції України в боротьбі з бандитизмом у 1921-1925 рр. // УіЖ. 1973. - № 10. С. 119-124.
 4. Андрусяк М. Як зловлено Ю. Тютюнника? // Літературно-науковий вісник. - 1938. - Кн. 3. - С. 228-230.
 5. Архієрейський Д. Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Дніпропетровський держ. ун-т. Дніпропетровськ, 1998. 17 с.
 6. Архієрейський Д. Отамани громадянської війни. Андрій Левченко // Грані. 1999. - № 2 (4). С. 48-54.
 7. Архієрейський Д. Створення єдиної державної системи придушення селянського повстанства в Україні в 1919-1921 рр. // Південна Україна ХХ століття (Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. Вип. 1(4). Запоріжжя, 1998. С. 138-146.
 8. Барановський Я. Український націоналізм у боротьбі // Наступ, ілюстрований календар-альманах на 1943 рік. - С. 34-36.
 9. Барихновский Г.Ф. Идейно-политический крах белоэмиграции и внутренней контрреволюции (1921-1924 гг.) Ленинград: Издательство ЛГУ, 1978. 160 с.
 10. Бачинський Л. Генерал полковник Олекса Галкин // Літопис Червоної Калини. - 1938. - № 12. - С. 6.
 11. Бачинський П.П. Органи ВУЧК у захисті Радянської влади на Україні (19181922 рр.) // УіЖ. - 1969. - № 1. - С. 57-63.
 12. Белый П.Ф., Дышлевый П.С. Единство действий в защиту завоеваний революции: Боевое содружество трудящихся в борьбе против кулацкой вооруженной контрреволюции (конец 1920-1922 гг.) - К.: Вища школа, 1988. - 156 с.
 13. Березовчук М.Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм (1920-1933 рр.) - К.: Політвидав України, 1965. 123 с.
 14. Битинський М. Навколо Базару // Вісті Комбатанта. - 1971. - № 6. - С. 11-16.
 15. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2-х кн. - К.: Либідь, 1994. - Кн. 2. - 688 с.
 16. Бойко (Блохин) Ю. “Я знаю, я вірю життя переможе!: штрихи до портрета Грицька Чупринки // Дивослово. 1995. - № 10-11. С. 9-12.
 17. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. 568 с.
 18. Бойко Ю. Євген Коновалець і Осередньо - Східні землі б. м., На чужині, 1947. - 64 с.
 19. Болебрух А.Г., Якунин В.К. Методология истории: поиск новых основ // Грані. 2000. № 2 (10). С. 3-10.
 20. Борис Р. Українські сили під Московією (1920-1935) - Львів, 1935.
 21. Боровець-Бульба Т. Армія без держави: Слава і трагедія українського повстанського руху: Спогади // Дніпро. - 1996. - № 7/8. - С. 2-270.
 22. Боровик М. А. Анархічний рух в Україні у 1917-1921 рр. // УіЖ. - 1999. - № 1. С. 3-18.
 23. Бурнашов Г. Генерал-хорунжий Юрій Тютюнник: Чекістська “Справа № 39”. Івано-Франківськ: Івано-франківська обласна організація всеукраїнської спілки краєзнавців, 1996. 71 с.
 24. Валійський А. Повстанський рух в Україні в роках 1917 1922 // Вісті Комбатанта. -1961. - №. 4. - С. 12-17.
 25. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні / Відповід. ред. М.І.Супруненко. - К.: Наукова думка, 1973. - 255 с.
 26. Октябрь и гражданская война на Украине: страницы истории. - К.: Наукова думка, 1987. - 256 с.
 27. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник / Відповід. ред. І.Ф.Курас. - К.: Головна редакція УРЕ, 1987. - 632 с.
 28. Верига В. Листопадовий рейд. - К.: Видавництво ім. О.Теліги, 1995. - 192 с.
 29. Верстюк В.Ф. Махновщина повстанський селянський рух в Україні в роки громадянської війни 1918 1921. - К.: Наукова думка, 1992. - 368 с.
 30. Верстюк В. Ще раз про селянську тему в Українській революції: Андреа Грациози. Большевики и крестьянство на Украине, 1918-1919 годы: очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях // Український гуманітарний огляд. Вип. 2. К.: Критика, 1999. - С. 75-91.
 31. Вівчарик М. М., Козенюк В. О. “Закордот” - агентурно-розвідувальна організація більшовиків України // УіЖ. -1997. - № 5. - С. 144-149.
 32. Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції (марець 1917 р. грудень 1919 р.). - К.-Відень, 1920. - Ч. І. - 348 с. - Ч. II. - 330 с. - Ч. III. - 542 с. У 1990 р. у Києві здійснено репринтне відтворення цього твору.
 33. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К.: “Криниця”, 1991. 128 с.
 34. Винниченко І. І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, висилання (на основі архівних матеріалів). - К.: “Рада”, 1994. - 126 с.
 35. Вишнівський О. Повстанський рух і отаманія // Капітула Відзнаки Хреста Залізного Стрільця. - 1973. - С. 74-75.
 36. Вишнівський О. Розгром Всеукраїнського Повстанського Комітету і самогубний рейд // Вісті Братства кол. Вояків 1. УД УНА. - 1962. - Ч. 106. - С. 51-52.
 37. Вітковський В. Товариш Ельза // Шляхами чекістської долі. - К.: Політвидав України, 1988. - С. 53 78.
 38. Волковинський В. Нестор Махно в історії національно-визвольних і соціальних змагань в Україні. Автореф. дис…д-ра іст. наук у формі наукової доповіді (07.00.01) / НАН України, Інститут історії України. К., 1996. 79 с.
 39. Гаврильченко О., Коваленко А. Контрреволюціонер чи захисник державності: Є.Коновалець // Київ. 1991. - № 10. С. 103-106.
 40. Галицька-Дідух Т. Українське питання на Ризькій конференції (1920-1921) // Нова політика. 1999. - № 5. С. 43-47.
 41. Ганжа О.І. “При применении расстрелов бить на психику неторопливым приготовлением к жеребьевке” // Віче. - 1994. - № 1. - С. 120-127.
 42. Ганжа О.І. Боротьба з куркульством на Україні в 1921-1923 рр. // УіЖ. - 1987. - № 5. - С. 109-117.
 43. Ганжа О.І. Держава і селянство в умовах становлення тоталітарного режиму // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 4. К.: Наукова думка, 1998. –– С. 36-68.
 44. Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР. - К.: Інститут історії України, 1996. - 42 с.
 45. Ганжа О.І. Селянський рух на Україні при переході до непу: бандитизм чи повстанство? // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 2. - К.: Наукова думка, 1992. - С. 30-35.
 46. Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927). К.: Інститут історії України, 2000. 207 с.
 47. Ганівський Ф. Смерть лицаря (до 30-ої річниці отамана Степового-Блакитного) // Свобода. - 1951. - 13 квітня.
 48. Герасимович І. Голод на Україні // Бібліотека українського слова. Ч. 31. - Берлін, 1922. - 295 с.
 49. Гірняк К., Чуйко О. Фронт української революції. (Причинок до історії збройної боротьби Волині) Торонто: Онтаріо, 1979. - 45 с.
 50. Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917-1925 гг.). В 2 кн. - М.: Политиздат, 1986. - Кн. 2. - 400 с.
 51. Голинський Г. Українські повстанці // Український скиталець. - 1922. - Ч. 11. - С. 14-16. - Ч. 12. - С. 15-16.
 52. Голіченко В.Д. Всеукраїнська Надзвичайна Комісія в боротьбі з контрреволюцією (1918-1922 рр.) // УіЖ. 1962. - № 4. С. 52-61.
 53. Голіченко В.Д. Вартові революції. - К.: Політвидав України, 1966. - 163 с.
 54. Голіченко В.Д. Партійне керівництво органами державної безпеки: на матеріалах України. К.: Видавництво при Київському університеті, 1968. - 183 с.
 55. Голод 1921-1923 років в Україні. Зб. Документів і матеріалів. - К.: Наукова думка, 1993. - 240 с.
 56. Голод на Україні в 1921-1922 р. З публікації Центрального Комітету Української Соціал-Демократичної Партії “голод на Україні” (німецькою та англійською мовами), Берлін, 1923. (текст склали І. Мазепа та П. Феденко) // Хроніка-2000. Наш край. - 1993. - № 5. - с. 141-146.
 57. Горак В. Генерал-хорунжий Тютюнник // Освіта. 1991. 14 травня. С. 4.
 58. Грациози А. Большевики и крестьянство на Украине, 1918-1919 годы: очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях. М.: Аиро-ХХ, 1997. 199 с.
 59. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ХХ ст.: Навч. Посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів. К.: Генеза, 1996. 360 с.
 60. Грицак Я. Чорні книги червоного терору // Критика. 2000 травень. Ч. 5 (31). С. 4-6.
 61. Гришко В.І. Молода Україна пореволюційного сорокаліття під совєтами: Загальний огляд і деякі підсумки боротьби за молодь та боротьби молоді в підсоветській Україні за 40 років (1918-1958). - Новий Ульм: Україна, 1958. - 224 с.
 62. Гудимович-Казанівська В. Дія варта, щоб її пригадати // Дороговказ. - 1966. - № 9. - С. 10.
 63. Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр. Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1997. 67 с.
 64. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. К.: Либідь, 1993. 288 с.
 65. 25 Чапаєвська. 10 років на варті. 1918-1928. - Полтава, 1928. - 320 с.
 66. 9 лет 24 Железной. - Винница, 1927. - 204 с.
 67. Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1922 роках К.: Оріяни, 1998. 240 с.
 68. Добротворський О. Листопад 1921 р. На Великій Україні (Короткий нарис Повстанського партизанського руху під командою ген. Ю. Тютюнника) // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1923 рік. - 1922. - С. 142-150.
 69. Дорожинський П.Є. Євген Коновалець і його дія за кордоном // Самостійна Україна 1998. - № 2. С. 7-14.
 70. Дорошенко В. Грицько Чупринка: (Короткий нарис життя й діяльності) // Чупринка Г. Твори: Перше посмертне видання / За ред. П.Богацького. - Прага: Коштом фундації ім. Г. Чупринки, 1926. - С. 4-15.
 71. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Ужгород. Т. ІІ. 1930. 510 с. - Т. І. 1932. 452 с.
 72. Доценко О. Визвольні змагання 1917-1923 рр. // Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання. - Львів-Станіслав-Коломия: “Рідна школа”. - Т. 3. - С. 692-703.
 73. Доценко О. Чотири повстанські рейди та їх ліквідація // Літопис Червоної Калини. - 1932. - Ч. 11. - С. 4-5. - Ч. 12. - С. 2-3. - 1933. - Ч. 1. - С. 10. - Ч.4. - С. 5-7. - Ч. 5. - С. 18-21.
 74. Дубинський И.В., Шевчук Г.М. Червонное казачество. К.: Политиздат Украины, 1987.- 244 с.
 75. Дубинський І.В. Віталій Примаков. К.: Молодь, 1977. 286 с.
 76. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. - Харків, 1928. - 70 с.
 77. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / Авт.-уклад. В.В.Оліфіренко, С.М.Оліфіренко, Т.В.Оліфіренко, Л.В.Оліфіренко. Дніпропетровськ: Сталкер, 1999. 496.
 78. Єременко Т. Політичні та дипломатичні відносини Радянської України з Польською республікою (1921-1923 рр.) // УіЖ. 1998. - № 4. - С. 56-70.
 79. Єременко Т. Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський // У 70-річчя паризької трагедії 1926-1996: Збірник памяті Симона Петлюри / В.Михальчук, Д.Степовик (уклад.). К.: Видавництво ім. О. Теліги, 1997. С. 212-218.
 80. Животко А. Історія української преси. К.: Наша культура і наука, 1999. 368 с.
 81. Жуковський А. На еміграції // Петлюра С.В. Вибрані твори та документи / Уклад. Л.В.Голота. К.: Фірма “Довіра”, 1994. С.171-178.
 82. Жулинський М. Грицько Чупринка. (18791921) // Жулинський М. Із забуття в безсмертя: (Сторінки призабутої спадщини). - К.: Дніпро, 1990. - С. 108-122.
 83. Жулинський М. Метеор на обрії української поезії // Чупринка Г. Поезії. К.: Радянський письменник, 1991. - С. 5-32.
 84. Завада І. Ризький договір і Україна: Історичний нарис. К.: ВЦ “Просвіта”, 2000. 204 с.
 85. Загорський П.Р., Стоян П.К. Нариси історії комітетів незаможних селян. К.: Видавництво АН УРСР, 1960. 163 с.
 86. Закусило П. До літопису трагедії під Базаром // Українське Слово. - 1975. - Ч. 1774-1775.
 87. Закусило П. Роля Базару у визвольній боротьбі // Українське Слово. - 1975. - Ч. 1776-1778.
 88. Залєвський А.Д. Розгром куркульсько-націоналістичного бандитизму на Україні (1921-1922 роки) // УіЖ. - 1959. - № 4. С. 90-98.
 89. Захарченко П.П., Земзюліна Н.І., Нестеров О.І. У поході за волею: (селянсько-повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 р.) К.: ЗАТ “Нічлава”, 2000. 175 с.
 90. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національна академія внутрішніх справ, 1997. 188 с.
 91. Захарченко П. Селянський рух в Україні у контексті антигетьмановського повстання (осінь 1918 р.). К., ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1997. 46 с.
 92. Захарченко П. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 року): Автор. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1997. 23 с.
 93. Заярський П. Пам'ять поета-борця. До 30 роковин героїчної смерті Григорія Чупринки // Свобода. - 1951. - 28 серпня.
 94. Зінченко А., Петров Л. Селянство Поділля у повстанському русі 1919-1926 рр. // Сучасність. - 1997. - № 12. - С. 74-85.
 95. Зленко Г. Смертна година Грицька Чупринки // Київ. - 1997. - № 1-2. - С. 157-161.
 96. Иванова 3.М. Левобережные районы Молдавии в 1918-1924 гг. - Кишинев: Штиинца, 1979. - 215 с.
 97. (І.Р.) Іван Андрух, сотник СС // Воля України. 1921. Ч. 9-10. С. 8-10.
 98. История 45-ой Волынской краснознаменной стрелковой дивизии. Т. I. Боевой период. - К., 1929. - 365 с.
 99. История гражданской войны в СССР. В 5-ти т. / Ред. комис. С.М.Буденный и др. - М.: Госполитиздат, 1960. - Т. 5.: Конец иностранной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции (февраль 1920 - октябрь 1922 гг.). - 419 с.
 100. История дипломатии / Под. ред. В.П. Потемкина, авт. коллектив: И.И.Минц, А.М.Панкратова, В.И.Потемкина, Е.В.Тарле и П.Н.Колчановский. - М.: Издательство политической литературы, 1965. - Т. 3.: Дипломатия на первом этапе общего кризиса капитализма. - 832 с.
 101. Ідеї і люди визвольних змагань. 1917-1923. Нью-Йорк, 1968. 399 с.
 102. Ісаков П. Селянський антикомуністичний повстанський рух на Лівобережній Україні у 1919 році. Загальна характеристика // Сіверянський літопис. 1999. - № 6. С. 157-162.
 103. Історія України / Керівник авторського колективу Ю.Зайцев. Львів: Світ, 1998. 488 с.
 104. Історія українського війська / Під ред. І.Крипякевича та Б.Гнатевича. Львів:  Видавництво І.Тиктора, 1936. - 576 с.
 105. Каліберда Ю., Плавюк М. Євген Коновалець організатор українського національного руху // Самостійна Україна 1998. - № 2. С. 3-6.
 106. Капустян А. Т. Общественно-политическая жизнь украинского села в 1921-1925 годах. Дис… канд. ист. наук: 07.02. М., 1985. 187 с.
 107. Капустянський М. Отамани і генерал-хорунжі Василь і Юрко Тютюнники // Розбудова держави. -1958. - Р. 10. -Ч. 22.- С. 1-6.
 108. Кедрин І. 359 героїв. Трагедія Базару // Свобода. - 1981.- 28 листопада.
 109. Кедрин І. Чому досі нема повної історії Січових Стрільців? З приводу появи книжки генерала Марка Безручка “Січові Стрільці в боротьбі за державність” // Літопис Червоної Калини. 1933. С. 10-12.
 110. Кентій А.В. Українська Військова Організація (УВО) в 1921-1928 рр.: Короткий нарис. К.: Інститут історії України НАН України, 1998. 80 с.
 111. Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму / З передмовою Д.Квітковського. - Торонто: Срібна сурма, 1970. - 187 с.
 112. Кобець О. Як було з генералом Тютюнником. // Дзвін. - 1995. - № 6. - С. 131-135.
 113. Коваль Р. Отаман святих і страшних / В.Родіонов (відп. ред.) К.: Просвіта, 2000. 286 с.
 114. Коваль Р. Отаман Чорний-Куреда // Незборима нація. 1995. - № 5-6. С. 1.
 115. Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю: 33 біографії / Г.Гребенюк (ред.). К.: Правда Ярославичів, 1998. 615 с.
 116. Коваль Р. Яків Гальчевський-Орел, отаман Подільської повстанської групи // Симон Петлюра у контексті національно-визвольних змагань: Збірник наук. праць. Фастів: Поліфаст, 1999. С. 194-209.
 117. Коваль Р. Яків Кощовий, отаман Савращини // Незборима нація. - 1997. - № 13. С. 1.
 118. Козельський Б.В. Шлях зрадництва і авантур (Петлюрівське повстанство) - Х.: Державне видавництво України, 1927. - 148 с.
 119. Козьма І.К. “Льодовий похід” і ген. Ю.Тютюнник // Вісті Комбатанта. - 1972. - Ч. 1 (57). - С. 20-28.
 120. Колеснік І.І. Українська історіографія (XVIII початок ХХ століття). К.: Генеза, 2000. 256 с.
 121. Колосовський В. Армія УНР. 1917-1921. Провід // Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання. - Львів-Станіслав-Коломия: “Рідна школа”. - Т. 3. - С. 767-769.
 122. Колянчук О. Симон Петлюра і українсько-польські відносини. Армія УНР у польських таборах (1920-1924 рр.) // Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі. 1999. Ч. 62. С. 22-30.
 123. Кольцов М. Петлюрівщина. Петербург, 1926. 43 с.
 124. Коновалець Є. Причинки до історії української революції. Прага, 1928. 40 с.
 125. Кордок Б. Є. Євген Коновалець військовий і політичний організатор // Розбудова держави. 1993. - № 5. С. 3-13.
 126. Король В.Ю. Історія України. К.: Феміна, 1995. 264 с.
 127. Сторінки історії України: ХХ століття: Посібник для вчителя / За ред. С. В. Кульчицького; Упоряд.: В. П. Шевчук, А. А. Чуб, Н. А. Дехтярьова. К.: Освіта, 1992. 336 с.
 128. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. К.: Україна, 1993. 380 с.
 129. Котляр Ю.В. Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919-на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України): Автореф. дис... канд. іст. наук (07.00.01) / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. Одеса, 1997. 16 с.
 130. Котович І. Повстання в Україні в листопаді 1921 року // Українські Вісті. - 1981. - № 39 (2471). - № 40 (2472).
 131. Крат М. Базар // Бюлетень Союзу був. Українських Вояків у Канаді. - 1961. - Ч. 9. - С. 6-7.
 132. Кротов В. Л. Деятельность Коммунистической партии Украины по созданию и боевому использованию частей особого назначения (ЧОН) в борьбе с контрреволюцией (1919-1924 гг.). Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.02. - Харьков, 1969. 24 с.
 133. Кротов В. Л. Из истории создания и боевого использования частей особого назначения на Украине в 1919-1921 гг. // 50 лет Советской власти. Зб. статей. - Харьков, 1967. С. 34-45.
 134. Кротов В. Л. Роль ЧОН в укреплении тыла страны // Из истории гражданской войны и интервенции. 1917-1922 гг. Сборник статей. - М.: Наука, 1974. С. 331-339.
 135. Кротов В. Л. Чоновцы. - М.: Политиздат, 1974. 128 с.
 136. Кузь К. Під Малими Миньками // Вісті Комбатанта. - 1971. - № 6. - С. 6-10.
 137. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919-1928). К.: Основи, 1996. 396 с.
 138. Кульчицький С. В., Коваль М. В., Лебедєва Ю. Г. Історія України: Підруч. для 10 кл. серед. школи. К.: Освіта, 1998. 288 с.
 139. Кульчицький С.В., Мовчан О.М. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 рр. в Україні / АН України. Інститут історії України. - К., 1993. - 63 с.
 140. Куманецкий Е. К вопросу о реализации статьи V Рижского мирного договора // Советско - польские отношения. 1918-1945. Сборник статей. - М.: Наука, 1974. - С. 69-74.
 141. Курінний П. Большевицька агресія проти України // Український збірник. Книга I. - Мюнхен, 1954. - С. 67-95 с.
 142. Кучер О.О. Боротьба зі збройною контрреволюцією на Україні в 1921-1923 рр. у радянській історіографії 20-х рр. // Харківський державний університет. Вісник № 62. Історія. Вип. V. Харків, 1971. С. 18-27.
 143. Кучер О.О. Боротьба зі збройною контрреволюцією на Україні в 1921-1923 рр. у радянській історіографії // УіЖ. 1979. - № 2. С. 126-132.
 144. Кучер О.О. В.І.Ленін і організація розгрому куркульського бандитизму на Україні після громадянської війни (1921-1923 рр.) // Питання історії народів СРСР. Вип. 10. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1970. С. 72-82.
 145. Кучер О.О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921-1923 рр. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1971. -170 с.
 146. Кучер О.О. Роль червоної Армії у ліквідації озброєної внутрішньої контрреволюції на Україні в 1921-1923 рр. // Питання історії СРСР. Вип. 23. - К., 1978. - С. 3-8.
 147. Кучер О.О. Створення загонів незаможних селян для боротьби із збройною внутрішньою контрреволюцією // Питання історії народів СРСР. Вип. 8. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1969. - С. 157-171.
 148. Кучер О.О. Участь ВУЧК-ОДПУ в розгромі внутрішньої збройної контрреволюції в 1921-1923 рр. // Питання історії народів СРСР. Вип. 9. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1970. - С. 40-58.
 149. Кучер О.О. Участь ЧОП у боротьбі із збройною контрреволюцією в перші роки непу (1921-1924 рр.) // Питання історії народів СРСР. Вип. 4. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1967. - С. 48-57.
 150. Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1974. - 909 с.
 151. Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України: Навчальний посібник / За ред. Б.Д.Лановика. К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. 574 с.
 152. Липовецький І. Могила лицарів Базару (зі слів очевидця) // Бюлетень Союзу бувших Українських Вояків у Канаді. - 1981. - Ч. 6. - С. 8.
 153. Липовчанин. Як загинув Грицько Чупринка // Календар Українського робітничого союзу на переступний рік 1928. - Скрентон, 1927. - С. 56-64.
 154. Листопадовий Рейд / Гриць Рогозний та ін. - Торонто: Накладом Українського Воєнно-Історичного Інституту, 1957. - 48 с.
 155. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. К.: Основи, 1994. Т. 1. 573 с. - Т. 2. 554 с.
 156. Литвин С. Історія однієї змови: УНР. 1921 // УіЖ. 2000. - № 1. С. 123-129.
 157. Литвин С. Одна із спроб Петлюри докликатись до Європи: невідоме інтервю італійського часопису “Лідеа національ” // Людина і політика. 2000. - № 1. С. 22-24.
 158. Литвин С. Про військову діяльність С. Петлюри // Історія України. 2000. № 23/24, червень. С. 19-21.
 159. Литвин С. Симон Петлюра і Другий Зимовий Похід // Київська старовина. 2000. - № 1. С. 105-119.
 160. Лихолат А.В. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917-1922 гг.) К.: Политиздат Украины, 1954. - 655 с.
 161. Логвиненко І. “Авантюрник з неабиякою головою” // Україна. - 1989. - № 15. - С. 15-17.
 162. Логвиненко І. Чотири шаблі генерал-хорунжого: [про Ю. Тютюнника] // Ініціатива. 1991. - № 9 (липень). С. 10-11. - № 10 (липень). С. 10-11.
 163. Луговий О. (Олександр Василь Овруцький-Швабе). Визначне жіноцтво України. Історичні життєписи у чотирьох частинах. - Торонто: накладом автора, друком “Українського робітника”, 1942 - 252 с.
 164. Луговий О. За волю України (Віра Бабенко). Історична повість з часів революції і повстанчої війни У Східній Україні. 2 частини. - Вінніпег, 1939. - 134 с.
 165. Мазепа І. Україна в вогні й бурі революції. 1917-1921. В 3 т. - Прага, Українське видавництво “Пробоєм”, 1943. - Т. ІІІ: Польсько-український союз. Кінець визвольних змагань У.Н.Р. - 235 с.
 166. Маймескулов Л.М., Рогожин А.И. Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - Харьков: ХГУ, 1971. - 251 с.
 167. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза, Довіра, 1996. 942 с.
 168. Маланюк Є. В річницю Чупринкову // Літературно-науковий вісник. - 1930. - Кн. 11. - С. 970-974.
 169. Малий словник історії України / Смолій В.А., Кульчицький С.В., Майборода О.М. Та ін. К.: Либідь, 1997. 464 с.
 170. Мартинець В. Українське підпілля: Від У. В. О. до О. У. Н. Спогади і матеріали до передісторії та історії українського націоналізму - б. м., 1949 - 525 с.
 171. Маслівець Г. Правда про Тютюнника // Вісті Комбатанта. - 1972. - № 4. - С. 36-40.
 172. Михайленко А., Ткаченко А. Легенда для генерала // Шляхами чекістської долі. - К.: Політвидав України, 1988. - С. 9-31.
 173. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / За редакцією С.Ленкавського. В 2 т. - Мюнхен-Лондон-Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968. - Т. 1.: 1920-1939. - 639 с.
 174. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. Документи і матеріали. Мюнхен, 1953. 448 с.
 175. Мусієнко В., Срібняк І. Діяльність Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету у 1921 році // Штурм. 1994. Ч. 78. С. 10-11.
 176. Н.К. Селянський рух на Україні: бунт чи визвольна боротьба? // Голос нації. 1994. - № 4. С. 3.
 177. Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи. Їх роля у визвольній боротьбі України 1917-1956 рр. - Мюнхен, 1956. - 104 с.
 178. Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие советско-польских отношений. 1921-1924. - М.: Наука, 1974. - 285 с.
 179. Орлинський А.Р. Бандитизм и борьба с ним // Армия и революция - 1921. - № 2-3. - С. 15-21.
 180. Ортега і Гасет Х. Тема нашої доби // Ортега і Гасет Х. Вибрані твори. К.: Основи, 1994. С. 315-369.
 181. Отмарштайн Ю. До історії повстанчого рейду ген.-хор. Ю. Тютюнника в листопаді 1921 р. Доклад Головному Отаманові // Літопис Червоної Калини. - 1930. - Ч. 6. - С. 12-13. - Ч. 7-8.- С. 17-20.
 182. Павленко М. Радянсько-румунський діалог з проблеми інтернованих українців військових формувань // Історія України. 1999. - № 33 (вересень). С. 5-7.
 183. Павленко М. Українські військові формування на теренах Румунії 1920-1923 рр. К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 62 с.
 184. Павленко М. Українські військовополонені та інтерновані у таборах Польщі, Чехословакії та Румунії: ставлення влади та умови перебування (1919-1924 рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 352 с.
 185. Павленко М. Українські військовополонені та інтерновані у таборах Польщі, Чехословакії та Румунії: ставлення влади та умови перебування: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Інститут історії України. К., 2000. 34 с.
 186. Пасічник Т. Петро Гордієнко: епопея. - Нью-Йорк: (б. н.), 1964. - 180 с.
 187. Пеленський Я. Українська державна школа // Дорошенко Д. Огляд української історіографії. К.: Українознавство, 1996. С. V-VII.
 188. Перша Червона / За ред. І.Дубинського, М.Савка. Х.: На варті, 1931. 344 с.
 189. Петлюра С. Памяті полеглих за державність. Думки // Народна газета. 1993. - № 21. С. 1.
 190. Петлюра С. Статті. Листи. Документи: У 2 т. / УВАН у США. - Нью-Йорк, 1956. - Т. 1. - 480 с. 1979. - Т. 2. - 627 с.
 191. Петлюра С.В. Вибрані твори та документи / Уклад. Л.В.Голота. К.: Фірма “Довіра”, 1994. 271 с.
 192. Петлюра С.В. Статті / Упоряд. та авт. передм. О.Климчук. К.: Дніпро, 1993. 341 с.
 193. Петрів В. Армія УНР. 1917-1921. Організація // Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання. - Львів-Станіслав-Коломия: “Рідна школа”. - Т. 3. - С. 762-767.
 194. Петров В.И. Комкор червоних козаків. (Про В.М.Примакова). К.: Політвидав, 1964. 136 с.
 195. Пиріг Р. Я. З історії Державного Політичного Управління України // УіЖ. - 1991. - №1. - С. 24-25.
 196. Пігідо Ф. Україна під большевицькою окупацією. (Матеріяли до історії боротьби українського народу в 1920-30 роках). - Мюнхен, 1956. - 144 с.
 197. Підгаєцький В.В. Теорія і методологія джерелознавства з історії України ХХ століття: Конспект лекцій. Дніпропетровськ: ДДУ, 1996. 76 с.
 198. Піскун В. Симон Петлюра очима більшовицької розвідки // У 70-річчя паризької трагедії 1926-1996: Збірник памяті Симона Петлюри / В.Михальчук, Д.Степовик (уклад.). К.: Видавництво ім. О. Теліги, 1997. С. 221-231.
 199. Плющ В. Боротьба за Українську державу під совєтською владою: Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 роках. Розгром української еліти і українського селянства. - Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1973. - 125 с.
 200. Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х т. Мюнхен, 1976. Т. 2. 608 c. Перевидана репринтом у Києві в 1992 р.
 201. Полонська-Василенко Н. Нарис історіографії України // Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х т. К.: Либідь, 1992. Т. 1: До середини XVII століття. С. 13-32.
 202. Полтава Л Українські повстанські загони в 1919-1922 роках: (За новими совєтськими документами) // Вісті Комбатанта. - 1967. - № 5-6. - С. 26-33.
 203. Полтава Л. Повстанці на Півдні України в 1920-1921 роках // Вісті Комбатанта. - 1967. - № 3. - С. 32-35.
 204. Попик В., Крымчук Г. Бунт и смирение атамана Мордалевича. - К., 1991. - 116 с.
 205. Потульницький В.А. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті (1800-1991) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 2. / Упорядн. Кравченко В. В. Харків: “Майдан”, 1999. С. 13-61.
 206. Потульницький В.А. Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть // УіЖ. 2000. - № 1. С. 3-20.
 207. Премыслер И. Разгром бандитизма на Украине (1921) // Военно-исторический журнал. - 1940. - № 9. С. 38-45.
 208. Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. К.: Наукова думка, 1991. Т. 1. С. XL-LXXIII.
 209. Протибольшевицькі повстання в Україні в 1921 р.; на основі офіціяльних большевицьких звадомлень і інших неопублікованих матеріялів (подав сот. Н. П-па) // Вісті Комбатанта. - 1969. - № 6. - С. 57-67.
 210. Прохода В. Вождь та військо // Збірник памяті Симона Петлюри (1879-1926). Прага: Накладом Міжорганізаційного комітету для вшанування памяті Симона Петлюри в Празі, 1930. С. 109-148.
 211. Раковский X. Борьба с бандитизмом: Речь в клубе “Рабочий” 6.02.1921 г. Харьков, 1921. 14 с.
 212. Раковский X. Красная армия и борьба с бандитизмом. - Харьков, 1921. 25 с.
 213. Ревегук В.Я. Полтавщина в українській революції 19171920 рр. Полтава: “Полтавський вісник”, 1996. 98 с.
 214. Ревегук В.Я. У боротьбі за волю України (Визвольні змагання на Полтавщині 1920-1925 рр.). Полтава: ПДПУ ім. Короленка, “Полтавський вісник”, 2000. 186 с.
 215. Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. - М.: Coda, 1996. - С. 110-127.
 216. Римаренко Ю.І. З історії боротьби трудового селянства України проти куркульського бандитизму (1921-1922 рр.) // УіЖ. - 1965. - № 1. С. 110-113.
 217. Рогозний Г. Базар // Самостійна Думка. Чернівці, 1934. - Р. 4. - Кн. 2. - С. 131-147. - Кн. 3. - С. 209-228. - Кн. 4. - С. 333-350. - Кн. 5-6. - С. 422-449.
 218. Рогозний Г. Базар. - Чернівці, 1934 - 84 с.
 219. Рогозний Г. Ще до вбивства Отмарштайна // Самостійна Думка. - Чернівці, 1935. - Р. 5. - Кн. 5-6. - С. 359-354.
 220. Романчук О. Суперник Головного Отамана // Дзвін. - 1991. - № 7. - С. 79-83.
 221. Росляк Р. Українська військова еміграція у таборах інтернованих 1919-1924 рр. // Народна газета. 1997. 2 квітня. С. 6.
 222. Савчук О. Чи були козаки козаками, або хто такі націоналісти-гетьманці // Старожитності. 1993. - № 2. С. 16-17.
 223. Самійленко І. Перший етап державного центру УНР в екзилі (1920-1948) // Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріали / Ред. Винар Любомир Філадельфія: Фундація ім. С. Петлюри; К.: Веселка, 1993. С. 64-75.
 224. Санцевич А.В. М.І.Яворський: нарис життя та творчості. К.: Інститут історії України, 1995. 61 с.
 225. Семененко В.І. Історія Східної України: Поновлення кайданів (1917-1922). Харків: Основи, 1995. 400 с.
 226. Сербин Р. Голод 1921-1923 р. і українська преса в Канаді. - К., Торонто: Інститут української археографії НАН України, 1992. - 704 с.
 227. Середа М. Останні дні збройної боротьби // Літопис Червоної Калини. - 1930. - Ч. 12. - С. 15-18.
 228. Середа М. Отаманщина: Отаман Ангел // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 9. - С. 14-16.
 229. Середа М. Отаманщина: Отаман Біденко // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 6. - С. 17-20.
 230. Середа М. Отаманщина: Отаман Божко // Літопис Червоної Калини. - 1930. - Ч. 1. С. 1. - С. 10-12.
 231. Середа М. Отаманщина: Отаман Болбочан // Літопис Червоної Калини. - 1930. - Ч. 3. - С. 15-17.
 232. Середа М. Отаманщина: Отаман Волинець // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 7-8. - С. 21-25.
 233. Середа М. Отаманщина: Отаман Волох // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 5. - 12-14.
 234. Середа М. Отаманщина: Отаман Козир-Зірка // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 11. - С. 11-19.
 235. Середа М. Отаманщина: Отаман Ляхович // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 12. С. 18-20.
 236. Середа М. Отаманщина: Отаман Семесенко // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 4. - С. 12-14.
 237. Середа М. Отаманщина: Отаман Шепель // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 2. - С. 6-8.
 238. Середа М. Отаманщина: Отаман Юрко Тютюнник // Літопис Червоної Калини. - 1930. Ч. 10. - С. 15-17.
 239. Середа М. Холодний Яр // Літопис Червоної Калини. - 1931 - Ч. 12 - С. 12-20.
 240. Середа М. Хорунжий Масловець // Літопис Червоної Калини. - 1932 - Ч. 11. - С. 15-18.
 241. Симон Петлюра. Народе Український: вибрані статті, листи, документи. Харків: Лівий берег, 1992. 149 с.
 242. Сідак В. Виникнення військових та загальнодержавних спецслужб УНР // Історія України. 1999. - № 9. С. 7-8. - № 11. С. 3-4.
 243. Сідак В. На варті військової таємниці: З історії військової контррозвідки Української Народної Республіки // Розбудова держави. 1994. - № 1. С. 24-28.
 244. Сідак В. Національні спецслужби в період революції 1917-1921 рр. (невідомі сторінки історії) / Інститут історії України НАН України, АСБ України. К.: ВД “Альтернативи”. 1998. 320 с.
 245. Сідак В. Партизансько-Повстанський Штаб Державного центру УНР в еміграції (1921 р.): Нарис. К.: Інститут підготовки кадрів СБУ, Інститут історії НАН України, 1995. 66 с.
 246. Сідак В.С., Степанков В.С. З історії української розвідки та контррозвідки: Нариси. - К.: Інститут СБ України, 1994. - 402 с.
 247. Скляренко Д.Є. Україна і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук (07.00.01) / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2000. 20 с.
 248. Сліпченко В.А. КП(б)У - організатор розгрому націоналістичної контрреволюції в 1921-1923 рр. // Із історії Комуністичної партії України. Наукові праці кафедр суспільних наук м. Києва. Вип. 2. - К., 1959. С. 80-85.
 249. Слюсарский А.Т. Комитеты незаможных селян в борьбе с бандитизмом // Научн. зап. украинской академии социалистического земледелия им. Артема. Т. 3. - Харьков, 1941. С. 51-55.
 250. Совенко В. Отаман Семен Заболотний // Літопис Червоної Калини. - 1938. - Ч. 3. - С. 17.
 251. Солдатенко В.Ф. Українська революція: Історичний нарис. К.: Либідь, 1999. 975 с.
 252. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія / Інститут національних відносин і політології НАН України. К.: Пошуково-видавниче агентство: Книга памяті України, 1997. 411 с.
 253. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). К.: Книга памяті України, Просвіта, 1999. 508 с.
 254. Соловей Д. Голгота України. Частина І. Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною. - Дрогобич: Відродження, 1993. - 288 с.
 255. Соловьев Г., Шишкин Е. Начдив А. Г. Рева // Военно-исторический журнал. 1965. - № 10. С. 127-128.
 256. Срібняк І. Військова діяльність Уряду УНР в екзилі (1921-1923 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський університет ім. Тараса Шеченка. К., 1995. 20 с.
 257. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована армія УНР у таборах Польщі та Румунії. (1921-1923 рр.) - К.: Видавництво ім. О. Теліги; Філадельфія, 1997. - 187 с.
 258. Срібняк І. Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії (1919-1923 рр.) // Память століть. 1998. - № 5. С. 116-123.
 259. Срібняк І. Польська доба Симона Петлюри. 1920-1923 роки // У 70-річчя паризької трагедії 1926-1996: Збірник памяті Симона Петлюри / В.Михальчук, Д.Степовик (уклад.). К.: Видавництво ім. О. Теліги, 1997. С. 187-199.
 260. Стахів М. Третя Совєтська республіка в Україні. Нариси з історії третьої воєнної інвазії Совєтської Росії в Україну і розвитку окупаційної системи в часі: листопад 1919 - листопад 1924. - Нью-Йорк: Український Конгресовий Комітет Америки, НТШ, 1968. 244 с.
 261. Стегній П. 2-й Зимовий Похід Української Повстанської Армії 1921 р. в зарубіжній українській історіографії // 80-річчя відродження української державності: минуле і сучасне. Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції. Сімферополь (14-16 листопада 1997 р.). Додаток до “Вісника Університету внутрішніх справ” № 2. - Сімферополь, Всекримське товариство “Просвіта”, 1997. - С. 67-70.
 262. Стегній П. Деякі питання створення Партизансько-Повстанського Штабу під керівництвом Ю. Тютюнника у 1921 р. // 350-річчя відродження української державності: минуле і сучасне. Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції. Сімферополь (2 жовтня 1998 р.). Додаток до “Вісника Університету внутрішніх справ” № 3-4. - Сімферополь, надруковане Всекримським товариством “Просвіта”, 1998. - С. 84-87.
 263. Стегній П. До питання про діяльність 9-го повстанського району в 1921 році // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Випуск 9. - К.: ІП і ЕНД, Полтава: АСМІ, 1999. - С. 106-109.
 264. Стегній П. До питання про створення, діяльність та ліквідацію Всеукраїнського повстанського комітету (1921 р.) // Грані. 2000. - № 2 (10). С. 39-43.
 265. Стегній П. Стан української еміграції та закордонні центри керівництва повстанством у 1922-1923 рр. // Грані. 2000. - № 4 (12). 58-61.
 266. Степовий Ю. Звязкова Віра. - Мюнхен: Видавництво ім. М. Хвильового, 1948. - 67 с.
 267. Ступницкий С. Операции 45 дивизии по ликвидации бандитизма на Правобережье. (1920-1922 г.) // История 45-ой Волынской краснознаменной стрелковой дивизии. В. 2 т. - К., 1929.- Т. 1: Боевой период. - С. 303-309.
 268. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука. К.: Либідь, 1992. 512 с.
 269. Сухино-Хоменко В. Одміни і банкрутство українського націоналізму. Історико-публіцистичні нариси. Харків: Державне видавництво України, 1929. 187 с.
 270. Сушко Р. Базар: могила 359 героїв // Історичний календар-альманах Червоної Калини. - 1930. - С. 104-127.
 271. Сушко Р. Брат на брата // Історичний воєнний альманах. Вінніпег, 1930. - С. 53-58.
 272. Сушко Р. Хто вбив полковника Отмарштайна? - Чернівці: Накладом автора, 1933. - 74 с.
 273. Сушко Р. Хто мав причину вбити полк. Ю. В. Отмарштайна? // Самостійна Думка. - Чернівці, 1934. - Р. 4. - Кн. 10. - С. 740. - Кн. 11-12. - С. 837-857.
 274. Сьомий Чернігівський червоного козацтва кавалерійський полк. - Чернігів, 1930. 128 с.
 275. Тельнов С.М. Из истории создания и боевой деятельности коммунистических частей особого назначения в период гражданской войны // Ученые записки Коломенского педагогического института. Т. ІV. - Коломна, 1961. С. 37-43.
 276. Терещенко Ю.І., Осташко Т.С. Український патріот з династії Габсбургів. К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 166 с.
 277. Терлецький О. Визвольна боротьба українського народу. Львів, 1941. 92 с. Див. також поправлене друге видання: О.Т. Визвольна боротьба українського народу 1917-1921 рр. Лондон: Обєднання бувших вояків українців, 1950. - 51 с.
 278. Тимощук А.В. Анархо-коммунистические формирования Н. Махно (сентябрь 1917 август 1921 г.) Симферополь: “Таврия”, 1996. 190 с.
 279. Тинченко Я. Леонід Ступницький-Гончаренко: Генерал-хорунжий Української Повстанської Армії (УПА) // Військо України. - 1996. - № 5/6. - С. 38-39.
 280. Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття, Ч. 1 - біографічно-довідкова. - К.: Тиражувальний центр УРП, 1995. - 259 с.
 281. Ткачук А. Патріарх Мстислав про Симона Петлюру // Память століть. 1999. - № 3. С. 100-107.
 282. Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа (1921-1923 гг.) В 2-х ч. - Ленинград: Издательство ЛГУ, 1964. - Ч. 1: Борьба с вооруженной кулацкой контрреволюцией. 311 с.
 283. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / Інститут соціології НАН України. К.: Інтел, 1994. 259 с.
 284. Турченко Ф.Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине. - Киев, Одесса: Вища школа, 1987. - 199 с.
 285. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша 1917-1945. 10 клас: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. К.: Генеза, 1998. 384 с.
 286. Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни / Передм. і примітки М.Любченка. Харків: Державне видавництво України, 1924. 110 с.
 287. Тютюнник Ю. Зимовий похід 1919-20 рр. Частина 1 (Політичний огляд): 3 документами в тексті і додатках. Коломия-Київ: Трембіта, 1923.
 288. Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. 1991. - № 7. С. 84-95. - № 8. С. 92-107.
 289. У боротьбі за українську державу: Українська Військова Організація (УВО) // Визвольний Шлях. 1963. - № 2. С. 137-147.
 290. Удовиченко О.І. Третя Залізна дивізія. Матеріали до історії війська Української Народної Республіки. Рік 1919 / Матеріали упорядкував і до друку підготував ген. О.Вишнівський. Нью-Йорк: Червона Калина, 1971. 624 с.
 291. Удовиченко О.І. Україна в війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1954. - 178 с. Книга перевидана в Києві у 1995 р. видавництвом “Україна”.
 292. Удовиченко П.П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919-1922). К.: Київський державний університет, 1957. 79 с.
 293. Удод О.А. Установи історичної науки в Україні у 1920-30-х рр. та їх вплив на традиційні духовні цінності українського народу // Грані. 2000. - № 1 (9), січень-лютий. С. 4-11.
 294. Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання / Під ред. І.Раковського. - Львів-Станіслав-Коломия: “Рідна школа”. - Т. 3. - 1430 с.
 295. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник /За ред. О.М.Мироненка. К.: Либідь, 1997. 560 с.
 296. Улянич В. Жили-були батьки отамани, або чому треба вивчати повстанський рух в Україні (1917-1923 рр.) // Голос України. 1994. 26 березня. С. 7-8.
 297. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М.Попович. К.: “Ірина”, 1999. 1551 с.
 298. Усков Ф. Комнезами України в період воєнного комунізму і переходу до непу. - К.: Держлітвидав УРСР,1950. 155 с.
 299. Федоровський Ю. Р. Повстанський рух в Донбасі та Махно: Автореф. дис... канд. іст. наук (07.00.01) / Донецький державний університет. Донецьк, 2000. 20 с.
 300. Филиппов Н.С. Украинская контрреволюция на службе Англии, Франции и Польши. - М.-Л., 1927. - 156 с.
 301. Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России 1918-1921 гг. Иерусалим: “Лексикон”, 1987. - 251 с.
 302. Хижняк П. Особый коммунистический. - К.: Молодая гвардия, 1963. 174 с.
 303. Цапко І. Останній бій армії УНР // Вісті Комбатанта. - 1961. - № 3. - С. 19-24.
 304. Царинный А. Украинское движение. Краткий исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям. // Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник. - М.: Москва, 1998. - С. 133-253.
 305. Цветков Г.М. Зовнішня політика РСФРР і УНР під час іноземної інтервенції та громадянської війни (1918-1921 рр.) // Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 рр.: Навчальний посібник. К.: Либідь, 1997. С. 41-57.
 306. Чеботарів М. Лицар без реклями // Неділя. - 1951. - Ч. 13 (211). - С. 3-7.
 307. Чеботарів М. Невдала реабілітація Сушка-убійника (З приводу книжки Романа Сушка “Хто вбив полковника Отмарштайна?”) - Варшава: Правда, 1933. - 86 с.
 308. Чишко В.С. Біографістика як галузь історичної науки: історіографія та методологія: Автореф. дис…д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. К., 1997. 48 с.
 309. Чулий П. Москалі на Україні // Літературно-науковий вісник. - 1922. - Кн. 4. - С. 172-178.
 310. Шанковский Л. Українська Армія в боротьбі за державність. - Мюнхен: “Дніпровська хвиля”, 1958. - 317 с.
 311. Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії // Український історик. - 1970. - № 4. - С. 60-75. - 1971. - 3-4. - С. 73-89. - 1972. - 3-4 - С. 55-71. - 1973. - № 3-4. - С. 113-126. - 1974. - № 1-3. - С. 45-64. - 1975. - № 1-3. - С. 46-70.
 312. Шевченко І., Балюн О. Антанта проти українського “сепаратизму”: дипломатія доби Директорії УНР та її уроки // Політика і час. 1998. - № 8. С. 65-73.
 313. Шеф К. Петлюровская авантюра в октябре-ноябре 1921 г. // Армия и революция. - 1922. - № 8-9. - С. 180-194.
 314. Шинкаренко Т.І. Український національно-визвольний рух в 1920-1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський університет ім. Тараса Шевченка. К., 1999. 22 с.
 315. Шкляєв І.М. Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук (07.00.02) / Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова. О., 1998,16 с.
 316. Шпілінський О. Базар (1921-1931 р.) // За державність. - 1932. - № 3. - С. 109-134.
 317. Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. Париж: Видавництво “Меч”, 1934. 252 с. Автентичне відтворення книжки здійснене у 1998 р. у Києві.
 318. Эйдеман Р.П. К вопросу о борьбе с бандитизмом // Армия и революция. - 1922. - № 2. - С. 3-6.
 319. Эйдеман Р.П. Очаги атаманщины и бандитизма. Харьков, 1921. 32 с.
 320. Эйдеман Р.П. Повстанчество и его роль в современной войне // Армия и революция. - 1922. - № 3. - С. -5-11. - № 4. - С. 92-105.
 321. Юрко Отмарштайн, полковник генерального штабу У. Н. Р. // Літературно-науковий вісник. - 1923. - Кн. 3. - С. 228-234. - Кн. 4. - С. 306-315.
 322. Яворський М. Революція на Вкраїні в її головніших етапах. -X., 1928. - 80 с.
 323. Яковлева Л.В. Діяльність Постійної наради при РНК УСРР по боротьбі з бандитизмом у 19211923 рр. // УіЖ. - 1991. - № 8. - С. 42-53.
 324. Яненко З. “Настрій селян петлюрівський...” (Документи Державного архіву Полтавської області про повстанський рух селян на Полтавщині в 1920-1922 рр.) // Полтавська петлюріана: Матеріали II Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 15 серпня 1993 р. Полтава: ОДІВ “Полтавський літератор”, 1993. - с. 48-54.
 325. Яновський В. За Україну, за її долю // За державність. - 1932. - № 3. - С. 172-191.
 326. Cieslak T. Genesa sojuszu polsko-radzieckiego // Z dziejow stosunkуw polsko-radzieckich, t. II. Warszawa, 1966 S. 34-50.
 327. Cieslak T. Historia polskiej dyplomacii w latach 1918-1939. Cz. I. 1918-1926. - Warszawa, 1959. 186 s.
 328. Cieslak T. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1917-1945. - Warszawa, 1967. 250 s.
 329. Karpus Z. Jeсcy i internowani rosyjscy i ukraiсscy na terenie Polski w latach 1918-1924. - Toruс 1997. 210 s.
 330. Kumaniecki J. Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921-1923. Warszawa: KiW, 1971. 281 s.
 331. Kumaniecki J. Pokуj polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, traktat, komisje Mieszane. - Warszawa, 1985. 234 s.
 332. Кutschabskу W. Die Westukraine mіt Кamрfe mіt Роlen und dem Воlschewismus in dem Jаrеn 19181923. Sсhrіftеn der krigsgeschchtlichen Аbteilung im historischen Seminar der Friedrich-Wilhelm Universitat. - Веrlin, Junker und Dunnhauptverlag, 1934. - 439 p.
 333. Lopatniuk St. W pierwszych latach po traktacie ryskim // Z dziejow stosunkуw polsko-radzieckich, t. II. Warszawa, 1966.
 334. Nagayevsky I. De historia reipublikae Ucrainae in saeculo XX. - Romae, Editiones universitatis catholicae ucrainorum s. Clementis Papae, 1989. В перекладі українською: Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. К., 1993. 413 с.
 335. Nahayewsky, Isidore, Ph. History of the modern Ukrainian state, 1917-1923. Munich: Ukrainian Free University, 1966. 317 p.
 336. Serednicki А. Ofensywa w roku 1920 oraz jej konsekwencje dla Armii i rz№du URL w swietle prasy petlurowskiej w Polsce // Польско-українські студії 1. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Матеріали міжнародної наукової конференції, Камянець-Подільский, 29-31 травня 1992 р. К.: Либідь, 1993. С. 200-210.
 337. Tomoszewski E. Die polnisch-sowjetischen Handelsbeziehungen in den Jaren 1920-1929. // Studia Historial UAM, vol. 5. - Poznaс, 1970. S. 15-34