Wielka Mistyfikacja

Zdjęcie, które posłużyło twórcy projektu pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA, nie przedstawia polskich ofiar