Emigracja Ukraińska w Piotrkowie Trybunalskim  Українська Еміграція в Піотрковіє Трибуналскім

Aleksander Kozłow


mama+zdjeciadokumentow 009.jpg
009.jpg
171.87 KB
mama+zdjeciadokumentow 021.jpg
021.jpg
211.23 KB
mama+zdjeciadokumentow 022.jpg
022.jpg
277.19 KB
mama+zdjeciadokumentow 023.jpg
023.jpg
71.03 KB
mama+zdjeciadokumentow 024.jpg
024.jpg
88.32 KB
mama+zdjeciadokumentow 025.jpg
025.jpg
107.22 KB
mama+zdjeciadokumentow 026.jpg
026.jpg
221.52 KB
mama+zdjeciadokumentow 027.jpg
027.jpg
184.06 KB
mama+zdjeciadokumentow 028.jpg
028.jpg
161.44 KB
mama+zdjeciadokumentow 029.jpg
029.jpg
222.12 KB
mama+zdjeciadokumentow 030.jpg
030.jpg
234.16 KB
mama+zdjeciadokumentow 031.jpg
031.jpg
166.76 KB
mama+zdjeciadokumentow 032.jpg
032.jpg
238.06 KB
mama+zdjeciadokumentow 033.jpg
033.jpg
164.42 KB

Zdjecia w lepszej jakości

Здйеціа в кращій якості


Zawartosc teczki persolnalnej z lat 1932-1938 z archiwum

Завартосц течки персолналней з 1932-1938 років з архівомOdległość jaką pokonali emigranci Віддаль яку обіграли емігранти

Odleglosc z Orchyka


Piotrków TrybunalskiDom przy ulicy Sienkiewicza 3 w Piotrkowie, (tzw."prijut") w ktorym zamieszkali emigranci polityczni z Ukrainy.
(widok budynku, stan obecny)


Дім на вулицю Сенкевича 3 в Піотрковіє, (тзв.\"prijut\") в кторим проживаючі політичні емігранти з України.
(вигляд будівлі, присутній стан)

027.jpg
dom012.jpg
184.06 KB
dom014.jpg
dom014
161.44 KB
dom016.jpg
dom016.jpg
222.12 KB
dom013.jpg
dom013.jpg
166.76 KB
dom015.jpg
dom015.jpg
238.06 KB
dom017.jpg
dom017.jpg
238.06 KB
dom23.jpg
dom23.jpg
238.06 KB

Дома тим замієсзкали емігрантське сім'я
W domu tym zamieszkaly rodziny emigranckie:

Aloszenko

Gniezdziłow

Kozłow

Dmitrasiuk

Waskiewicz

Gurtiew Onufry

Andruszenko

Szymanow - straciła reke w czasie wydarzeń rewolucyjnych na Ukrainie

Łobikow
Завартосц бази СЕЗАМ (Архів в Піотрковіє) золнієрзи дотицзаце армії УРЛ

Zawartosc bazy SEZAM (Archiwum w Piotrkowie) dotyczace zolnierzy armii URL

Zawartość zespołu archiwalnego Instytutu Józefa Piłsudskiego w USA dotyczące URLDom przy ulicy Narutowicza 28 w Piotrkowie, w ktorym zamieszkał Aleksander Kozłow.

Informacja z Archiwum w Kaliszu


Informacja z Ambasady Ukrainy w RP

Informacja z Ambasady Ukrainy w RP


Жертвы политического террора в СССР список прізвищ Козлов
Powrót do strony glównej