Instytut Józefa Piłsudkiego w Ameryce


Opis zespołu archiwalnego numer 7 przechowywanego w

archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku


Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce
1919-1932

Dzieje twórcy: Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w sojuszu z Rzeczpospolitą.


Zawartość: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, dokumentacja Sekcji Wojskowej i Komisji Likwidacyjnej Misji, akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej, komunikaty informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół zmikrofilmowany.


Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania 1919 - 1920 ukraiński, polski
2 Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji 1919 - 1920 ukraiński, polski
3 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne 1920 - 1921 ukraiński, polski
4 Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) 1927 - 1929 ukraiński, polski
5 Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1929 - 1932 polski

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
180 Second Avenue
10003-5778 New York
tel: (0-01 212) 505-9077
fax: 505-9052
email: info@pilsudski.org
www.pilsudski.org

Nr zespołu: 7 / 0 Karta:
 
Nazwa główna:
Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce

Inne nazwy zespołu/twórcy:

Daty: 1919-1932
 
1919  -  1932
 
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 5 0.25
opracowanych: 5 0.25
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
 
 
Dział:
administracja specjalna 
Kategoria:
wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna 

Pomoce archiwalne:
inwentarz drukowany
przewodnik po zespole
Język: polski, ukraiński
Dostęp: Tak
Dzieje twórcy: Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w sojuszu z Rzeczpospolitą.
Zawartość: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, dokumentacja Sekcji Wojskowej i Komisji Likwidacyjnej Misji, akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej, komunikaty informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół zmikrofilmowany.

Opis zespołu archiwalnego numer 109 przechowywanego w

archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku


Archiwum Pułkownika Ryszarda Wragi (Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego)
1921-1995

Dzieje twórcy: Ryszard Wraga, właściwie Antoni Jerzy Niezbrzycki (1902-1968), żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej od 1916 r., uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. W latach 1920-1922 służył w Armii Ukraińskiej (petlurowskiej). Za służbę w latach 1917-1922 odznaczony Orderem Odrodzenia Polski V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych - dwukrotnie, Medalem za wojnę 1918-1921. W latach 1927-1929 pracował jako attache wojskowy RP w konsulatach w Charkowie i Kijowie. W 1931 r. mianowany kierownikiem referatu "Wschód" w Wydziale Wywiadowczym Oddziału II. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji, gdzie został osadzony w obozie Cerizay, a stamtąd ewakuowany do Anglii, gdzie został wykładowcą w szkole oficerów wywiadu. Mieszkał w Londynie przez okres wojny i powojenny do 1949 r. W latach 1945-1948 zajmował stanowisko kierownika jednego z działów w Ministerstwie Informacji. W latach 1949-1957 pracował w paryskim ośrodku studiów Rosji Sowieckiej. W 1958 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Bibliotece Kongresu, był konsultantem Instytutu Hoovera.


Zawartość: Kolekcja zawiera: materiały biograficzne R. Wragi, jego wspomnienia, notatki i bruliony prac, maszynopisy wykładów; artykuły i wycinki prasowe dotyczące życia i działalności R. Wragi


Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1 Materiały biograficzne dotyczące Ryszarda Wragi: biografia, aplikacje, korespondencja m.in. z gen. Andersem, notatki odręczne, bilety wizytowe, fotografie, legitymacja prasowa 1941 - 1959 rosyjski, polski, francuski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
2 Fragment wspomnień Ryszarda Wragi; zaproszenia, korespondencja 1941 - 1959 polski, angielski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
3 Fragment pracy pt. "Trust", próba wydania jej w Stanach Zjednoczonych; korespondencja z wydawnictwami amerykańskimi; artykuły Wragi w języku rosyjskim 1950 - 1959 polski, angielski, rosyjski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
4 Korespondencja Ryszarda Wragi, wraz z wykazem listów 1961 - 1962 polski, angielski, rosyjski
5 Korespondencja Ryszarda Wragi (1958) 1963 - 1968 polski, angielski, rosyjski
Notatki, materiały pomocnicze
6 Notatki i bruliony do prac R. Wragi 1922 - 1950 polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
7 Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi 1940 - 1944 polski, angielski, rosyjski
8 Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi 1945 - 1947 polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje innych autorów
9 Wykłady: "Kurs spraw wschodnich" i "Wschód Polski" wydawane przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta", Londyn 1949 1949 - 1952 polski
Notatki, materiały pomocnicze
10 Informacje, referat wygłoszony przez A. Ciołkosza 1959 - 1963 polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
11 Artykuły, recenzje, komentarze R. Wragi wraz z ich wykazem 1933 - 1962 polski
Publikacje: publikacje innych autorów
12 Artykuły, opracowania różnych autorów, zgromadzone przez R. Wragę wraz z ich wykazem 1920 - 1976 polski
Notatki, materiały pomocnicze
13 Artykuły, biuletyny, zgromadzone przez R. Wragę 1962 - 1967 polski, angielski, rosyjski
Dokumenty osobiste
14 Dokumenty osobiste: CV, paszport brytyjski, karta Social Security, ubezpieczenie zdrowotne, aplikacja o status rezydenta USA, kalendarzyki kombatanta na lata: 1954, 1959 i 1968, portfel z notatnikami z adresami 1954 - 1968 polski, angielski
Notatki, materiały pomocnicze
15 Bruliony, notatki osobiste 1934 - 1968 rosyjski, polski, francuski
Publikacje: publikacje innych autorów
16 Artykuły, publikacje różnych autorów: O.Haleckiego, G.W.Strobel, W.Sukiennickiego, S.Bialera, M.Sokolnickiego, J.W.Nanuszwili 1943 - 1965 polski, angielski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
17 Artykuły, publikacje Ryszarda Wragi 1960 - 1961 polski, angielski
Notatki, materiały pomocnicze
18 Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi 1960 - 1968 polski, angielski, rosyjski
19 Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi 1960 - 1968 polski, angielski, rosyjski
20 Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi 1960 - 1968 polski, angielski, rosyjski
21 Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi 1960 - 1968 polski, angielski, rosyjski
Dokumenty osobiste
22 Materiały związane ze śmiercią Ryszarda Wragi: wycinki prasowe, telegramy kondolencyjne 1968 - 1968 polski, angielski, rosyjski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
23 Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku 1962 - 1971 (1995) polski, angielski
24 Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim 1967 - 1980 polski, angielski, rosyjski
25 Korespondencja Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim 1970 - 1978 (1982) polski, angielski, rosyjski
26 Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Wacławem Niezbrzyckim 1968 - 1979 polski, angielski, rosyjski
27 Korespondencja Natalii Wraga z Józefem Mackiewiczem 1969 - 1976 angielski, rosyjski
28 Korespondencja Ryszarda Wragi z Lucią Rozwadowską 1958 - 1958 polski
29 Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi 1954 - 1959 polski, angielski, rosyjski
30 Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi i Natalii Wraga 1961 - 1969 polski, angielski, rosyjski
31 Korespondencja prywatna Natalii Wragi 1970 - 1971 (1993) polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje innych autorów
32 Podróż do Syberii Sowieckiej hrabiny Czarkowskiej-Golejewskiej dziennik 1944 - 1944 polski