Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchi Galicja Wschodnia

Galicja WschodniaGalicja Wschodnia - to określenie używane po 1815 roku dla terenów Galicji na wschód od Sanu, ze Lwowem, Stanisławowem, Tarnopolem i Przemyślem. Były to tereny z przewagą ludności ukraińskiej i ruskiej na wsiach oraz polskiej i żydowskiej w miastach. O Galicję Wschodnią toczyła się wojna polsko-ukraińska.

IW