Nizina Naddnieprzańska - nizina w środkowej części Ukrainy, na lewym brzegu Dniepru.

Powierzchnia niziny płaska i falista, obniżająca się z północnego wschodu na południowy zachód. Wysokość 50 - 160 m n.p.m., najwyższy punkt - 226 m n.p.m.

Klimat umiarkowany ciepły, na południu - suchy.

Region intensywnie wykorzystywany rolniczo, gleba - czarnoziem.

Największe rzeki: Dniepr, Desna, Suła, Psioł i Worskła.Придніпро́вська низовина́ (Дніпровська низовина) — низовина на лівобережжі Дніпра. Придніпровська низовина є широкою долиною Дніпра та системою надзаплавних терас. Обмежена Середньоруською і Придніпровською височинами. Висота 50-160 м, найбільша 226 м, ширина до 120 км. Складена флювіо-гляціальними і алювіально-озерними пісками, суглинками, лесами і лесовидними суглинками. Велика частина розорана. Характеризується високим сільскогосподарським освоєнням, розвиненим тваринництвом і землеробством.