Prut (ukr. Прут; w starożytności łac. Pyretos) - rzeka w południowo-wschodniej Europie, lewy dopływ Dunaju, jest rzeką graniczną pomiędzy Rumunią a Mołdawią. Długość - 967 km (drugi co do długości dopływ Dunaju), powierzchnia zlewni - 22.100 km² (7.990 km² w Mołdawii, 10.989 km² w Rumunii, 8.840 km² na Ukrainie), średni roczny przepływ u ujścia - 92 m³/s.

Źródła Prutu znajdują się w paśmie Czarnohory, u wschodniego podnóża Howerli. Początkowo płynie na północ, następnie zatacza łuk na zachód i płynie na południowy wschód, a w dolnym odcinku - na południe. Dolina Prutu rozdziela Wyżynę Mołdawską w Rumunii i Wyżynę Besarabską w Mołdawii. Prut zbiera z nich liczne drobne dopływy, z których największe to Czeremosz i Jijia (oba prawe). Uchodzi do Dunaju na wschód od Galati. Nad Prutem leżą m.in. Kołomyja, Czerniowce, Kaguł, Ungeny.

Prut ПрутПрут (античні назви—Пората, Пюрет) — річка в Україні (Івано-Франківська та Чернівецька обл.) та на кордоні Молдови з Румунією; ліва притока Дунаю.