Woroniaki - pasmo wzgórz w północnej części Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, pokrytej w znacznej części lessem.

Na szczycie Woroniaków, naprzeciw stacji kolejowej w miejscowości Kniaże (10 km. od Złoczowa) znajduje się kapliczka-mauzoleum rodziny Strzęboszów, byłych dziedziców dóbr Lackie i okolic. Obiekt położony jest wśród lasów. W 1895 r. miejscowość Lackie wraz z pięknym dworem stanowiła Fundację w ręku SS. Opatrzności. Dobra te służyły Fundacji na utrzymanie zakładu poprawczego dla dziewcząt.