Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Halicz

Halicz


Halicz znajduje się w obwodzie iwanofrankowskim, nad Dniestrem. Liczy 6 tys. mieszkańców (2001), dokładne dane o liczbie mieszkańców nie są znane ze względu na b. wysoki odsetek emigracji zarobkowej. Przemysł spożywczy, drzewny i materiałów budowlanych.

W najstarszej kronice kronikarza ruskiego Nestora z roku 981 znajduje się pierwsza wzmianka o terenach, na których położony był Halicz: "poszedł Włodzimierz na Lachów i zajął im grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody mnogie, które i do dziś są pod Rusią". Prawdopodobnym jest, że wcześniej tereny te należały do Państwa Mieszka I. Od 1199 stolica Rusi Halicko-Wołyńskiej, jedno z największych miast Rusi Kijowskiej. Od roku 1206 królestwo halicko-włodzimierskie pod berłem Andrzej II. W 1241 zniszczone przez mongolskie oddziały Batu-chana. Od roku 1340 w Polsce, przyłączone prawem spadkobierstwa przez Kazimierza Wielkiego. Jako powiat był jednostką administracyjną w okresie I Rzeczypospolitej, ziemia halicka, województwo ruskie od XIV w. do roku 1772. Od 1772 r. w zaborze austryjackim powiat halicki. Za czasów II Rzeczypospolitej województwo stanisławowskie.