Henryk Leon Strasburger (ur. 28 maja 1887 - zm. 2 maja 1951 w Londynie ) - dr prawa, ekonomista, polityk, luteranin.

Potomek znanej warszawskiej rodziny cukierników, był od października 1918 do 1922 podsekretarzem stanu w resorcie przemysłu i handlu, gdzie w listopadzie 1918 był kierownikiem resortu w prowizorium rządowym Władysława Wróblewskiego, od 19 września 1921 do 5 marca 1922 był kierownikiem resortu w rządzie Antoniego Ponikowskiego, a od 31 lipca 1922 do 13 stycznia 1923 był ministrem tegoż resortu w rządach Juliana Ignacego Nowaka i Władysława Sikorskiego. Ponownie ministrem przemysłu i handlu został 9 grudnia 1939 i był nim do 5 czerwca 1942 w rządach Władysława Sikorskiego. Jednocześnie - do 4 lipca 1943 - był ministrem skarbu. Od 14 lipca 1943 do 24 listopada 1944 był ministrem stanu do Spraw Bliskiego Wschodu w rządzie Stanisława Mikołajczyka.

W latach 1920 - 1921 był członkiem polskiej delegacji na rokowania pokojowe w Rydze. Od 1923 do 1924 był podsekretarzem stanu w resorcie spraw zagranicznych. Od 1924 do 1932 był konsulem generalnym w Wolnym Mieście Gdańsku. Od 1945 do 1949 był ambasadorem PRL w Londynie. Zerwał z reżymem PRL i pozostał na emigracji.