Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Holowna rada

Hołowna Rada

Hołowna Rada Ruska, Główna Rada Ruska, pot. zw. Radą Świętojurską, ukr. organizacja polit., zał. 2 V 1848 we Lwowie przez wyższy kler unicki (greckokatol.), z inicjatywy austr. gubernatora Galicji, jako konkurencja pol. Centralnej Rady Narodowej; rozwiązana 1851.