prev

Lipiec 1919, Brześć, Polska
Rocznica zdobycia Brześcia przez Wojsko Polskie, przemówienie księdza Szczerbickiego na placu kapitana Steckiewicza

nextLipiec 1919, Brześć, Polska
Rocznica zdobycia Brześcia przez Wojsko Polskie, przemówienie księdza Szczerbickiego na placu kapitana Steckiewicza 

Thumbnails