prev

Marzec 1919, Brześć, Polska
Członkowie misji amerykańskiej oraz dowódca Grupy Podlaskiej gen. Antoni Listowski wracają z defilady do miasta

nextMarzec 1919, Brześć, Polska
Członkowie misji amerykańskiej oraz dowódca Grupy Podlaskiej gen. Antoni Listowski wracają z defilady do miasta

Thumbnails