prev

Marzec 1919, Brześć, Polska
Przyjazd Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (stoi za samochodem), obok niego gen. Antoni Listowski, dowódca Grupy Podlaskiej

nextMarzec 1919, Brześć, Polska
Przyjazd Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (stoi za samochodem, oznaczony krzyżykiem), obok niego gen. Antoni Listowski, dowódca Grupy Podlaskiej

Thumbnails