prev

Lwów, Polska
Delegacja amerykańska koło pomnika amerykańskich lotników z eskadry im. Tadeusza Kościuszki, poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej

nextLwów, Polska
Delegacja amerykańska koło pomnika amerykańskich lotników z eskadry im. Tadeusza Kościuszki, poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej

Thumbnails