prev

1919-1920, Tarnopol, Ukraina
Wojna polsko-bolszewicka. Obok stołu, na którym leżą sztandary stoi Józef Piłsudski

next1919-1920, Tarnopol, Ukraina
Wojna polsko-bolszewicka. Obok stołu, na którym leżą sztandary stoi Józef Piłsudski

Thumbnails