prev

1919, Baluje k/Druji
Dowództwo 3 kompanii c.k.m., stoją od lewej: sierżant Muszelski, szef kompanii; podchorąży Kottik, dowódca plutonu; porucznik Nałęcz-Józefczyk, dowódca kompanii; porucznik Kimont - zastępca dowódcy kompanii. Zdjęcie wykonane przez sierżanta Stachurskiego rusznikarza 3 kompanii c.k.m. przed siedzibą dowództwa w domu gospodarza Surowca, w zaścianku Baluje 8 km od miejscowości Druja

next1919, Baluje k/Druji
 Dowództwo 3 kompanii c.k.m., stoją od lewej: sierżant Muszelski, szef kompanii; podchorąży Kottik, dowódca plutonu; porucznik Nałęcz-Józefczyk, dowódca kompanii; porucznik Kimont - zastępca dowódcy kompanii. Zdjęcie wykonane przez sierżanta Stachurskiego rusznikarza 3 kompanii c.k.m. przed siedzibą dowództwa w domu gospodarza Surowca, w zaścianku Baluje 8 km od miejscowości Druja  

Thumbnails