prev

Sierpień 1920, Nasielsk lub Białystok
Polscy księża w niewoli. Podpis na odwrocie: "Niewola bolszewicka od 15 sierpnia do 22 1920 r., Nasielsk - Białystok, kleryk Dominik Wilczyński, Piotr Dmochowski, Władysław Turowski".

nextSierpień 1920, Nasielsk lub Białystok
 Podpis na odwrocie: "Niewola bolszewicka od 15 sierpnia do 22 1920 r., Nasielsk - Białystok, kleryk Dominik Wilczyński, Piotr Dmochowski, Władysław Turowski".

Thumbnails