prev

1919, Legioniści z 8 baterii 1 pułku artylerii polowej z dowódcą por. Kazimierzem Koziczem , trzeci od lewej i drugi od prawej to bracia Danisiewicze, ochotnicy z Wilna, starszy w stopniu ogniomistrza był szefem taboru, na zdjęciu strzyże końską maszynką "synka baterii" sierotę spod Lwowa. Zdjęcie wykonano wczesną jesienią na postoju po operacjach nad Dźwiną.

next1919, 
 Legioniści z 8 baterii 1 pułku artylerii polowej z dowódcą por. Kazimierzem Koziczem , trzeci od lewej i drugi od prawej to bracia Danisiewicze, ochotnicy z Wilna, starszy w stopniu ogniomistrza był szefem taboru, na zdjęciu strzyże końską maszynką "synka baterii" sierotę spod Lwowa. Zdjęcie wykonano wczesną jesienią na postoju po operacjach nad Dźwiną.

Thumbnails