„Ukraińcy w Polsce 1944-1956” - archiwum w Warszawie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/10

Dawna sygnatura

5536, IX/9A, IPN BU OUN IX/9A

Tytuł teczki

OUN. Kierunki propagandy - instrukcja

Opis zawartości

OUN. Kierunki propagandy - instrukcja

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/11

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 20, 3351, 4368, IX/10, IPN BU OUN IX/10

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: odpisy gazet polskich i amerykańskich z 1946 r. (Głos ludu, Rzeczpospolita, Żołnierz polski, Zryw, Chłopska droga, Dziennik Rzeszowski, Dziennik Polski)

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: odpisy gazet polskich i amerykańskich z 1946 r. (Głos ludu, Rzeczpospolita, Żołnierz polski, Zryw, Chłopska droga, Dziennik Rzeszowski, Dziennik Polski)

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/12

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 20, IX/11, IPN BU OUN IX/11

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: odpisy gazet polskich i amerykańskich z 1946 r. (Polska zbrojna, Rzeczpospolita, Dziennik Rzeszowski, Swoboda, Ukraiński robotnik, Prawda Ukrainy, America)

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: odpisy gazet polskich i amerykańskich z 1946 r. (Polska zbrojna, Rzeczpospolita, Dziennik Rzeszowski, Swoboda, Ukraiński robotnik, Prawda Ukrainy, America)

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/13

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 22, 24; 3355, 3354, IX/12, IPN BU OUN IX/12

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: pisma i ulotki propagandowe z lat 1946-1947

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: pisma i ulotki propagandowe z lat 1946-1947

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/14

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 26; 3353, IX/13, IPN BU OUN IX/13

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: protokoły z przesłuchań i zameldowań sporządzone przez funkcjonariusza MO w Hannie w latach 1945-1946

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: protokoły z przesłuchań i zameldowań sporządzone przez funkcjonariusza MO w Hannie w latach 1945-1946

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/15

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 2, 3; 3352, IX/14, IPN BU OUN IX/14

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: korespondencja, raporty, meldunki, instrukcje dla nadrejonowych referatów SB OUN

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: korespondencja, raporty, meldunki, instrukcje dla nadrejonowych referatów SB OUN

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/16

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 9, 11, 13; 3385, 3389, 3391, IPN BU OUN IX/15

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: pisma do organów administracji i komend MO, wzory doniesień agenturalnych i raportów z UBP w Hannie, dokumenty Komitetu Powiatowego PPR

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: pisma do organów administracji i komend MO, wzory doniesień agenturalnych i raportów z UBP w Hannie, dokumenty Komitetu Powiatowego PPR

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/17

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 16; 3394, IX/16, IPN BU OUN IX/16

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: legitymacje Związku Samopomocy Chłopskiej w Zabłociu pow. Biała Podlaska i we Włodawie

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: legitymacje Związku Samopomocy Chłopskiej w Zabłociu pow. Biała Podlaska i we Włodawie

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/18

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 17; 3395, IX/17, IPN BU OUN IX/17

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: dokumenty członków Związku Walki Młodych we Włodawie

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: dokumenty członków Związku Walki Młodych we Włodawie

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/20

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 1; 3377, IX/19, IPN BU OUN IX/19

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: notatki Romana Lisieckiego do nauki języka angielskiego

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: notatki Romana Lisieckiego do nauki języka angielskiego

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/21

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 2; 3378, IX/20, IPN BU OUN IX/20

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: telefonogramy o akcjach UPA w miejscowości Hanna pow. włodawski

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: telefonogramy o akcjach UPA w miejscowości Hanna pow. Włodawa

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/22

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 8, 7; 3383, 3384, IX/21, IPN BU OUN IX/21

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: dokumenty obywateli radzieckich, druki i wzory pieczątek, zaświadczenia

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: dokumenty obywateli radzieckich, druki i wzory pieczątek, zaświadczenia

Daty skrajne

1939-1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/24

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1103 poz. 5; 3374, IX/23, IPN BU OUN IX/23

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Kuncio: komunikaty Ukraińskiej Służby Informacyjnej z 1944 r.

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Kuncio: komunikaty Ukraińskiej Służby Informacyjnej z 1944 r.

Daty skrajne

1944

Uwagi

Materiały w j. ukraińskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/25

Dawna sygnatura

4313, IX/24, IPN BU OUN IX/24,

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj : Referat Propagandy - materiały z 1945 r.

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj : Referat Propagandy; materiały z 1945 r.

Daty skrajne

1945

Uwagi

Materiały w j. ukraińskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/26

Dawna sygnatura

IX/25, IPN BU OUN IX/25

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj : Referat Propagandy - Sprawozdanie ze spotkania z korespondentem angielskiej gazety…, które odbyło się w nocy 3-4.08.1946 r.. Sprawozdanie

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: Referat Propagandy - Sprawozdanie ze spotkania z korespondentem angielskiej gazety, które odbyło się w nocy 3-4 VIII 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/27

Dawna sygnatura

4328, IX/26, IPN BU OUN IX/26

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj : Referent propagandowo-polityczny: Wasyl Halana (Halasa) ps. Sawczenko - tekst o konflikcie politycznym między anglosasami a ZSRR

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: Referent propagandowo-polityczny: Wasyl Halana (Hałasa) ps. Sawczenko - tekst o konflikcie politycznym między anglosasami a ZSRR

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/28

Dawna sygnatura

4424, 4426, IX/27, IPN BU OUN IX/27

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj: Referat Propagandy - korespondencja Wasyla Halany (Halasy), raport, dane wywiadowcze o nastrojach ludności i akcji przesiedleńczej

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: Referat Propagandy - korespondencja Wasyla Halany (Hałasy), raport, dane wywiadowcze o nastrojach ludności i akcji przesiedleńczej

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/29

Dawna sygnatura

4401, IX/28, IPN BU OUN IX/28

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj: Referat Propagandy - sprawozdania Wasila (Wasyla Halany (Halasy) ps. Sawczenko) z pracy referatu za miesiące 04. 05.1947 r.

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: Referat Propagandy - sprawozdania Wasila (Wasyla Halany (Hałasy) ps. Sawczenko) z pracy referatu za miesiące IV, V 1947 r.

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/30

Dawna sygnatura

3926, IX/29, IPN BU OUN IX/29

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności w Polsce: sprawy organizacyjne, informacyjne, wywiadowcze, raporty Bogusława (bojówka Burłaki) do Pidhajnego Bogdana ps. Askold.

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności w Polsce: sprawy organizacyjne, informacyjne, wywiadowcze, raporty Bogusława (bojówka Burłaki) do Pidhajnego Bogdana ps. Askold

Daty skrajne

1951-1952

Uwagi

Materiały w j. ukraińskim oraz j. polskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/31

Dawna sygnatura

3923, IX/30, IPN BU OUN IX/30

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold do Bogusława, kody słowne

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold do Bogusława, kody słowne

Daty skrajne

1953

Uwagi

Materiały w j. polskim i ukraińskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/32

Dawna sygnatura

3929, IX/31, IPN BU OUN IX/31

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold, poczta znaleziona przy Górskim Józefie ps. Wilchowyj, radiogramy przyjęte przez Hołuba, broszury z konferencji OUN, Eugeniusz Dmitryk Powstanie narisi

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold, poczta znaleziona przy Górskim Józefie ps. Wilchowyj, radiogramy przyjęte przez Hołuba, broszury z konferencji OUN, Eugeniusz Dmitryk Powstanie narisi

Daty skrajne

1948-1952

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/33

Dawna sygnatura

3927, 3952, IX/32, IPN BU OUN IX/32

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold do Bogusława, poczta Bogusława, instrukcje wywiadowcze, sprawozdanie z pracy organizacyjnej OUN w Polsce, wyciągi metrykalne, świadectwa chrztu, broszura Oleha M

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid: Referat Łączności z Krajem: korespondencja Pidhajnego Bogdana ps. Askold do Bogusława, poczta Bogusława, instrukcje wywiadowcze, sprawozdanie z pracy organizacyjnej OUN w Polsce, wyciągi metrykalne, świadectwa chrztu, broszura Oleha M

Daty skrajne

1948-1952

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/35

Dawna sygnatura

5187, IX/34, IPN BU OUN IX/34

Tytuł teczki

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: instrukcja Nadrejonowym Referatom Służby Bezpieki do wykonania o zadaniach wywiadu OUN

Opis zawartości

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: instrukcja dla Nadrejonowych Referatów Służby Bezpieki o zadaniach wywiadu OUN

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/36

Dawna sygnatura

4422, IX/35, IPN BU OUN IX/35

Tytuł teczki

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: wykaz osób członków UPA wraz z informacjami o nich.

Opis zawartości

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: wykaz osób członków UPA wraz z informacjami personalnymi

Daty skrajne

b.d

Uwagi

j. ukraiński i polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/37

Dawna sygnatura

4397, 4396, IX/36, IPN BU OUN IX/36

Tytuł teczki

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: wykaz osób aresztowanych przez UBP, MO, WP lub NKWD z krótką informacją dotyczacą złożonych zeznań w latach 1945-1946, wykaz osób (Ukraińców) aresztowanych przez MO, UBP lub A.Cz. z zaznaczeniem daty aresztowania i zwol

Opis zawartości

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: wykaz osób aresztowanych przez UBP, MO, WP lub NKWD z krótką informacją dotyczacą złożonych zeznań w latach 1945-1946, wykaz osób (Ukraińców) aresztowanych przez MO, UBP lub ACz z zaznaczeniem daty aresztowania i zwolni

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/38

Dawna sygnatura

4405, 4406, IX/37, IPN BU OUN IX/37

Tytuł teczki

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań SB, wykazy osób aresztowanych przez UBP, MO, WP lub NKWD z informacjami o złożonych, przez osoby aresztowane, zeznaniach (cz. I). Myśli do meldunku (struktura referatu SB) za okres od V-XI 1945 r.

Opis zawartości

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań SB, wykazy osób aresztowanych przez UBP, MO, WP lub NKWD z informacjami o złożonych, przez osoby aresztowane, zeznaniach (cz. I), projekty meldunku (struktura referatu SB) za okres od V-XI 1945 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/40

Dawna sygnatura

IX/39, IPN BU OUN IX/39

Tytuł teczki

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań informatorów i współpracowników MO, UBP i NKWD

Opis zawartości

OUN. Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań informatorów i współpracowników MO, UBP i NKWD

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/42

Dawna sygnatura

3937, IX/41, IPN BU OUN IX/41

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj: odpisy sztafet tłumaczonych z ukraińskiego (Wasyla Halana (Halasa) Orłana, Piotra FedoriwaDalnycza m.in. do Mirosława Huka Hryhorav. Kod, Potapa), korespondencja przedstawicieli OUN i UPA, wyciąg z rozkazu nr 1/46 g

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: odpisy sztafet tłumaczonych z ukraińskiego Wasyla Halana (Hałasy) Orłana, Piotra FedoriwaDalnycza m.in. do Mirosława Huka Hryhora v. Kod, Potapa), korespondencja przedstawicieli OUN i UPA, wyciąg z rozkazu nr 1/46 gr

Daty skrajne

1947-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/43

Dawna sygnatura

IX/42, IPN BU OUN IX/42

Tytuł teczki

OUN. Instrukcja pt. Konspiracja wraz z pismem przewodnim WUBP w Rzeszowie do Departamentu III MBP z 28.01.1950 r.

Opis zawartości

OUN. Instrukcja pt. Konspiracja wraz z pismem przewodnim WUBP w Rzeszowie do Departamentu III MBP z 28 I 1950 r.

Daty skrajne

1947-1950

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/44

Dawna sygnatura

4240, IX/43, IPN BU OUN IX/43

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1945 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1945 r.

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/45

Dawna sygnatura

IX/44, IPN BU OUN IX/44

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Liskowszczyna V: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1945 i 1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Liskowszczyna V: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1945 i 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/47

Dawna sygnatura

4322, 4324, IX/46, IPN BU OUN IX/46

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Referat Służby Bezpieczeństwa, Okręg Południe: sprawozdania z pracy referatu za okres 05.1945 r. - 05.1946 r., ogólne sprawozdania organizacyjne.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Referat Służby Bezpieczeństwa, Okręg Południe: sprawozdania z pracy referatu za okres V 1945 r. - V 1946 r., ogólne sprawozdania organizacyjne

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/48

Dawna sygnatura

4211/6, 4211/10, 4211/11, IX/47, IPN BU OUN IX/47

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań Ukraińców, sprawa śmierci Letuna, plany budynków (WP w Hrubieszowie, KBW w Tomaszowie, Komendantury Miejskiej w Lublinie, KPZ w Warszawie)

Opis zawartości

OUN. Okręg I Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań Ukraińców, sprawa śmierci Letuna, plany budynków (WP w Hrubieszowie, KBW w Tomaszowie, Komendantury Miejskiej w Lublinie)

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/50

Dawna sygnatura

4311, IX/49, IPN BU OUN IX/49

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar: sprawozdania z terenu za okres od 10.11-10.12.1945 r., 10.01-28.02.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar: sprawozdania z terenu za okres od 10 X -10 XII 1945 r., 10 I - 28 II 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/51

Dawna sygnatura

4237, IX/50, IPN BU OUN IX/50

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Gospodarczy: instrukcja w sprawie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (jako załącznik do instrukcji z 27.11.1945 r.); instrukcje nr 45/46 z 3.12.1945 i 5.01.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Gospodarczy: instrukcja w sprawie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (jako załącznik do instrukcji z 27 XI 1945 r.); instrukcje nr 45/46 z 3 XII 1945 i 5 I 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/52

Dawna sygnatura

4237, IX/51, IPN BU OUN IX/51

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z terenu za 1945 i 1946 r., instrukcje

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z terenu za 1945 i 1946 r., instrukcje

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/53

Dawna sygnatura

6016, 5165, 5166, 5097, IX/52, IPN BU OUN IX/52

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z terenu, notatki z odprawy, odpisy sztafet tłumaczonych z ukraińskiego (Mykołajewicza v. Hory do Rusłana v. Trojana)

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z terenu, notatki z odprawy, odpisy sztafet tłumaczonych z ukraińskiego (Mykołajewicza v. Hory do Rusłana v. Trojana)

Daty skrajne

1945-1953

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/55

Dawna sygnatura

5198, IX/54, IPN BU OUN IX/54

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar: wyciąg z Informatora wydanego w 1946 r. przez drukarnię OUN, dotyczące akcji przeprowadzanych przez Jana Szpontaka Żeleźniaka w okresie 15.09-14.10.1945 r. oraz pismo do Szpontaka w sprawach organizacyjnych

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar: wyciąg z Informatora wydanego w 1946 r. przez drukarnię OUN, dotyczące akcji przeprowadzanych przez Jana Szpontaka Żeleźniaka w okresie 15 IX -14 X 1945 r. oraz pismo do Szpontaka w sprawach organizacyjnych

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/57

Dawna sygnatura

4378, IX/56, IPN BU OUN IX/56

Tytuł teczki

OUN. Główny Prowid: sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z mieszkańcem obwodu charkowskiego oraz sprawozdanie rozmowy z robotnikiem, który przyjechał do ZSRR jako dobrowolny repatriant i pracował w kopalni w Donbasie

Opis zawartości

OUN. Główny Prowid: sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z mieszkańcem obwodu charkowskiego oraz sprawozdanie rozmowy z robotnikiem, który przyjechał do ZSRR jako dobrowolny repatriant i pracował w kopalni w Donbasie

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/58

Dawna sygnatura

IX/57, IPN BU OUN IX/57

Tytuł teczki

OUN. Główny Prowid: sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z mieszkańcem obwodu charkowskiego oraz sprawozdanie rozmowy z robotnikiem, który przyjechał do ZSRR jako dobrowolny repatriant i pracował w kopalni w Donbasie

Opis zawartości

OUN. Główny Prowid: sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z mieszkańcem obwodu charkowskiego oraz sprawozdanie rozmowy z robotnikiem, który przyjechał do ZSRR jako dobrowolny repatriant i pracował w kopalni w Donbasie

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/59

Dawna sygnatura

IX/58, IPN BU OUN IX/58

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania wywiadowcze z terenu z 1945 i 1946 r.

Opis zawartości

Jak OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania wywiadowcze z terenu z 1945 i 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/60

Dawna sygnatura

IX/59, IPN BU OUN IX/59

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj Łemkiwszczina: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1.03-1.05.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj Łemkiwszczina: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1III - 1 V 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/61

Dawna sygnatura

4310, 4308, 4238, IX/60, IPN BU OUN IX/60

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1.10-1.11.1945 r., 01, 02, 1.05-1.07.1946 r., instrukcje, formularz dotyczący wysiedlonych

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania wywiadowcze z terenu za 1 X -1 XI 1945 r., I, II, 1 V - 1 VII 1946 r., instrukcje, formularz dotyczący wysiedlonych

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/63

Dawna sygnatura

4231, IX/62, IPN BU OUN IX/62

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd: instrukcje, meldunki, wyciagi z meldunków, korespondencja, Biuletyn informacyjny za 03.1947 r. oraz sprawozdania organizacyjne rejonu Łuka za czas 23.04-23.05.1945 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon krypt. Beskyd: instrukcje, meldunki, wyciagi z meldunków, korespondencja, Biuletyn informacyjny za III 1947 r. oraz sprawozdania organizacyjne rejonu Łuka za czas 23 IV - 23 V 1945 r.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/71

Dawna sygnatura

4258, IX/70, IPN BU OUN IX/70

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań, raporty z prowadzonych prac.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły z przesłuchań, raporty z prowadzonych prac

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/73

Dawna sygnatura

4211/1, IX/72, IPN BU OUN IX/72

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. I.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. I

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/79

Dawna sygnatura

4211/14, IX/78, IPN BU OUN IX/78

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. X.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. X

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/82

Dawna sygnatura

4211/12, IX/81, IPN BU OUN IX/81

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. XIII.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Referat Służby Bezpieczeństwa: protokoły przesłuchań różnych osób cz. XIII

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/84

Dawna sygnatura

4426, IX/83, IPN BU OUN IX/83

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Wywiad: instrukcja z archiwum referenta SB Wasyla Fedyńskiego Szram wraz z pismem przewodnim WUBP w Rzeszowie do Departamentu III MBP z 25.01.1950 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Wywiad: instrukcja z archiwum referenta SB Wasyla Fedyńskiego Szram wraz z pismem przewodnim WUBP w Rzeszowie do Departamentu III MBP z 25 I 1950 r.

Daty skrajne

1944-1950

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/86

Dawna sygnatura

4392, 4389, IX/85, IPN BU OUN IX/85

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Rejon V Łuka: wykaz kuszczy (Syrakuzy, Samostyjnyk, Pobidokosci, Makiwka, Skała), spis ludności, zniszczenia w gospodarstwach ukraińskich, akcja wysiedleńcza.

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Chołodnyj Jar Rejon V Łuka: wykaz kuszczy (Syrakuzy, Samostyjnyk, Pobidokosci, Makiwka, Skała), spis ludności, zniszczenia w gospodarstwach ukraińskich, akcja wysiedleńcza

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/87

Dawna sygnatura

4345, IX/86, IPN BU OUN IX/86

Tytuł teczki

OUN. Okręg II Rejon V Referat Gospodarczy: rozliczenia kasowe i magazynowe.

Opis zawartości

OUN. Okręg II Rejon V Referat Gospodarczy: rozliczenia kasowe i magazynowe

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

Materiały w znacznej części w j. ukraińskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/88

Dawna sygnatura

4346, IX/87, IPN BU OUN IX/87

Tytuł teczki

OUN. Okręg II Rejon V Referat Gospodarczy: stan umundurowania czoty Lystka - raporty.

Opis zawartości

OUN. Okręg II Rejon V Referat Gospodarczy: stan umundurowania czoty Lystka, raporty

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/89

Dawna sygnatura

4227, 4294, 4301, IX/88, IPN BU OUN IX/88

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn: sprawozdania wywiadowcze z terenu, raporty.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn: sprawozdania wywiadowcze z terenu, raporty

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/90

Dawna sygnatura

4365, IX/89, IPN BU OUN IX/89

Tytuł teczki

OUN. Okręg III: ogólne sprawozdanie z działalności organizacji za czas 1.05.1944 r.-15.11.1947 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg III: ogólne sprawozdanie z działalności organizacji za czas 1 V 1944 r. - 15 XI 1947 r.

Daty skrajne

1944-1947

Uwagi

Fotokopie negatyw

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/96

Dawna sygnatura

IX/95, IPN BU OUN IX/95

Tytuł teczki

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdanie nadrejonowego referenta SB Jana Romaneczko Szpil za miesiące, 07-09.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdanie nadrejonowego referenta SB Jana Romaneczko Szpil za miesiące VII - IX 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/97

Dawna sygnatura

IX/96, IPN BU OUN IX/96

Tytuł teczki

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman i Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z pracy referatu za okres 1.02.1945 r.-1.01.1946 r. (Łewada), 15.07.1945 r.- 30.06.1946 r. (Łyman).

Opis zawartości

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman i Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z pracy referatu za okres 1 II 1945 r. - 1 I 1946 r. (Łewada), 15 VII 1945 r. - 30 VI 1946 r. (Łyman)

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/98

Dawna sygnatura

4278, IX/97, IPN BU OUN IX/97

Tytuł teczki

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z pracy referatu za okres 1.02.-30.06.1946 r. oraz sprawozdanie UPA ZG 33 za okres 10.08.1944-31.03.1945 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łewada Referat Służby Bezpieczeństwa: sprawozdania z pracy referatu za okres 1 II - 30 VI 1946 r. oraz sprawozdanie UPA ZG 33 za okres 10 VIII 1944 - 31 III 1945 r.

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/99

Dawna sygnatura

IX/98, IPN BU OUN IX/98

Tytuł teczki

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman: sprawozdanie z podreferatu polskich spraw za XI, XII 1945 r.; Grebiesziwszczina: sprawozdania z terenu za miesiące 12.1945 r., 02-06.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman: sprawozdanie z podreferatu polskich spraw za XI, XII 1945 r.; Grebiesziwszczina: sprawozdania z terenu za miesiące XII 1945 r., II - VI 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/100

Dawna sygnatura

IX/99, IPN BU OUN IX/99

Tytuł teczki

OUN. Okręg III: sprawozdanie Wiktora z akcji MO w Krystynopolu, odpis raportu skierowanego do PUBP w Hrubieszowie z 13.10.1945 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg III: sprawozdanie Wiktora z akcji MO w Krystynopolu, odpis raportu skierowanego do PUBP w Hrubieszowie z 13 X 1945 r.

Daty skrajne

1945

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/161

Dawna sygnatura

IX/159, IPN BU OUN IX/159

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 1-7, 11, 12, 15-19, 22-26 z 1957 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 1-7, 11, 12, 15-19, 22-26 z 1957 r.

Daty skrajne

1957

Uwagi

j. ukraiński


czesc 3