„Ukraińcy w Polsce 1944-1956” - archiwum w Warszawie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/188

Dawna sygnatura

4329, IX/186, IPN BU OUN IX/186

Tytuł teczki

OUN. Instrukcja dotycząca zakazu ujawniania się ukraińskich nacjonalistów z 10.04.1947 r.

Opis zawartości

OUN. Instrukcja dotycząca zakazu ujawniania się ukraińskich nacjonalistów z 10 IV 1947 r.

Daty skrajne

1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/180

Dawna sygnatura

4347, IX/178, IPN BU OUN IX/178

Tytuł teczki

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Rejon IV-V: notatki uczestnika kursu ideologicznego.

Opis zawartości

OUN. Okręg II krypt. Baturyn Rejon IV-V: notatki uczestnika kursu ideologicznego

Daty skrajne

1945

Uwagi

rękopis, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/169

Dawna sygnatura

IX/167, IPN BU OUN IX/167

Tytuł teczki

OUN. Dwutygodnik wydawany w Niemczech: Ukraińskie wieści nr 15, 20, 37, 40-46, 49, 53-62, 65 z 1958 r., nr 22 z 1959 r.

Opis zawartości

OUN. Dwutygodnik wydawany w Niemczech: Ukraińskie wieści nr 15, 20, 37, 40-46, 49, 53-62, 65 z 1958 r., nr 22 z 1959 r.

Daty skrajne

1958-1959

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/149

Dawna sygnatura

3936, IX/147, IPN BU OUN IX/147

Tytuł teczki

OUN. Dokumenty rozpracowania: fotografie dowodów rzeczowych (radiostacji, skrytek).

Opis zawartości

OUN. Dokumenty rozpracowania: fotografie dowodów rzeczowych (radiostacji, skrytek)

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/191

Dawna sygnatura

4254, 4323, 4277, 4265, 4266, 4253, 5185, IX/189, IPN BU OUN IX/189

Tytuł teczki

OUN. Sytuacja społeczno-polityczna, stosunki ukraińsko-polskie i ukraińsko-sowieckie: lista wysiedlonych rodzin ukraińskich na zachód z 18.08.1947 r., sprawozdania organizacyjne z 1945 r. i sprawozdania z terenu z 1946 r. oraz instrukcja w sprawie majątku

Opis zawartości

OUN. Sytuacja społeczno-polityczna, stosunki ukraińsko-polskie i ukraińsko-sowieckie: lista wysiedlonych rodzin ukraińskich na zachód z 18 VIII 1947 r., sprawozdania organizacyjne z 1945 r. i sprawozdania z terenu z 1946 r. oraz instrukcja w sprawie mająt

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

rękopisy, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/198

Dawna sygnatura

IX/197, IPN BU OUN IX/197

Tytuł teczki

OUN. Ukraińska gazeta wychodząca w USA pt. Ameryka nr 61 z 1946 r. Odpis

Opis zawartości

OUN. Ukraińska gazeta wychodząca w USA pt. Ameryka nr 61 z 1946 r., odpis

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/197

Dawna sygnatura

3928/1, 3928/2, 11629/b, IX/195, IX/196, IPN BU OUN IX/195, IPN BU OUN IX/196

Tytuł teczki

OUN. Protokół przesłuchania Marii Panoczko z domu Moskalenko trwającego od 14.07 do 3.08.1951 r.

Opis zawartości

OUN. Protokół przesłuchania trwającego od 14 VII do 3 VIII 1951 r.: Maria Panoczko z domu Moskalenko

Daty skrajne

1951

Uwagi

fotokopie, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/145

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298; 3836, IX/143, IPN BU OUN IX/143

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa: broszura pt. Do bratniego czeskiego i słowackiego narodu (2 egzemplarze)

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa: broszura pt. Do bratniego czeskiego i słowackiego narodu (2 egzemplarze)

Daty skrajne

1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/146

Dawna sygnatura

Depozyt nr 5162 poz. 20, 21; 3368, 3364, IX/144, IPN BU OUN IX/144

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Zbigniewa Kamińskiego: broszury pt. Rosyjskie polityczne partie i ugrupowania (krótki przegląd), Programowe postanowienia OUN

Opis zawartości

OUN. Depozyt Zbigniewa Kamińskiego, ps. Don: broszury pt. Rosyjskie polityczne partie i ugrupowania (krótki przegląd), Programowe postanowienia OUN

Daty skrajne

1950-1954

Uwagi

j. polski i ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/147

Dawna sygnatura

5161, 5160, IX/145, IPN BU OUN IX/145

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: broszury pt. Krwawym szlakiem stalinowskiej demokracji, Katechizm ukraińskiego nacjonalisty i Pszenica - materiały szkoleniowe

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: broszury pt. Krwawym szlakiem stalinowskiej demokracji, Katechizm ukraińskiego nacjonalisty i Pszenica - materiały szkoleniowe

Daty skrajne

1940-1944

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/175

Dawna sygnatura

Depozyt nr 5162 poz. 4, 7, 16, 18, 22, 23, 26, 32, IPN BU OUN IX/173

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Zbigniewa Kamińskiego: korespondencja i notatki z lat 1952-1954, korespondencja zaszyfrowana, plan i informator miasta Szczecina z 1949 r., kalendarzyk na 1954 r.

Opis zawartości

OUN. Depozyt Zbigniewa Kamińskiego, ps. Don: korespondencja i notatki z lat 1952-1954, korespondencja zaszyfrowana, plan i informator miasta Szczecina z 1949 r., kalendarzyk na 1954 r.

Daty skrajne

1949-1954

Uwagi

j. polski i ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/176

Dawna sygnatura

IX/174, IPN BU OUN IX/174

Tytuł teczki

OUN. Pieczątki - i części do nich (54 szt.)

Opis zawartości

OUN. Pieczątki - i części do nich (54 szt.)

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/177

Dawna sygnatura

5190, IX/175, IPN BU OUN IX/175

Tytuł teczki

OUN. Rozkaz nr 13 Komendy Ukraińskiej Policji z miesiąca 03.1942 r., pismo IV Komisariatu Ukraińskiej Policji m. Lwowa do Komendy Ukraińskiej Policji m. Lwowa z 30.03.1942 r. dotyczące sprawozdania z akcji żydowskiej, wyciąg z karty zaopatrzenia. Odpisy

Opis zawartości

OUN. Rozkaz nr 13 Komendy Ukraińskiej Policji z miesiąca III 1942 r., pismo IV Komisariatu Ukraińskiej Policji m. Lwowa do Komendy Ukraińskiej Policji m. Lwowa z 30 III 1942 r. dotyczące sprawozdania z akcji żydowskiej, wyciąg z karty zaopatrzenia, odpisy

Daty skrajne

1942-1958

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/181

Dawna sygnatura

5911, IX/179, IPN BU OUN IX/179

Tytuł teczki

OUN. Działalność ukraińskich nacjonalistów nie odpowiada celom ukraińskiego narodu i jego państwa - list otwarty Wasyla S. Kuka byłego członka OUN-Bandery do wszystkich Ukraińców żyjących za granicą. Odpis

Opis zawartości

OUN. Działalność ukraińskich nacjonalistów nie odpowiada celom ukraińskiego narodu i jego państwa - list otwarty Wasyla S. Kuka byłego członka OUN-Bandery do wszystkich Ukraińców żyjących za granicą, odpis

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/148

Dawna sygnatura

4421, IX/146, IPN BU OUN IX/146

Tytuł teczki

OUN. Dokumenty rozpracowania: zdjęcia członków oraz różnych uroczystości, fotokopia czeskiego dowodu osobistego na nazwisko Skala Adam, zdjęcia balonu, korespondencja, legitymacje, zaświadczenia

Opis zawartości

OUN. Dokumenty rozpracowania: zdjęcia członków oraz różnych uroczystości, fotokopia czeskiego dowodu osobistego na nazwisko Skala Adam, zdjęcia balonu, korespondencja, legitymacje, zaświadczenia

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/102

Dawna sygnatura

4344, IX/101, IPN BU OUN IX/101

Tytuł teczki

OUN. Towarowa książka na rok 1946/47 oddziału B.S.B.

Opis zawartości

OUN. Towarowa książka na rok 1946/47 oddziału B.S.B.

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/106

Dawna sygnatura

4303, IX/105, IPN BU OUN IX/105

Tytuł teczki

OUN. Rejon Donbas: raport dotyczący stosunków polityczno-społecznych i ukraińsko-niemieckich za okres 20.08-5.09.1943 r.

Opis zawartości

OUN. Rejon Donbas: raport dotyczący stosunków polityczno-społecznych i ukraińsko-niemieckich za okres 20 VIII - 5 IX 1943 r.

Daty skrajne

1943

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/103

Dawna sygnatura

4307, IX/102, IPN BU OUN IX/102

Tytuł teczki

OUN. Rejon Bukowiny: raport dotyczący stosunków politycznych ukraińsko-sowieckich.

Opis zawartości

OUN. Rejon Bukowiny: raport dotyczący stosunków politycznych ukraińsko-sowieckich

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/110

Dawna sygnatura

4300, 4228, IX/109, IPN BU OUN IX/109

Tytuł teczki

OUN. Nadrejon Jaworowski: sprawozdania za okres 1.05-20.10.1945 r., 20.12.1945 r.-20.05.1946 r. i wiadomości z terenu za okres 25.12.1945 r.-10.02.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Nadrejon Jaworowski: sprawozdania za okres 1 V - 20 X 1945 r., 20 XII 1945 r. - 20 V 1946 r. i wiadomości z terenu za okres 25 XII 1945 r. - 10 II 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/111

Dawna sygnatura

4273, IX/110, IPN BU OUN IX/110

Tytuł teczki

OUN. Nadrejony Jaworowski, Sokalszczyna-Rawszczyna, Kamianienszczina i miasto Lwów: spis rejonów i miejscowości

Opis zawartości

OUN. Nadrejony Jaworowski, Sokalszczyna-Rawszczyna, Kamianienszczina i miasto Lwów: spis rejonów i miejscowości

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/113

Dawna sygnatura

4297, IX/112, IPN BU OUN IX/112

Tytuł teczki

OUN. Okręgowy Prowid Przemyśl Nadrejon Łemkowszczyzna: raporty dotyczące stosunków społeczno-politycznych i ukraińsko-polskich, terroru UB

Opis zawartości

OUN. Okręgowy Prowid Przemyśl Nadrejon Łemkowszczyzna: raporty dotyczące stosunków społeczno-politycznych i ukraińsko-polskich, terroru UB

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/114

Dawna sygnatura

4276, IX/113, IPN BU OUN IX/113

Tytuł teczki

OUN. Mikołajew: sprawozdanie dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i spraw organizacyjnych

Opis zawartości

OUN. Mikołajew: sprawozdanie dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i spraw organizacyjnych

Daty skrajne

1943

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/116

Dawna sygnatura

4295, IX/115, IPN BU OUN IX/115

Tytuł teczki

OUN. Rejon Odessy: sytuacja społeczno-gospodarcza, głód, terror sowiecki - protokół.

Opis zawartości

OUN. Rejon Odessy: sytuacja społeczno-gospodarcza, głód, terror sowiecki - protokół

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/162

Dawna sygnatura

IX/160, IPN BU OUN IX/160

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 32-41, 48, 51 z 1957 r. wydawany w Niemczech

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 32-41, 48, 51 z 1957 r.

Daty skrajne

1957

Uwagi

j. ukraiński.

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/139

Dawna sygnatura

3922/2, IX/137, IPN BU OUN IX/137

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: fotokopie korespondencji i broszur w języku polskim i ukraińskim

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: fotokopie korespondencji i broszur

Daty skrajne

1953-1954

Uwagi

j. polski i ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/178

Dawna sygnatura

3929/4, IX/176, IPN BU OUN IX/176

Tytuł teczki

OUN. Dokumenty personalne różnych osób m.in. Wacława Łazowskiego, Piotra Sadka, Józefa Szymańskiego, Mieczysława Postępskiego, Franciszka Śliwy. Druki, blankiety legitymacji

Opis zawartości

OUN. Dokumenty personalne różnych osób m.in. Wacław Łazowski, Piotr Sadek, Józef Szymański, Mieczysław Postępski, Franciszek Śliwa, druki, blankiety legitymacji

Daty skrajne

1945-1951

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/183

Dawna sygnatura

4536, IX/181, IPN BU OUN IX/181

Tytuł teczki

OUN. Wiertacz nr 54/45 Zarządzenie ogólne nr 4 z 20.05.1945 r. Odpis

Opis zawartości

OUN. Wiertacz nr 54/45 Zarządzenie ogólne nr 4 z 20 V 1945 r., odpis

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/179

Dawna sygnatura

4335, 434, IX/177, IPN BU OUN IX/177

Tytuł teczki

OUN. Referat Gospodarczy: sprawozdania za 1946 r., książka kasowa za lata 1945-1947 oraz kwity i pokwitowania kasowe za lata 1946-1947

Opis zawartości

OUN. Referat Gospodarczy: sprawozdania za 1946 r., książka kasowa za lata 1945-1947 oraz kwity i pokwitowania kasowe za lata 1946-1947.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

rękopis, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/187

Dawna sygnatura

Depozyt nr 868 poz. 1b, 1382, IX/185, IPN BU OUN IX/185

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Korniła Prędko: instrukcje, rozkazy i sprawozdania z terenu z 1944 r.

Opis zawartości

OUN. Depozyt Korniła Prędko: instrukcje, rozkazy i sprawozdania z terenu z 1944 r.

Daty skrajne

1944

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/153

Dawna sygnatura

IX/151, IPN BU OUN IX/151

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik Czas nr 30, 31 z 1947 r. wraz z pismem przewodnim MSZ do MBP z 17.09.1947 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik Czas nr 30, 31 z 1947 r. wraz z pismem przewodnim MSZ do MBP z 17 IX 1947 r.

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/150

Dawna sygnatura

4412, 4414, 4413, 5159, 4441, IX/148, IPN BU OUN IX/148

Tytuł teczki

OUN. Zdjęcia członków OUN-UPA (m.in. grupowe, Stiacha, Kryłacza, Korcza, Hryhora, Rusłana, Roma), zbiorowe zdjęcie III Policyjnego Kursu Ukraińskiej Bezpieki w 1941 r., album zdjęć (niekompletny) ze zjazdów i kongresów w latach 1923-1937

Opis zawartości

OUN. Zdjęcia członków OUN-UPA (m.in. grupowe, Stiacha, Kryłacza, Korcza, Hryhora, Rusłana, Roma), zbiorowe zdjęcie III Policyjnego Kursu Ukraińskiej Bezpieki w 1941 r., album zdjęć (niekompletny) ze zjazdów i kongresów w latach 1923-1937

Daty skrajne

1935-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/152

Dawna sygnatura

5924, IX/150, IPN BU OUN IX/150

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: odpisy artykułów z czasopism Strzeleckie wiadomości nr 8 z 1945 r., Informator nr 1 z 1946 r.

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: odpisy artykułów z czasopism Strzeleckie wiadomości nr 8 z 1945 r., Informator nr 1 z 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. Polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/151

Dawna sygnatura

4326, IX/149, IPN BU OUN IX/149

Tytuł teczki

OUN. Zdjęcia: J. Jarosławienki z 1934 r., męskiego ukraińskiego chóru, członków OUN-UPA (m.in. członków poszczególnych sotni), Bandery.

Opis zawartości

OUN. Zdjęcia: J. Jarosławienki z 1934 r., męskiego ukraińskiego chóru, członków OUN-UPA (m.in. członków poszczególnych sotni), S. Bandery

Daty skrajne

1934-1953

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/164

Dawna sygnatura

IX/162, IPN BU OUN IX/162

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 1-4, 32-38 z 1959 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 1-4, 32-38 z 1959 r.

Daty skrajne

1959

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/165

Dawna sygnatura

IX/163, IPN BU OUN IX/163

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Anglii: Ukraińskaja dumka nr 30, 36-40 z 1956 r., nr 4-12, 15-19 z 1957 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Anglii: Ukraińskaja dumka nr 30, 36-40 z 1956 r., nr 4-12, 15-19 z 1957 r.

Daty skrajne

1956-1957

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/173

Dawna sygnatura

4220, 4398, IX/171, IPN BU OUN IX/171

Tytuł teczki

OUN-UPA. Fotokopie szyfrów i kodów oraz protokół sprawozdawczy częściowo zaszyfrowany z 5.06.1946 r.

Opis zawartości

OUN-UPA. Fotokopie szyfrów i kodów oraz protokół sprawozdawczy częściowo zaszyfrowany z 5 VI 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/163

Dawna sygnatura

IX/161, IPN BU OUN IX/161

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 11, 17-23, 25-27, 29, 30, 32-38 z 1958 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 11, 17-23, 25-27, 29, 30, 32-38 z 1958 r.

Daty skrajne

1958

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/159

Dawna sygnatura

IX/157, IPN BU OUN IX/157

Tytuł teczki

OUN. Czasopisma: Wpiered (Naprzód) cz. 10-12 z 1956 r., cz. 1, 4, 6, 8-10 z 1957 r., cz. 3-8 z 1958 r., Wieści cz. 9-12 z 1956 r., Łemkowskie wieści cz. 6 z 1959 r.; specjalny biuletyn My jeszcze powrócimy cz. 24, 25 z 1958 r.

Opis zawartości

OUN. Czasopisma: Wpiered (Naprzód) cz. 10-12 z 1956 r., cz. 1, 4, 6, 8-10 z 1957 r., cz. 3-8 z 1958 r., Wieści cz. 9-12 z 1956 r., Łemkowskie wieści cz. 6 z 1959 r.; specjalny biuletyn My jeszcze powrócimy cz. 24, 25 z 1958 r.

Daty skrajne

1956-1959

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/160

Dawna sygnatura

IX/158, IPN BU OUN IX/158

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 50-53 z 1956 r. wydawany w Niemczech

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Szlak zwycięstwa nr 50-53 z 1956 r.

Daty skrajne

1956

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/128

Dawna sygnatura

4363, IX/127, IPN BU OUN IX/127

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: Stosunki ukraińsko-sowieckie i ukraińsko-polskie (fragment referatu)

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: Stosunki ukraińsko-sowieckie i ukraińsko-polskie

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/157

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 3, 23; 3823, IX/155, IPN BU OUN IX/155

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: czasopismo Wieści informacyjne nr 12, 16-26 z 1946 r., nr 1-17 z 1947 r.

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: czasopismo Wieści informacyjne nr 12, 16-26 z 1946 r., nr 1-17 z 1947 r.

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/167

Dawna sygnatura

IX/165, IPN BU OUN IX/165

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukrainiec nr 3, 8, 10, 12, 13, 16, 18-23, 26, 29, 30, 41 z 1959 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukrainiec nr 3, 8, 10, 12, 13, 16, 18-23, 26, 29, 30, 41 z 1959 r.

Daty skrajne

1959

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/194

Dawna sygnatura

4375, 4387, 4309, 4243, IX/192, IPN BU OUN IX/192

Tytuł teczki

OUN. Okręg I: raport informacyjny za miesiąc 06.1946 r., sprawozdania organizacyjne z lat 1944-1946, odpisy artykułów z ukraińskich komunistycznych i ukraińskich amerykańskich gazet, opracowania propagandowe

Opis zawartości

OUN. Okręg I: raport informacyjny za miesiąc VI 1946 r., sprawozdania organizacyjne z lat 1944-1946, odpisy artykułów z ukraińskich komunistycznych i ukraińskich amerykańskich gazet, opracowania propagandowe

Daty skrajne

1944-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/196

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 14; 3392, IX/194, IPN BU OUN IX/194

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa: akta w sprawie karnej Józefa Pękalskiego.

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa, akta w sprawie karnej: Józef Pękalski

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/195

Dawna sygnatura

4384, IX/193, IPN BU OUN IX/193

Tytuł teczki

OUN. Reportaż z narady zdemobilizowanej ACz w Ustrzykach Dolnych z dnia 9.10.1946 r. sporządzony przez Wasyla Sidora ps. Szelest

Opis zawartości

OUN. Reportaż z narady w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 X 1946 r. sporządzony przez Wasyla Sidora ps. Szelest

Daty skrajne

1946

Uwagi

maszynopis, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/101

Dawna sygnatura

4337, IX/100, IPN BU OUN IX/100

Tytuł teczki

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman: kartoteka Referatu Służby Bezpieczeństwa

Opis zawartości

OUN. Okręg III Nadrejon krypt. Łyman: kartoteka Referatu Służby Bezpieczeństwa

Daty skrajne

1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/127

Dawna sygnatura

5921, IX/126,

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: Stosunki ukraińsko-sowieckie, walka MSW ZSRR z nacjonalistycznym ruchem ukraińskim - elaborat anonimowy

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: Stosunki ukraińsko-sowieckie, walka MSW ZSRR z nacjonalistycznym ruchem ukraińskim - elaborat anonimowy

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/189

Dawna sygnatura

4245, 4246, 4247, IX/187, IPN BU OUN IX/187

Tytuł teczki

OUN. Akcje wojsk radzieckich przeciwko bandom OUN-UPA: sprawozdania z walk w okolicach wsi Młyny (03.1947 r.), Laski (03.1946 r.), sprawa prowidnyka krajowego Zirki, plan zatwierdzony przez naczelnika 2 PO płk. Zdarnija z 08.1945 r.

Opis zawartości

OUN. Akcje wojsk radzieckich przeciwko bandom OUN-UPA: sprawozdania z walk w okolicach wsi Młyny (III 1947 r.), Laski (III 1946 r.), sprawa prowidnyka krajowego Zirki, plan zatwierdzony przez naczelnika 2 PO płk. Zdarnija z VIII 1945 r.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/190

Dawna sygnatura

5167, 4395, IX/188, IPN BU OUN IX/188

Tytuł teczki

OUN. Okręg I: stosunki ukraińsko-polskie i ukraińsko-sowieckie, sprawozdania z terenu z 1945 r., 06.1947 r. (Nadrejon Perejasław, Rejon Łucz), sprawozdanie z pracy Referatu Służby Bezpieczeństwa za miesiące 10, 11, 12.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg I: stosunki ukraińsko-polskie i ukraińsko-sowieckie, sprawozdania z terenu z 1945 r., VI 1947 r. (Nadrejon Perejasław, Rejon Łucz), sprawozdanie z pracy Referatu Służby Bezpieczeństwa za miesiące X, XI, XII 1946 r.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/192

Dawna sygnatura

3921, IX/190, IPN BU OUN IX/190

Tytuł teczki

OUN. Podziemna instrukcja prawdopodobnie OUN-Bandery z 4.05.1945 r. - przekład dokonany w UBP w Krakowie

Opis zawartości

OUN. Podziemna instrukcja prawdopodobnie OUN-Bandery z 4 V 1945 r.

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/193

Dawna sygnatura

4274, IX/191, IPN BU OUN IX/191

Tytuł teczki

OUN. Rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych URSR z 10.11.1946 r. w sprawie rozprawienia się m.in. z OUN i UPA

Opis zawartości

OUN. Rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych URSR z 10 XI 1946 r. w sprawie rozprawienia się m.in. z OUN i UPA

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/184

Dawna sygnatura

4404, IX/182, IPN BU OUN IX/182

Tytuł teczki

OUN. Materiały organizacyjne: instrukcje w sprawach organizacyjnych, prowadzenia wywiadu, szyfry. Fotografie dowodów rzeczowych (radiostacji, schowków) oraz raport agenta UB o zlokalizowaniu punktu kontaktowego OUN z 15.06.1953 r.

Opis zawartości

OUN. Materiały organizacyjne: instrukcje w sprawach organizacyjnych, prowadzenia wywiadu, szyfry, fotografie dowodów rzeczowych (radiostacji, schowków) oraz raport agenta UB o zlokalizowaniu punktu kontaktowego OUN z 15 VI 1953 r.

Daty skrajne

1953-1954

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/105

Dawna sygnatura

4304, IX/104, IPN BU OUN IX/104

Tytuł teczki

OUN. Nadrejon Doliński: sprawozdanie za okres 30.06-30.08.1946 r., stosunki polityczno-społeczne i ukraińsko-sowieckie, walki z oddziałami NKWD.

Opis zawartości

OUN. Nadrejon Doliński: sprawozdanie za okres 30 VI - 30 VIII 1946 r., stosunki polityczno-społeczne i ukraińsko-sowieckie, walki z oddziałami NKWD

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/199

Dawna sygnatura

6027

Tytuł teczki

OUN. Ukraiński miesięcznik wychodzący w Wielkiej Brytanii pt. Wyzwolony szlak (Wizwolnij szljach) nr 10, 11 z 1957 r., nr 1, 3-6, 10, 12 z 1958 r., nr 1, 3, 4, 5, 7-9 z 1959 r., nr 3 z 1960 r., nr 3-7 z 1961 r.

Opis zawartości

OUN. Ukraiński miesięcznik wychodzący w Wielkiej Brytanii pt. Wyzwolony szlak (Wizwolnij szljach) nr 10, 11 z 1957 r., nr 1, 3-6, 10, 12 z 1958 r., nr 1, 3, 4, 5, 7-9 z 1959 r., nr 3 z 1960 r., nr 3-7 z 1961 r.

Daty skrajne

1957-1961

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/171

Dawna sygnatura

IX/169, IPN BU OUN IX/169

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukraińskie słowo nr 908, 910, 912-913, 915, 921, 924, 929, 930, 932-935, 937, 938 z 1959 r., nr 974 (874?) z 1960, nr 1065, 1066, 1071, 1072 z 1962 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukraińskie słowo nr 908, 910, 912-913, 915, 921, 924, 929, 930, 932-935, 937, 938 z 1959 r., nr 974 (874?) z 1960, nr 1065, 1066, 1071, 1072 z 1962 r.

Daty skrajne

1959-1962

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/115

Dawna sygnatura

4291, IX/114, IPN BU OUN IX/114

Tytuł teczki

OUN. Rejon Nowosambirski: raport dotyczący sytuacji ukraińsko-sowieckiej i starć z oddziałami radzieckimi.

Opis zawartości

OUN. Rejon Nowosamborski: raport dotyczący sytuacji ukraińsko-sowieckiej i starć z oddziałami radzieckimi

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/117

Dawna sygnatura

4292, IX/116, IPN BU OUN IX/116

Tytuł teczki

OUN. Rejon Pidgaskij: raport dotyczący stosunków społeczno-politycznych i terroru NKWD.

Opis zawartości

OUN. Rejon Pidgaskij: raport dotyczący stosunków społeczno-politycznych i terroru NKWD

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/119

Dawna sygnatura

4288, IX/118, IPN BU OUN IX/118

Tytuł teczki

OUN. Rejon Sławski: sprawozdanie z przebiegu przygotowań do wyborów i samych wyborów do Rady Najwyższej ZSRR w dniu 10.02.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Rejon Sławski: sprawozdanie z przebiegu przygotowań do wyborów i samych wyborów do Rady Najwyższej ZSRR w dniu 10 II 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/124

Dawna sygnatura

4281, IX/123, IPN BU OUN IX/123

Tytuł teczki

OUN. Rejon Żydaczowa: sprawozdania i dane o sytuacji w terenie w okresie 1.06-30.07.1945 r., 1.01-30.06.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Rejon Żydaczowa: sprawozdania i dane o sytuacji w terenie w okresie 1 VI - 30 VII 1945 r., 1 I - 30 VI 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/125

Dawna sygnatura

4267, IX/124, IPN BU OUN IX/124

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: Rozwój myśli politycznej - materiał szkoleniowy

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: Rozwój myśli politycznej - materiał szkoleniowy

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

j. ukraiński


czesc 4