„Ukraińcy w Polsce 1944-1956” - archiwum w Warszawie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/122

Dawna sygnatura

4283, IX/121, IPN BU OUN IX/121

Tytuł teczki

OUN. Okręg Zakarpacki: sprawozdanie z akcji przeprowadzonych w dniach 14-16.07.1946 r.

Opis zawartości

OUN. Okręg Zakarpacki: sprawozdanie z akcji przeprowadzonych w dniach 14-16 VII 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/131

Dawna sygnatura

4351, IX/129, IPN BU OUN IX/129

Tytuł teczki

OUN. Krótka historia kilku wiosek w okolicy Rawy Ruskiej

Opis zawartości

OUN. Krótka historia kilku wiosek w okolicy Rawy Ruskiej

Daty skrajne

1946

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/129

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 3; 3350, IX/127A, IPN BU OUN IX/127A

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: broszura Zenona Sawczenki Polish-Ukrainian relations (Stosunki polsko-ukraińskie).

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: broszura Zenona Sawczenki Polish-Ukrainian relations (Stosunki polsko-ukraińskie)

Daty skrajne

1947

Uwagi

broszura w j. angielskim

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/134

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 25, IX/132, IPN BU OUN IX/132

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: biuletyn propagandowy przeciwko WOP (7 egzemplarzy)

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: biuletyn propagandowy dotyczący WOP (7 egzemplarzy)

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/140

Dawna sygnatura

5922, 5923, IX/138, IPN BU OUN IX/138

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: odezwy i ulotki

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: odezwy i ulotki

Daty skrajne

1947-1950

Uwagi

Tłumaczenia z j. ukraińskiego

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/154

Dawna sygnatura

IX/152, IPN BU OUN IX/152

Tytuł teczki

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1960 r.

Opis zawartości

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1960 r.

Daty skrajne

1960

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/172

Dawna sygnatura

3922/1, IX/170, IPN BU OUN IX/170

Tytuł teczki

OUN-UPA Fotokopie szyfrów i kodów

Opis zawartości

OUN-UPA. Fotokopie zaszyfrowanych tekstów i tablice kodowe

Daty skrajne

1953

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/170

Dawna sygnatura

IX/168, IPN BU OUN IX/168

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukraińskie słowo nr 851, 858, 863-865, 868-874, 879, 889 z 1958 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukraińskie słowo nr 851, 858, 863-865, 868-874, 879, 889 z 1958 r.

Daty skrajne

1958

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/137

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1103 poz. 1-5; 3370, 3371, 3372, 3373, IPN BU OUN IX/135

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Kuncio: broszura pt. Za Ukrainę, kalendarz na 1943 r. pt. Za naród, pocztówka z mapą Ukrainy oraz schemat wywiadu

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Kuncio: broszura pt. Za Ukrainę, kalendarz na 1943 r. pt. Za naród, pocztówka z mapą Ukrainy oraz schemat wywiadu

Daty skrajne

1921-1943

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/156

Dawna sygnatura

5908/2, 4315, IX/154, IPN BU OUN IX/154

Tytuł teczki

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1961 r. oraz artykuły w języku ukraińskim: M. Czubatina, F. Kruszyńskiego

Opis zawartości

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1961 r. oraz artykuły w języku ukraińskim: M. Czubatina, F. Kruszyńskiego

Daty skrajne

1961-1965

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/155

Dawna sygnatura

5908/2, IX/153, IPN BU OUN IX/153

Tytuł teczki

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1962 r.

Opis zawartości

OUN. Tłumaczenie artykułów z czasopisma Ukraińskie słowo z 1962 r.

Daty skrajne

1962-1965

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU1554/166

Dawna sygnatura

IX/164, IPN BU OUN IX/164

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukrainiec nr 44, 46, 47, 49, 51 z 1957 r., nr 23-33, 36, 45, 47, 48, 50, 52 z 1958 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany we Francji: Ukrainiec nr 44, 46, 47, 49, 51 z 1957 r., nr 23-33, 36, 45, 47, 48, 50, 52 z 1958 r.

Daty skrajne

1957-1958

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/135

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1313 poz. 1; 5997, 3346, 3347, 3348, IX, IPN BU OUN IX/133

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Mirosława Onyszkiewicza: czasopismo Wieści informacyjne nr 6, 8, 9, 15, 17 z 1946 r., nr 4 z 1947 r., odpis z ukraińskiej gazety Ameryka wydawanej w USA oraz ulotka UPA do Wojska Polskiego pt. Nasza odpowiedź

Opis zawartości

OUN. Depozyt Mirosława Onyszkiewicza: czasopismo Wieści informacyjne nr 6, 8, 9, 15, 17 z 1946 r., nr 4 z 1947 r., odpis z ukraińskiej gazety Ameryka wydawanej w USA oraz ulotka UPA do Wojska Polskiego pt. Nasza odpowiedź

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/138

Dawna sygnatura

3929/3, IX/136, IPN BU OUN IX/136

Tytuł teczki

OUN. Referat Propagandy: ulotki i broszury

Opis zawartości

OUN. Referat Propagandy: ulotki i broszury

Daty skrajne

1949-1951

Uwagi

j. angielski, j. polski, j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/186

Dawna sygnatura

Depozyt nr 869 poz. 1, 2; 1331, 1359, IX/184, IPN BU OUN IX/184

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Stefana Hraba: notatki i przepisy służby sanitarnej w podziemiu (uzupełnienia), część przepisów walki i dywersji

Opis zawartości

OUN. Depozyt Stefana Hraba: notatki i przepisy służby sanitarnej w podziemiu (uzupełnienia), część przepisów walki i dywersji

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/185

Dawna sygnatura

Depozyt nr 868 poz. 1c, 1379, IX/183, IPN BU OUN IX/183

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Korniła Prędko: odręczne zapiski, notatki, fotografie

Opis zawartości

OUN. Depozyt Korniła Prędko: odręczne zapiski, notatki, fotografie

Daty skrajne

1942-1944

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/168

Dawna sygnatura

IX/166, IPN BU OUN IX/166

Tytuł teczki

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Ukraińskij samostijnik nr 7-9, 11, 23-27 z 1957 r., nr 9 z 1958 r.; pismo Ukraińskiego Chrześcijańskiego Ruchu z 1957 r. oraz dokument pt. Ukraińska prasowa służba z 1948 r.

Opis zawartości

OUN. Tygodnik wydawany w Niemczech: Ukraińskij samostijnik nr 7-9, 11, 23-27 z 1957 r., nr 9 z 1958 r.; pismo Ukraińskiego Chrześcijańskiego Ruchu z 1957 r. oraz dokument pt. Ukraińska prasowa służba z 1948 r.

Daty skrajne

1948-1958

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 1554/182

Dawna sygnatura

5919, IX/180, IPN BU OUN IX/180

Tytuł teczki

OUN. Do członków i sympatyków OUN oraz do wszystkich Ukraińców na obczyźnie - listy otwarte byłych członków OUN-Bandery: Jaremka Mychajła ps. Puchacz, Żyławego Iwana ps. Jawir, tłumaczenie z gazety Wieści z Ukrainy nr 60 z 1961 r. Odpis

Opis zawartości

OUN. Do członków i sympatyków OUN oraz do wszystkich Ukraińców na obczyźnie - listy otwarte byłych członków OUN-Bandery: Jaremka Mychajła ps. Puchacz, Żyławego Iwana ps. Jawir, tłumaczenie z gazety Wieści z Ukrainy nr 60 z 1961 r., odpis

Daty skrajne

1961

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/1

Dawna sygnatura

X/1, 5918

Tytuł teczki

Komenda Główna Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oświadczenie

Opis zawartości

Odezwa Komendy Głównej UPA o prawie do występowania jako główna reprezentacja i kierownictwo ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego informacja o śmierci naczelnika RO MGB Rohatyń kpt. Hanosowa

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/2

Dawna sygnatura

X/2, 5912

Tytuł teczki

Biblioteka Ukraińskiego Podziemia nr 6. UPA - zbiór dokumentów za rok 1942-1950 (tłumaczenie z j. ukraińskiego)

Opis zawartości

Struktura OrganizacyjnaUPA wykład OUN w sprawie tworzenia i rozbudowy UPA w piątą rocznicę walki UPA

Daty skrajne

1942-1950

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/3

Dawna sygnatura

X/3, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód - książka pamiątkowa odcinka taktycznego Lemko

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - książka pamiątkowa odcinka taktycznego Łemko

Daty skrajne

1944-1949

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/4

Dawna sygnatura

X/4, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy Mirosława Onyszkiewicza: UPA Zachód - korespondencja, instrukcje, raport, szyfr, pismo Wieści Informacyjne

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - korespondencja, instrukcje, raport, szyfr, pismo Wieści Informacyjne

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/5

Dawna sygnatura

X/5, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy Onyszkiewicza Mirosława t. III: UPA Zachód okręg Sian - raporty z działalności za 1946 i 1947 r., informacje, raporty gospodarcze, zaszyfrowane meldunki, lista poległych członków UPA. Akta sprawy (nr 139/48) t. III.

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód okręg Sian - raporty z działalności za 1946 i 1947 r., informacje, raporty gospodarcze, zaszyfrowane meldunki, lista poległych członków UPA

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.III

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/6

Dawna sygnatura

X/6, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy (nr 139/48) Onyszkiewicza Mirosława t. IV: UPA Zachód - raporty z działalności 1946 r., spis członków, wykaz z pośmiertnych nominacji

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - raporty z działalności 1946 r., spis członków, wykaz z pośmiertnych nominacji

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.IV

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/7

Dawna sygnatura

X/7, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy (nr 139/48) Onyszkiewicza Mirosława t. V: UPA Zachód - meldunki, raporty, propozycje awansowe.

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - meldunki, raporty, propozycje awansowe

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński,,t.V

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/8

Dawna sygnatura

X/8, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy (nr 139/48) Onyszkiewicza Mirosława t. V: UPA - awanse, raporty, rozkazy, program nauczania w szkole podstawowej, spis oficerów UPA

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA - awanse, raporty, rozkazy, program nauczania w szkole podstawowej, spis oficerów UPA

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński,t.V

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/9

Dawna sygnatura

X/9, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy (nr 139/48) Onyszkiewicz Mirosław t. VI: UPA Zachód - sprawozdania wojskowe z 1945, 1946 r., instrukcje, kronika, korespondencja

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - sprawozdania z 1945, 1946 r., instrukcje, kronika, korespondencja

Daty skrajne

1945-1949

Uwagi

j.ukraiński,j.polski,t.VI

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/10

Dawna sygnatura

X/10, 39

Tytuł teczki

Akta sprawy (nr 139/48) Onyszkiewicza Mirosława t. VII: UPA Zachód - sprawozdania wojskowe z 1946 r., protokoły, kwity

Opis zawartości

Onyszkiewicz Mirosław: UPA Zachód - sprawozdania z 1946 r., protokoły, kwity

Daty skrajne

1945-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.VII

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/11

Dawna sygnatura

X/11, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. VIII: UPA zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - wydawnictwa ukraińskich nacjonalistów

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - wydawnictwa ukraińskich nacjonalistów broszury propagandowe znalezione u Mirosława Onyszkiewicza

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,j.polski,t.VIII

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/12

Dawna sygnatura

X/12, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza MIrosława t. IX: UPA Zachód okręg VI Sian- raporty, rozkazy, opisy marszów, korespondencja

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian- raporty, rozkazy, opisy marszów, korespondencja

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.IX

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/13

Dawna sygnatura

X/13, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. X: UPA Zachód okręg VI Sian - raporty, meldunki wraz z planami sytuacyjnymi akcji UPA, rozkazy, protokoły akcji

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian - raporty, meldunki wraz z planami sytuacyjnymi akcji UPA, rozkazy, protokoły akcji

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.X

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/14

Dawna sygnatura

X/14, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. XI: UPA Zachód okręg VI Sian - Raporty terenowe, opisy akcji UPA, szyfrowane meldunki, rozkazy, sprawozdania

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian - Raporty terenowe, opisy akcji UPA, szyfrowane meldunki, rozkazy, sprawozdania

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.XI

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/15

Dawna sygnatura

X/15, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. XII: UPA Zachód okręg VI Sian- rozkazy, instrukcje, protokoły, meldunki, rozkazy awansowe, spisy, raporty WOP w sprawie UPA

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian- rozkazy, instrukcje, protokoły, meldunki, rozkazy awansowe, spisy, raporty WOP w sprawie UPA

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,j.polski,t.XII

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/16

Dawna sygnatura

X/16, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. XIII: UPA Zachód okręg VI Sian, Okręg II Buh (tzw. Kraj Lwowski) - raporty, plany sytuacyjne, powiadomienie

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława: UPA Zachód okręg VI Sian, Okręg II Buh (Kraj Lwowski) - raporty, plany sytuacyjne, powiadomienie

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,t.XIII

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/17

Dawna sygnatura

X/17, 39

Tytuł teczki

Depozyt (nr 1313) Onyszkiewicza Mirosława t. XIV: UPA Zachód okręg Sian wydawnictwa nacjonalistyczne: Wistiz 1.06.1946 r., Propahandyst nr 3 z 1946 r. i inne (odpisy), protokoły

Opis zawartości

Depozyt (nr 1313) Onyszkiewicza Mirosława t. XIV: UPA Zachód okręg Sian wydawnictwa nacjonalistyczne: Wistiz 1 VI 1946 r., Propahandyst nr 3 z 1946 r. i inne (odpisy), protokoły

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/18

Dawna sygnatura

X/18, 39

Tytuł teczki

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. XV: UPA Zachód okręg VI Sian , Okręg IV Howerlia (tzw. Kraj Karpacki) - raporty, teksty pieśni, instrukcje, odpisy z różnych gazet artykułów o UPA

Opis zawartości

Depozyt Onyszkiewicza Mirosława t. XV: UPA Zachód okręg VI Sian, Okręg IV Howerlia (Kraj Karpacki) - raporty, teksty pieśni, instrukcje, odpisy z różnych gazet artykułów o UPA

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/19

Dawna sygnatura

X/19

Tytuł teczki

Depozyt Mirosława Onyszkiewicza (1313). UPA Zachód - broszury propagandowe

Opis zawartości

Depozyt Mirosława Onyszkiewicza (1313). UPA Zachód - broszury propagandowe

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/20

Dawna sygnatura

X/20

Tytuł teczki

Ukraińska Powstańcza Armia - wydawnictwo: Bojowyj Prawilnik Pichoty cz. I, II z 1944 r., cz. III-VII z 1946 r., cz. VIII-XII z 1946 r. oraz Brotherly Czech and Slovak Nations z 1947 r., plan

Opis zawartości

Ukraińska Powstańcza Armia - wydawnictwo: Bojowyj Prawilnik Pichoty cz. I, II z 1944 r., cz. III-VII z 1946 r., cz. VIII-XII z 1946 r. oraz Brotherly Czech and Slovak Nations z 1947 r., plan

Daty skrajne

1944-1947

Uwagi

j.angielski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/21

Dawna sygnatura

X 21, 4234

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg III Łysonia (tzw. Kraj Podolski) - informacje z terenu II-VIII 1945, XII 1945-V 1946

Opis zawartości

UPA Zachód okręg III Łysonia (Kraj Podolski) - informacje z terenu II-VIII 1945, XII 1945 - V 1946, wiadomości z terenu tarnopolskiego

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/22

Dawna sygnatura

X/22, 4285

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg III Łysonia (tzw. Kraj Podolski) - informacje z terenu

Opis zawartości

UPA Zachód okręg III Łysonia (Kraj Podolski) - informacje z terenu sprawozdania i protokóły z powiatu tarnopolskiego

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/23

Dawna sygnatura

X/23, 4251

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg IV Howerlia (tzw. Kraj Karpacki) wcześniej okręg VII Suczawa Bukowina - raport informacyjny z XII 1945 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg IV Howerlia (Kraj Karpacki) wcześniej okręg VII Suczawa Bukowina - raport informacyjny z XII 1945 r.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/24

Dawna sygnatura

X/24, 4287

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg IV Howerlia (tzw. Kraj Karpacki) - sprawozdania, protokoły, opracowania, spis poległych członków od listopada 1943 r. do maja 1946 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg IV Howerlia (Kraj Karpacki) - sprawozdania, protokoły, opracowania, spis poległych członków od listopada 1943 r. do maja 1946 r.

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/25

Dawna sygnatura

X/25, 4246, 4262, 4232, 4286, 4819

Tytuł teczki

UPA rejon Samborszczyzna, nadrejon Stryj, Sambor

Opis zawartości

UPA rejon Samborszczyzna, nadrejon Stryj, Sambor sprawozdania, wiadomości z terenu, protokóły oraz inne notatki

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/26

Dawna sygnatura

X/26, 4279

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg II Buh (tzw. Kraj Lwowski) - raport ogólny za III kwartał 1945 r., raport za miesiąc IV z 1945 r., I-IV 1946 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg II Buh (Kraj Lwowski) - raport ogólny za III kwartał 1945 r., raport za miesiąc IV z 1945 r., I - IV 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/27

Dawna sygnatura

X/27, 4356

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg II Buh (tzw. Kraj Lwowski) - wykaz członków UPA z nadrejonu Hałajdyz 28.02.1947 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg II Buh (Kraj Lwowski) - wykaz członków UPA z nadrejonu Hałajdy z 28 II 1947 r.

Daty skrajne

1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/28

Dawna sygnatura

X/28, 6013

Tytuł teczki

UPA - odpis instrukcji dowództwa UPA nadesłany do WUSP w Rzeszowie przez PUBP w Przemyślu

Opis zawartości

UPA - odpis instrukcji dowództwa UPA nadesłany do WUBP w Rzeszowie przez PUBP w Przemyślu, dotyczącej zachowania ostrożności i czujności oraz niedopuszczania do lekceważenia wroga

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/29

Dawna sygnatura

X/29, 5194

Tytuł teczki

UPA - dokumenty dot. grupy Sian

Opis zawartości

UPA. Dokumenty dotyczące grupy Sian: projekt odznaczeń za akcje przeprowadzone w 1945-1946 r. wyciąg z rozkazu nr 1/46 grupy Sian z dn. 20 I 1946 r. dotyczący nadania stopni podoficerskich rozkazy z czerwca 1946 oraz z 15 IX 1946 r. dotyczące nadania stop

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/30

Dawna sygnatura

X/30, 4360, 4218

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierorzyński Kraj) - lista poległych członków odcinka Łemko i Daniliw od początku 1944 r. do końca 1946 r., protokoły dotyczące śmierci członków UPA. Meldunki i różne notatki

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - lista poległych odcinki Łemko i Daniliw od początku 1944 r. do końca 1946 r., protokoły dotyczące śmierci członków UPA, meldunki i różne notatki m.inzdjęcie księcia Włodzimierza Paleya

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/31

Dawna sygnatura

X/31, 4225, 4382

Tytuł teczki

UPA - raport II kompani Drużnikiw pod dowództwem Czarnego za okres 26.07.1944-15.10.1944 r. Pouczenie o prawidłowym wyrażaniu się. Korespondencja.

Opis zawartości

UPA - raport II kompani Drużnikiw pod dowództwem Czarnego za okres 26 VII 1944-15 X 1944 r.

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/32

Dawna sygnatura

X/32, 4383

Tytuł teczki

UPA - wiadomości zebrane z głębi Polski w dniach 6-9.05.1947, instrukcja Pryrwy (prowidnyk III okręgu), instrukcje, komunikaty.

Opis zawartości

UPA - wiadomości zebrane z głębi Polski w dniach 6-9 V 1947, instrukcja Pryrwy (prowidnyk III okręgu), instrukcje, komunikaty

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/33

Dawna sygnatura

X/33, 4230, 4270

Tytuł teczki

UPA - Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - sprawozdania dotyczące sytuacji na terenie odcinka Łemko z 1945 i 1946 r.

Opis zawartości

UPAZachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - sprawozdania dotyczące sytuacji na terenie odcinka Łemko z 1945 i 1946 r.

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/34

Dawna sygnatura

X/34

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny Łemko - rozkaz z 1945 r., korespondencja, meldunki sytuacyjne

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek taktyczny Łemko - rozkaz z 1945 r., korespondencja, meldunki sytuacyjne

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/35

Dawna sygnatura

X/35, 4407, 4408, 4409, 4410

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian - sprawozdanie za miesiące VIII 1946 r. i z tygodniowego przeszkolenia poborowych UPA - Zachód - Łemko. Sprawozdanie referatu polityczno-wychowawczego Wadyma z pobytu oddziałów UPA na Słowacji

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian - sprawozdanie za miesiące VIII 1946 r. i z tygodniowego przeszkolenia poborowych UPA - Zachód - Łemko, sprawozdanie referatu polityczno-wychowawczego Wadyma z pobytu oddziałów UPA na Słowacji

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/36

Dawna sygnatura

X/36, 4393

Tytuł teczki

UPA. Sprawozdania z terenu i przegląd wydarzeń za lata 1945, 1946, 1947

Opis zawartości

UPA. Sprawozdania z terenu i przegląd wydarzeń za lata 1945, 1946, 1947.

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/37

Dawna sygnatura

X/37, 4293

Tytuł teczki

UPA Północ - walki zjednoczonych grup 444 UPA (pułk: Dorosza, Priłuckij, Starodubskij)

Opis zawartości

UPA Północ - walki zjednoczonych grup 444 UPA (pułk:Dorosza, Priłuckij, Starodubskij), sprawozdania z walk

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/38

Dawna sygnatura

X/38, 4370, 5099

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - odznaczenie żywych i poległych członków odcinka taktycznego Bastion oraz orzeczenie Sądu Polowego w sprawie skazania na karę śmierci strzelca Fuksa za dezercję

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - odznaczenie członków odcinka taktycznego Bastion oraz orzeczenie Sądu Polowego w sprawie skazania na karę śmierci strzelca Fuksa za dezercję

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/39

Dawna sygnatura

X/39, 4360

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - lista poległych członków odcinka taktycznego Bastion za czas od początku 1944 r. do końca grudnia 1946 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - lista poległych członków odcinka taktycznego Bastion za czas od początku 1944 r. do końca grudnia 1946 r.

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/40

Dawna sygnatura

X/40, 5168, 5192,, 5193, 5100,5169

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian - wiadomości z terenu Stubna i okolic oraz doniesienia za okres 2-26.03.1947, krótkie sprawozdanie z przebiegów akcji oddziałów Mściciele II i III, list członków organizacji UPA ps. Lew do kolegów z dn. 20.01.1947

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian - wiadomości z terenu Stubna i okolic oraz doniesienia za okres 2-26 III 1947, krótkie sprawozdanie z przebiegów akcji oddziałów Mściciele II i III, list członka UPA ps. Lew do kolegów z dn. 20 I 1947

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/41

Dawna sygnatura

X/41, 4320

Tytuł teczki

Ukraińska Powstańcza Armia

Opis zawartości

UPA. Dziennik od 27 VI do 24 VII 1947 r. (Okolice Jarosław - Przeworsk - Łańcut - Jasło) pisany przez d-cę pododdziału z sotni Tucza

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/42

Dawna sygnatura

X/41a, 5096

Tytuł teczki

UPA - list dotyczący działalności i zachowania się członków oddziału sł. p. Bryla

Opis zawartości

UPA. Odpis listu z lipca 1947 r. dotyczący działalności i zachowania się członków oddziału Bryla

Daty skrajne

1947

Uwagi

 


czesc 5