„Ukraińcy w Polsce 1944-1956” - archiwum w Warszawie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/43

Dawna sygnatura

X/42, 4247, 4355

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny krypt. Daniliw - spis członków, wykaz broni (okręg III)

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek taktyczny krypt. Daniliw - spis członków, wykaz broni (okręg III)

Daty skrajne

1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/44

Dawna sygnatura

X/43, 4354, 4353

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny krypt. Daniliw (Hrubieszów) - informacje z terenu 10.08-10.09.1945 r., 04.1946 r., 09-12.1946, 02.1947

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek taktyczny krypt. Daniliw (Hrubieszów), sprawozdanie społeczno polityczne za marzec i kwiecień 1946 r. Hrubiewszczyzna, postój 10 IV i 11 V 1946 r., raport polityczny - Podlasie, wiadomości z terenu - Pod

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/45

Dawna sygnatura

X/44, 4263, 4271, 4352

Tytuł teczki

UPA Armia Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny Daniliw - rozkazy, protokoły, sprawozdanie za 05.1947 r., opis napadu na Hrubieszów 27/28.05.1946 r., współpraca WiN i UPA

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek taktyczny Daniliw - rozkazy, protokoły, sprawozdanie za V 1947 r., opis napadu na Hrubieszów 27/28 V 1946 r., współpraca WiN i UPA

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/46

Dawna sygnatura

X/44a, 6259

Tytuł teczki

UPA Armia Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny krypt. Daniliw - Zawiadomienie dowódcy operacyjnego oddziału UPA do Komendanta AK

Opis zawartości

Dotyczy propozycji współpracy między UPA i AK na terenie Chełm - Włodawa - Białapodlaska.

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/47

Dawna sygnatura

X/45, 4425, 4423

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek Daniliw - listy przeznaczonych do awansu, spis wojowników oddziału z uwzględnieniem nominacyjnych stopni, rozkazy, oświadczenia, protokoły i raporty

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek Daniliw - listy przeznaczonych do awansu, spis oddziału z uwzględnieniem stopni, rozkazy, oświadczenia, protokoły i raporty

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/48

Dawna sygnatura

X/46, 4341, 4247

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - spisy awansowe członków odcinka Daniliw, rozkaz w sprawie reorganizacji oddziałuWilki II

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - spisy awansowe członków odcinka Daniliw, rozkaz w sprawie reorganizacji oddziałuWilki II

Daty skrajne

1947

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/49

Dawna sygnatura

X/47, 5179

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - raporty odcinka taktycznego Daniliw oddziału Wilki I, Wilki II

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - raporty odcinka taktycznego Daniliw oddziału Wilki I, Wilki II

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/50

Dawna sygnatura

X/48, 5180, 5191, 5197

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - rozkaz odcinka taktycznego Daniliw, list Mikołaja, Marii Petryszyn z USA, Rozkaz Świąteczny Mirosława Onyszkiewicza list Mikołaja i Marii Petryszyn z USA, rozkaz świąteczny Mirosława Onyszkiewicza

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - materiały dotyczące odcinka taktycznego Daniliw, list Mikołaja, Marii Petryszyn z USA, Rozkaz Świąteczny Mirosława Onyszkiewicza list Mikołaja i Marii Petryszyn z USA

Daty skrajne

1945-1962

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/51

Dawna sygnatura

X/49, 4367

Tytuł teczki

UPA Zachód - Opis akcji we wsi Dibcza z 20.05.1946 r., rozkaz nr 19 z 01.06.1946 r. w sprawie awansów.

Opis zawartości

UPA Zachód - Opis akcji we wsi Dibcza z 20 V 1946 r., rozkaz nr 19 z 1 VI 1946 r. w sprawie awansów

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/52

Dawna sygnatura

X/50, 4377

Tytuł teczki

UPA Zachód - odpisy dokumentów, stanowisko okupanta

Opis zawartości

UPA Zachód - odpisy dokumentów

Daty skrajne

1945

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/53

Dawna sygnatura

X/51, 4366

Tytuł teczki

UPA Zachód - protokół z pobytu na polskim terenie w okresie od 28.07.1946 do 4.08.1946 r. sprawozdanie ze spotkania z angielskimi korespondentami

Opis zawartości

UPA Zachód - protokół z pobytu na polskim terenie w okresie od 28 VII 1946 do 4 VIII 1946 r. sprawozdanie ze spotkania z angielskimi korespondentami

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/54

Dawna sygnatura

X/52

Tytuł teczki

UPA - sprawozdanie SB z pracy za miesiąc luty 1947 r.

Opis zawartości

UPA. Sprawozdanie SB z pracy za miesiąc luty 1947 r.

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/55

Dawna sygnatura

X/53, 4306

Tytuł teczki

UPA Wschód - działalność na terenie Białorusi

Opis zawartości

UPA Wschód - działalność na terenie Białorusi

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/56

Dawna sygnatura

X/54, 5917

Tytuł teczki

UPA - atak na miasto Kamień Koszyrski, rajd na Naddnieprowszczyznę. Odpisy

Opis zawartości

UPA. Atak na miasto Kamień Koszyrski, rajd na Naddnieprowszczyznę

Daty skrajne

1943-1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/57

Dawna sygnatura

X/55, 4289

Tytuł teczki

UPA - wieści z terenu, raport polityczny Sokalszcziny - Rawszcziny

Opis zawartości

UPA. Wieści z terenu, raport polityczny Sokalszcziny - Rawszcziny

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/58

Dawna sygnatura

X/56

Tytuł teczki

UPA - Ukraińska Narodowa Samoobrona: ulotki

Opis zawartości

UPA - Ukraińska Narodowa Samoobrona: ulotki

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/59

Dawna sygnatura

X/57, 5173, 5172, 5175

Tytuł teczki

Ukraińska Narodowa Samoobrona: Odezwa do Ludności Ukraińskiej informująca o powstaniu UNS, pisma do Polaków, odpisy

Opis zawartości

UNS: Odezwa do Ludności Ukraińskiej informująca o powstaniu UNS, odezwy do Polaków, odpisy

Daty skrajne

1943-45

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/60

Dawna sygnatura

X/58, 5920

Tytuł teczki

UPA, Główny Wojskowy Sztab Oddział II rozpoznawczy - opracowanie na temat wywiadu i kontrwywiadu

Opis zawartości

UPA, Główny Wojskowy Sztab Oddział II rozpoznawczy - opracowanie na temat wywiadu i kontrwywiadu

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/61

Dawna sygnatura

X/59, 4381

Tytuł teczki

UPA - sprawozdanie z podróży na tereny polskie w okresie 13 - 22.07.1946 r. i spotkanie z przedstawicielami WiN oraz meldunek bojowy 36 komendy WOP z 4.05.1946 r.

Opis zawartości

UPA. Sprawozdanie z podróży na tereny polskie w okresie 13 - 22 VII 1946 r. i spotkanie z przedstawicielami WiN oraz meldunek bojowy 36 komendy WOP z 4 V 1946 r.

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/62

Dawna sygnatura

X/60, 5179

Tytuł teczki

UPA - współpraca z AK, sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli obu organizacji. Korespondencja

Opis zawartości

UPA - współpraca z AK, sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli obu organizacji, korespondencja

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/63

Dawna sygnatura

X/61, 4261

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące zajść na odcinku taktycznym Bastion w V i VI 1945 r. przedstawione m.in. przez komendanta oddziału Miesniki Iwana Szpontaka Żeleźniaka

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące zajść na odcinku taktycznym Bastion w V i VI 1945 r. przedstawione m.in. przez komendanta oddziału Mesnyky Iwana Szpontaka Żeleźniaka

Daty skrajne

1945

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/64

Dawna sygnatura

X/62, 4358, 4346, 4275

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - różne materiały dotyczące odcinka taktycznegoBastion. Kalendarze, notes, sprawozdania i protokoły

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - różne materiały dotyczące odcinka taktycznegoBastion

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/65

Dawna sygnatura

X/62a, 4877

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) odcinek taktyczny Bastion. Depozyt Mikołaja Michcika (Miehcik): protokół o karygodnym zachowaniu się MO w miejscowościach Młyny, Chatynce i innych pow. Jarosławskiego z dn. 29 I 1945 r.

Opis zawartości

UPA Zachód okręg Sian (Zakerzoński Kraj) odcinek taktyczny Bastion, depozyt Mikołaja Michcika (Miehcik): protokół o zachowaniu się MO w miejscowościach Młyny, Chatynce i innych pow. Jarosławskiego z dn. 29 I 1945 r.

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/66

Dawna sygnatura

X/63, 4390

Tytuł teczki

UPA - sprawozdanie ze spotkania odbytego 10.08.1945 r. pomiędzy rejonowym propagandzistą Sokołem z UPA i przedstawicielami władzy powiatu laski

Opis zawartości

UPA. Sprawozdanie ze spotkania odbytego 10 VIII 1945 r. pomiędzy rejonowym propagandzistą Sokołem z UPA i przedstawicielami władzy pow. Lesko

Daty skrajne

1945

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/67

Dawna sygnatura

X/64, 4381

Tytuł teczki

UPA - zatrzymanie czterech członków AK. Korespondencja

Opis zawartości

UPA. Zatrzymanie czterech członków AK, korespondencja

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/68

Dawna sygnatura

X/65, 4318

Tytuł teczki

UPA - bojkot stalinowskich wyborów z 10.02.1946 r. Zbiór dokumentów

Opis zawartości

UPA. Bojkot stalinowskich wyborów z 10 II 1946 r., zbiór dokumentów

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/69

Dawna sygnatura

X/66

Tytuł teczki

UPA - nakaz, instrukcja, odezwa skierowana do członków.

Opis zawartości

UPA. Instrukcje, odezwa skierowana do członków UPA

Daty skrajne

1945-47

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/70

Dawna sygnatura

X/67

Tytuł teczki

UPA Południe - raport grupy Sabljuka za okres 23.12.1943 - 31.01.1944 r.

Opis zawartości

UPA Południe - raport grupy Sabljuka za okres 23 XII 1943 - 31 I 1944 r.

Daty skrajne

1943-1944

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/71

Dawna sygnatura

X/68, 4357, 4339

Tytuł teczki

UPA - rejestr pobranych z magazynu przedmiotów, stan posiadanej amunicji oraz smarów.

Opis zawartości

UPA - rejestr pobranych z magazynu przedmiotów, stan posiadanej amunicji oraz smarów

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/72

Dawna sygnatura

X/69, 5182

Tytuł teczki

UPA - ulotka: Cześć bohaterom, list

Opis zawartości

UPA - ulotka: Cześć bohaterom, list

Daty skrajne

1942-1943

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/73

Dawna sygnatura

X/70, 4330

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - pismo WUBP w Lublinie do MBP w sprawie dokumentów znalezionych przy zabitym dowódcy UPA ps. Wesoły

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - pismo WUBP w Lublinie do MBP w sprawie dokumentów znalezionych przy zabitym dowódcy UPA ps. Wesoły

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/74

Dawna sygnatura

X/71, 4362

Tytuł teczki

UPA - raporty i sprawozdania z terenu kuszcza Mak, okręgu II rejon I

Opis zawartości

UPA. Raporty i sprawozdania z terenu kuszcza Mak, okręgu II rejon I.m.in. życiorysy członków UPA

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/75

Dawna sygnatura

X/72, 4343, 4342

Tytuł teczki

UPA Zachód - spis i materiały szkoleniowe II czoty (plutonu) oraz spis umundurowania i uzbrojenia sotni (kompanii)

Opis zawartości

UPA Zachód - spis i materiały szkoleniowe II czoty (plutonu) oraz spis umundurowania i uzbrojenia sotni (kompanii)

Daty skrajne

1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/76

Dawna sygnatura

X/73, 4372, 4793

Tytuł teczki

UPA Zachód - informacje o śmierci członka OUN Jakiwa Busieka, zdjęcie St. Jankowskiego s. Michała. Korespondencja pomiędzy Dowódcą operacyjnym Oddziału UPA a Komendantem AK na terenie Chełm - Włodawa - Biała Podlaska

Opis zawartości

UPA Zachód - informacje o śmierci członka OUN Jakiwa Buseła, zdjęcie St. Jankowskiego s. Michała, korespondencja pomiędzy Dowódcą operacyjnym Oddziału UPA a Komendantem AK na terenie Chełm - Włodawa - Biała Podlaska

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/77

Dawna sygnatura

X/74, 5913, 6155

Tytuł teczki

UPA Główny Wojskowy Sztab Oddział IV Wyszkoleniowy - instruktor oficerskiej szkoły UPA Ratnyk, przedruk artykułu: Podstawowe elementy partyzanckiej taktyki z Powstańca 1946 r. oraz Do zbroi nr 14/27 i 15/28 z 1952 r. Instrukcja Młodzieży Junackie

Opis zawartości

UPA Główny Wojskowy Sztab Oddział IV Wyszkoleniowy - instruktor oficerskiej szkoły UPA Ratnyk, przedruk artykułu: Podstawowe elementy partyzanckiej taktyki z Powstańca 1946 r. oraz Do zbroi nr 14/27 i 15/28 z 1952 r. Instrukcja Młodzieży Junackie

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/78

Dawna sygnatura

X/75, 5914

Tytuł teczki

UPA - Zagadka śmierci S. Bandery wyjaśniona. Przestępca przyznaje się do zabójstwa Lwa Rebeta

Opis zawartości

UPA - Zagadka śmierci S. Bandery wyjaśniona. Przestępca przyznaje się do zabójstwa Lwa Rebeta

Daty skrajne

1957-1959

Uwagi

tłumaczenieartykułuzj.ukraińskiego,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/79

Dawna sygnatura

X/76, 5915

Tytuł teczki

UPA - opis zasadzki na WP urządzonej przez oddział UPA obok wsi Trostianca oraz inne artykuły

Opis zawartości

UPA. Opis zasadzki na WP urządzonej przez oddział UPA obok wsi Trostianca oraz inne artykuły

Daty skrajne

1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/80

Dawna sygnatura

X/77, 6103

Tytuł teczki

UPA - meldunki, odezwy, wyciągi, dwie broszury, zdobyte przy aresztowaniu członków UPA

Opis zawartości

UPA. Meldunki, odezwy, wyciągi, dwie broszury, zdobyte przy aresztowaniu członków UPA m.in. dokument zawierający szpiegowskie dane z akcji wysiedleńczej, odezwy pisane przez UPA wzywające do walki przeciwko ZSRR, dokument opisujący walki na frontach

Daty skrajne

1943-1947

Uwagi

j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/81

Dawna sygnatura

X/78, 4249

Tytuł teczki

UPA - ulotki, pisma oraz odezwy do ludności cywilnej oraz członków band leśnych

Opis zawartości

UPA - ulotki, pisma oraz odezwy do ludności cywilnej oraz członków band leśnych

Daty skrajne

1946-1949

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/82

Dawna sygnatura

X/79, 5174

Tytuł teczki

UPA - ulotki, broszury i odezwy do Polaków

Opis zawartości

Broszury, odezwy, ulotki na temat polskiej propagandy dotyczącej działalności UPA

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

j.ukraiński,j.polski

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/83

Dawna sygnatura

X/80, 5189

Tytuł teczki

UPA - sprawozdanie z antypolskich akcji (wyciąg z broszury pt. Wiadomości informacyjne wydanej w maju 1944 r.)

Opis zawartości

UPA - sprawozdanie z antypolskich akcji (wyciąg z broszury pt. Wiadomości informacyjne wydanej w maju 1944 r.)

Daty skrajne

1944-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/84

Dawna sygnatura

X/81, 5196, 4753, 5195, 5176, 5183, 5177, 5184, 5188

Tytuł teczki

UPA, Główny Wojskowy Sztab Oddział V Propagandowy - ulotki propagandowe, odezwy do Polaków, pismo do Polaków dotyczące usiłowań nawiązania współpracy

Opis zawartości

UPA. Główny Wojskowy Sztab Oddział V Propagandowy - ulotki propagandowe, odezwy do Polaków i pismo dotyczące nawiązania współpracy

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/85

Dawna sygnatura

X/82, 4213, 4312, 4379

Tytuł teczki

UPA - Główne Dowództwo - ulotki (m.in.. Za co walczy UPA?, Czerwonoarmiści, Populacja polityka bolszewika na Ukrainie, Spowiedź aresztowanego bolszewika) oraz protokoły dotyczące niemiecko-polskiego terroru i pacyfikacyjnej akcji Kałmyków

Opis zawartości

UPA. Główne Dowództwo - ulotki (m.in. Za co walczy UPA?, Czerwonoarmiści, Spowiedź aresztowanego bolszewika) oraz protokoły dotyczące niemiecko-polskiego terroru i pacyfikacyjnej akcji Kałmuków

Daty skrajne

1944

Uwagi

j.rosyjski,j.polski,j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/86

Dawna sygnatura

X/83, 4364

Tytuł teczki

UPA - Opowiadania (fragmenty)

Opis zawartości

UPA. Fotokopie różnych opowiadań

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

j.ukraiński,fragmenty

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/87

Dawna sygnatura

X/84, 5916

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian (tzw. Zakierzoński Kraj) - fragment z kroniki jednego oddziału UPA Wilki z odcinka taktycznego Daniliw za okres od VIII 1944 r. do XI 1945 r. (tłumaczenie)

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian (Zakerzoński Kraj) - fragment z kroniki jednego oddziału UPA Wilki z odcinka taktycznego Daniliw za okres od VIII 1944 r. do XI 1945 r.

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

j.polski,tłumaczenie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/88

Dawna sygnatura

X/85, 6100

Tytuł teczki

UPA Zachód okręg VI Sian(tzw. Zakierzoński Kraj) - fragment z kroniki jednego oddziału UPA Wilki z odcinka taktycznego Daniliw (oryginał)

Opis zawartości

UPA Zachód okręg VI Sian(Zakerzoński Kraj) - fragment z kroniki jednego oddziału UPA Wilki z odcinka taktycznego Daniliw

Daty skrajne

1944-1945

Uwagi

j.ukraiński,oryginał

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/89

Dawna sygnatura

X/86

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

Kladno i okolice Praga i okolice Wysokie Tatry okolice Mlada Boleslav, Kladna, Pragi, Pardubic Bieszczady Czechosłowacja Morawy okolice Czeskich Budziejowic Budziejowice, Znojno Vodniany Brno, Ołomuniec, Proszowice Mapa samochodowa płd Polski

Daty skrajne

1935-1946

Uwagi

mapyamerykańskie,niemieckie,czeskie,polskie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/90

Dawna sygnatura

X/87

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

Okolice Lublina, Turobina, Rejowca, Krasnystawu okolice Sandomierza, Mielca, Rudnika okolice Kościany, Środy, Leszna, Gostynina okolice Krosna, Sambora, Ustrzyk Dolnych okolice Lublina, Turobina, Rejowca, Krasystawu okolice Kościana, Leszna, Środy itd.

Daty skrajne

1936-1943

Uwagi

mapyniemieckie,amerykańskie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/91

Dawna sygnatura

X/88

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

Okolice Sanoka i pogranicze ze Słowacją okolice Łukowa, Ostrowa Lubelskiego woj.. Lubelskie okolice Janowa Lubelkiego, Leżajska, Szczebrzeszyna, Tarnogrodu, Zamościa okolice Tomaszowa Lubelskiego okolice Opoczna i Józefowa okolice Łosic, Łukowa itd.

Daty skrajne

1936-1943

Uwagi

mapyniemieckie,amerykańskie,polskie,polsko-niemieckie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/92

Dawna sygnatura

X/89

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

Zamość okolice Nowego Miasta nad Pilicą Radom okolice Krotoszyna, Opatówka okolice Solca, Opatowa, Opola, Kraśnika okolice Pyzdr, Jarocina, Konina, Kalisza okolice Uniejowa, Łęczycy okolice Krotoszyna, Opatówka okolice Zduńskiej Woli, Sieradza itd.

Daty skrajne

1936

Uwagi

mapyniemieckie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/93

Dawna sygnatura

X/90

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Lublin, okolice Białej Podlaskiej, Włodawy, Kowala okolice Mielca, Sandomierza Województwo Poznańskie Leszno, Gostyń Krasnystaw Zamość szczątki mapy fizycznej Polski okolice Włodawy, Kowala, Brześcia okolice Poznania, Gniezna okolice Lublina i

Daty skrajne

1936-1947

Uwagi

mapapolska,angielska,niemiecka

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/94

Dawna sygnatura

X/91

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Okolice Torunia, Płocka Łęczyca Radomsko Łódź Województwo Pomorskie Warszawa i okolice Białystok-Wilno-Grodno Łódź Kraków Łódź, okolice Kalisza i Poznania Olsztyn województwo łódzkie, Stara Lubowa, Szczawnica

Daty skrajne

 

Uwagi

mapyrosyjski,niemieckie,polsko-litewskie,polskie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/95

Dawna sygnatura

X/92

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Austria Austria Austria - Tyrol Austria - okolice Grazu Austria - Tyrol, pogranicze włoskie Pogranicze austryjacko-włoskie Pogranicze niemiecko-austryjackie Austria północna pogranicze niemiecko-austryjackie Alpy Austria Salzburg itd.

Daty skrajne

1930-1944

Uwagi

mapyniemieckie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/96

Dawna sygnatura

X/93

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Okolice Legnicy, Głogowa, Wrocławia Polska - Wybrzeże Zachodnie okolice Międzychodu, Nowego Tomyśla okolice Wolsztyna i Wschowej okolice Zgorzelca okolice Rychtalu i Byczyny Zgorzelec okolice Wrocławia i Opola okolice Opola, Raciborza i Świdni

Daty skrajne

1936-1944

Uwagi

mapyniemieckie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/97

Dawna sygnatura

X/94

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Okolice Olsztyna i Mławy Królewiec okolice Wrocławia Trzebnica Szprotawa, Głogów Tirschenreuth okolice Lwowa Pleszew, Jarocin, Miłosław okolice Brzegu, Opola, Kłodzka Prusy Wschodnie Czechosłowacja Człuchów okolice Głogowa Kłodzko

Daty skrajne

1935-1944

Uwagi

mapypolskie,niemieckie,rosyjskie,polsko-niemieckie,niemiecko-czeskie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/98

Dawna sygnatura

X/95

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Okolice Czerniowca, Stanisławowa, Kołomyji Lwów i okolice okolice Stryja Sambora, Stanisławowa Środkowy Bug okolice Drohobycza Sambor Stryj Lwów i Rawa Ruska

Daty skrajne

1936-1944

Uwagi

mapyamerykańskie,radzieckie,polskie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/99

Dawna sygnatura

X/96

Tytuł teczki

UPA - mapy

Opis zawartości

UPA - mapy. Bawaria okolice Krosna okolice Wrocławia okolice Wolsztyna okolice Zgorzelca okolice Karlowych Var Niemcy okolice Egar Brandenburgia

Daty skrajne

1935-1936

Uwagi

mapy niemieckie

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/100

Dawna sygnatura

X/97, 4402, 4250

Tytuł teczki

UPA - niekompletne sprawozdanie z terenów działalności.

Opis zawartości

UPA - mapy

Daty skrajne

1945-1946

Uwagi

j.ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Dep. II

Sygnatura

IPN BU 1552/101

Dawna sygnatura

3188, Dep. 844

Tytuł teczki

UPA - depozyt nr 844 Jarosława Białousa: odezwa Do obałamuconych członków band UPA

Opis zawartości

UPA - depozyt nr 844 Jarosława Białousa: odezwa Do obałamuconych członków band UPA, odezwa Rządu Polskiego wzywająca do zakończenia walk i dobrowolnego ujawnienia się z bronią

Daty skrajne

b.d.

Uwagi