HANECKI Jakub, właśc. J. Fürstenberg, ps. Czesław Borel i in. (1879-1937)
działacz ruchu robotniczego; od 1896 czł. SDKPiL; uczestnik rewolucji 1905-07; organizator ucieczki z więzienia R. Luksemburg; kilkakrotnie więziony; po Rewolucji Październikowej na kierowniczych stanowiskach w ZSRR; 1937 tamże stracony; 1956 zrehabilitowany