Jarosław Syrnyk


Dr Jarosław Syrnyk – ur. 1970 r. Absolwent IV L.O. z ukraińskim językiem nauczania w Legnicy. Absolwent wydziału historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. doktoryzował się na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pracownik OBEP IPN we Wrocławiu. Członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.