Козаки, росіяни і українці по польській стороні у війні 1920 р.
 (фрагменти)Гданьський Ярослав  

Під час польсько-більшовицької війни на польських землях опинилося п'ять потенціальних джерел одержання солдатів і командувача кадри, що може служити в непольських мисливських індивідах, що б'ються супроти більшовиків. Були те:

a) табори інтернованих, де перебували солдати „білогвардійських і українських індивідів”, яких воєнні долі кинули до Польщі;

б) табори військовополонених, в яких перебували більшовицькі військовополонені;

ц) що повертається через Польщу додому транспорт тих, що увільняються з неволить військовополонені російського і українського постання, перебуваючі до цієї пори в Ніємцзецх;
d) прагнуче далі битися супроти більшовиків рештки військ Української Народної Республіки, які опинилися по польській стороні фронту;

ей) групи населення, проживаючого в польсько-російській прикордонній зоні, які не почувалися поляками, а виражали готовність діючого внеску в озброєній борні, в боку польських військ, з метою одержання незалежності земель, що проживаються через себе.

Ті джерела могли бути використані при великій дозі обачливості, особливо коли йде про обидва типи таборів військовополонених. Більшовицькі військовополонені, що знаходяться в них, і солдати, що б'ються про повернення царської або „демократичної” Росії, не відчували симпатії до Польщі. „Білі” росіяни вважали її бо за частку імперії ...

Спрзимієрзоне українські війська

Після лютневої революції в Росії представники різних українських угруповань і політичних організацій, що виводяться головним чином з Товариша Украіскіцх прогресивних Людей, утворили так званим Центральну Раду – замінник першого українського парламенту. Рада виникла з числа себе Виконком, на який лобі зупинився професорку Мицхайло Хрусзевский. У травні до Піотрограду виїхала делегація Центральної Ради з постулатами широкої автономії для України, уповільнення військовополонених, що походять з Галичини а також українізації російських індивідів, що знаходяться на землях украінницх, а також самостійності шкільної справи і адміністрації.

Перед від'ємною посадою Тимчасового Уряду у цій справі Рада 25 квітня 1917 р. видала свого першого універсала, в якому стверджувала „відсьогодні самі ми творитимемо наше життя Проте аж до початків наступного року не наступив офіціальний зрив з Росією. Навіть в тому, що є реакцією на більшовицький так званий переворот ІІІ Універсалові Центральної Ради (з 20.11.1917 р.), прокламуючому повстання Української Народної Республіки, надалі підкреслювано федеральну спілку України з Росією.

Щойно створення через засідаючий в грудні 1917 р. в Цхарковіє І Всзецхукраінскі З'їзд Робочих, Воїнських і Селянських політичних підстав до покликання на Україні більшовицької влади спричинило зрив з Росією Делегатів. Центральна Рада 22 січня 1918 р. прокламувала незалежність УРЛ. Незалежність та була підтверджена через брестський трактат, який 9 лютого 1918 р. УРЛ підписала як одна із сторін, біля ленінської Росії і центральних держав. Але вже в наступному місяці розпочалася германсько-австрійська окупація незалежної України

Під патронатом центральних паств 29 квітня 1918 р. Центральна Рада ухвалила в Києві конституцію і вибрала професорку Хрусзевскієго на президента УРЛ. Проте засідаючий паралельно Український Селянський З'їзд обнародував того самого дня Павла Скоропадскієго гетьманом України. Вчинив він при допомозі німців державного перевороту і прокламував утворення в місце УРЛ Панства Українського. Владу свою виконував формально до 14 грудня 1918 р. Супроти гетьмана вибуцхло повстане в більшості українських губерній. Спричинювалися до його головні політики УРЛ, які 13 листопада 1918 р. закликали виконавчу владу, – так званий Директорія УРЛ – з главою Володимирем Винницзенко і Головним Отаманом (або  Головним Воєначальником) українських військ Семенем Петлура на чолі.

Майже рівночасно зацзето формувати військові індивіди УРЛ. У короткому часі утворено шість перших дивізій, всяка у складі трьох бригад піхоти з артилерією а також полків кавалерії і технічного. Впродовж 1919 р., крім скрутного військово-політичного становища, потрафили подвоїти збройні сили, які складалися зараз з 12 дивізій, ведучих борні супроти більшовиків і „білих” росіян.

Другим центром виникнення української державності була причетна ще тоді до Австрії Галичина. 18 жовтня 1918 р. українські посли до австрійського парламенту закликали Українську Національну Раду. Наступного дня УРН обнародувала об'єднання всіх українських просторів етнічних монархій хабсбурскієй. У Відні 25 жовтня 1918 р. закликано виконавчий орган української влади – Виконавчу Делегацію, або замінник уряду. У Галичині і на Буковині повстали підручні комітети УРН, що мають на місці вести діяльність незалежності.

Уночі з 31 жовтня на 1 листопад 1918 р. розпочалися в Львові польсько-українська борня. У їх тракті, 13 листопада 1918 р., була прокламована Зацходніо-украінска Републіка Народна. Виникали також збройні сили ЗУРЛ. Сформувалися вони початково в образі дванадцяти бригад піхоти, бригади кавалерії а також сильної артилерії – разом біля 80 тис. людей. Українською Армією Галіцийска, коли таку назву зарахувало військо ЗУРЛ, командував генерала Мицхайло Омеліановицз-павленко, а одну з бригад – 7. Львівську - пплк австрійської армії Альфред Бісанз.
Безповоротно українські сили досзли до стану чотирнадцяти у повній мірі сформованих бригад піхоти, поділених на три корпуси, підтримуваних сильною артилерією а також індивідами кавалерії і саперів. У ході воєнних діянь супроти Польщі вчинено зміни командувача УАГ. Павленке замістив генералові Олександр Греков, який відніс успіхи під час діянь супроти Польського Війська в червні 1919 р.

Під кінець листопада 1918 р. повстав також радянський ряд України, який негайно звернувся до Москви про військову допомогу і вже 1 січня 1919 р. більшовицькі війська вкроцзили до Цхаркова, а в лютому зайняли Київ, творить Незалежну Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Майже одночасно з вкроцзенієм більшовицьких військ на Україні розпочався „красний терор”.

У зовнішності нової погрози 22 січня 1919 р. обнародували акт об'єднання обох українських державних організмів в один – Українську Народну Республіку. Як результат малоуспішного для української сторони перебігу діянь у війні на два фронти українці 16 червня 1919 р. підписали в Львові перемир'я з польською стороною, а в серпні 1919 р. зведені українські армії повернули Київ.  

Місяць пізніше супроти українців виступив третій ворог – російська „біла” армія генерала Антона Денікіна. Таким чином українські війська опинилися в своєрідному „трикутнику смерті” між „білими” росіянами, більшовиками і поляками. У цій ситуації Петлура вирішився на „менше зло” і розпочав розмови з Польщею, закінчене підписанням 1 вересня 1919 р. призупинення зброї між обома сторонами. За лінію розмежовування військ визнано Збруч, або східний рубіж давньої Галичини. Рівночасно найнято сіе на обмін військовополонених.

Ще перед підписанням порозуміння з призупиненням зброї польська сторона згрупувала українські військовополонені в таборі нр 3 в Ланцуціє, звідки до грудня 1919 р. були висилані на місцевості, заняті через вірні війська Петлурзе.

Наступні поразки, несені через Украінццска Галіцийска Армію в борні з Мисливською Армією Денікіна, спричинили усзцзупленіє сіе збройних сил УРЛ. Командувач кадра і солдати не могли змиритися сіе з політикою поступок на користь Польщі, тому що перекреслювало це їх дотицхцзасови надбання незалежності. Індивіди минулого УАГ отже спочатку на сторону Денікіна, а надалі були включені до Красної Армії.
У цій ситуації 15 листопада 1919 р. наступило падіння Директорії. Всі його уповноваження були передані Петлурзе, який 7 грудня 1919 р. прибув до Варшави і розпочав розмови з поляками. У третій декаді квітня 1920 р. були підписані польсько-українська державна угода і військова конвенція.

Згідно з фіксованою угодою, підписаною в Бельведері уночі з 21 на 22 квітень через Івана Дабскієго і Андрийа Лівискієго, Польща визнавала права України на незалежність а також ряд УРЛ на чолі з отаманом Петлура. Польща зобов'язалася звільнити українські простори на захід від Дніпра і передати його українській стороні. В свою чергу Україна зрікалася земель, розташованих на захід від Збруча і Хориніа.На підставі фіксованої угоди польська сторона, при підтримці українських індивідів, розпочала так звану київську експедицію. І хоч безповітряний результат війни б для Польщі вигідний, оце підняття переговорів з більшовиками і вінчаючий його трактат рискі з 18 березня 1921 колишній р. кінцем демократичної держави на Україні. Підпис під трактатом склала бо делегація радянської України, а не Української Народної Республіки.

Ще перед підписанням угоди і військової конвенції польська військова влада погодилася на утворення українських індивідів з солдатів, перебуваючих в таборах інтернування в Ланцуціє і Дабіу а також в районі Камієнієц Подолскі–староконстантинув–проскурув. Вже 10 січня 1920 р. Головна Команда Українських Військ задала на командувача повинна формуватися в околицях Подільського Камієнца 4. Бригади Стрільців отамана о. Сзаповала.Підставою формування стояв сіе 1. кадровий полк піхоти, який був прзеформовани на самостійні батальйони нр 10, 11 і 12 а також батарею артилерії.

У лютому і березні 1920 р. з дієвих до того часу у ви повідаєте йамполскім і мохиловскім партизанських відділів виникала Самостійна Бригада плк. Олександра Удовицзенкі. У її склад весзли: 1. мохиловскі пп, самостійний галіцийскі батальйон, рештки 4. Бригади Галіцийскієй, донскі полк кавалерії, кінний відділ плк. Й. Бієкего, кінний відділ плк. Ст. Сінагийа, кінна сотніа Козаків Кубанскіцх сотн. О. Йусзкевицза, дивізйон артилерії і компанія саперів.

Обі ці індивіди були зведені на підставі наказу Мсвойск. нр 119 з 20.03.1920 р. в 2. Дивізію Стрільців, якої командування обійняв плк Удовицзенко. 4. БС командував зараз плк Павло Сзандрук, а Самостійну БС, перейменовану на 5. БС плк Бурківский. До складу дивізії весзли також дивізйон артилерії, 2. технічний полк пплк. Цхарцзенкі і 2. полк кавалерії есаула Фролова, який перейшов до українських військ з корпусу генерала Бредова
Устаткування і озброєння дивізія добула від польської 18. ДП. Рівночасно на наказ Мсвойск. введено в дію в Дунайовцацх заводів сукна, що дозволила до половини квітня йедноліціє прикрасити 2.

Дивізія по формуванню в травні 1920 р. рахувала 358 офіцерів і 1039 молодших командирів і рядних, 315 верхових коней і 164 табірні, 48 цкм і 10 польових знарядь, хоч „до бою” 400–450 багнетів і 170–185 шабель а також дві піеціодзіалове батареї артилерії. Такий Стан витікав з того, що готових було лиш по одному батальйону у всякій бригаді, а два наступні були щойно в процесі формування і підготовки.

Наступних українських індивідів розпочато формувати на підставі наказу з 8.02.1920 р. Були те 6. У СПРАВАХ і 6. Фондова БС, плк, що залишається під командуванням. дипломований, а надалі генерал цхор. Марка Безруцзко. Згідно із станом на 15 травня 1920 р. дивізія, що складається з 16. БС (46. і 47. батальйони стрільців – командувач пплк Роман Сусзко) і 17. БС (49. і 50. бс – пплк Воронієв ), 6. Бригади Артилерії (плк Алексейев), 6. дивізйону кавалерії (пплк Йанцзевскій), саперної компанії і служб рахувала 239 офіцерів, 2253 молодших командирів і рядних а також 9 штатських, з того „до бою” 135 офіцерів і 968 багнетів а також 280 шабель, а також 36 цкм і 4 діє.

Польсько-українська таємна військова конвенція, складаюча додаток до політичної угоди, була складена 24 квітня 1920 р. через уповноважених польської сторони м-ра. Валерего Славка і к-н Владислава Йедрзейевіцза а також української сторони генерала Сінклера і пплк. Дидковскієго. Українська армія складатися повинна була з лінійних і фондових сил. Лінійні сили творили трзибригадове дивізії піхоти – по 9 батальйонів всяка, а до того артилерія, кавалерія дивізийна, сапери і служби.

Як прикладом ми можемо сюди послужити сіе українську 1. Запорізьку ДП, яку командували по черзі геню цхор. (або генерал бриг.) Або Хулий-хуленко, а надалі генерал цхор. М. Базилский. Складалася вона з трзибаталіоновицх бригад – 1. під командуванням плк. І. Дубовийа, 2. плк. І. Літвинієнкі і 3. плк І. Троцького, трзидивізйоновей 1. бригади артилерії плк. С. Росзцзенкі а також полку кавалерії „Чорних запоріжців” командуваного через плк. Петра Діацзенке.

У складі дивізії утворено також двубаталіонова 1. фондову бригаду, яку командував плк Ст. Осмоловский. Фондові бригади, рахуючі найчастіше по одному фондовому батальйону на бригаду піхоти, були рівночасно територіальними командуваннями. І хоч формування дивізії сповільнилося до літа 1920 р. і пізно увійшла вона до борні, оце проте була те одна з небагатьох українських індивідів, якої склад відповідав умовам угоди. Проте утворення цього індивіда а також трьох інших дивізій - 2. Волинської DS  (генерал цхор. О. Загродский), 4. Київської У СПРАВАХ і 5. Цхерсонскієй У СПРАВАХ (плк Андрій Долуд) – стояло сіе можливе щойно від травня 1920 р., це коли на польську сторону перейшли колишнього індивіда УАГ, командуване через геню Омеліановицза-павленке, рахуюче 397 офіцерів а також 5950 молодших командирів і рядних, а також 144 цкм і 14 польових знарядь.

Українські відділи, над якими командування обійняв геню Павленко, направлено разом з польською 6. Армією генерала пора. Вацлава Івасзкієвіцза на південний відрізок фронту. Крім опору Головнокомандування Польського Війська в червні 1920 р. до військ ген Павленкі призначено 3. Залізну У СПРАВАХ, 29 травня перейменовану з 2. У справах Також в травні включено до армії генерала Павленкі 5. Цхерсонска У СПРАВАХ, на разі у складі 2 батальйонів піхоти, батареї артилерії і полку кавалерії. Поза сили, підпорядковані українському командуванню, знаходилася 6. Сіцзова У СПРАВАХ геню Безруцзкі, що б'ється у складі польської 3. Армії.

Проте подальше поповнення і розширення українських сил, які рахували зараз біля 10 тис. людей, з того біля 5 тис. в першій лінії, виявилася неможлива з приводу перевтоми джерел вербовки в таборах військовополонених. На вербовку до українських індивідів в Східній Галичині не погодився Пілсудскі. Польська сторона погодилася за те на проїзд через Польщу 10 тис. військовополонених українського постання з російської армії з часів І світової війни, перебуваючої ще на терені Німеччини. Після короткого карантину в таборі в Ланцуціє мали б вони формовані в маршові батальйони і керовані до Бердицзова, де поміщалося командування українських військ. Дозволило це на гарячковість лицевого стану індивідів до біля 10 тис. і докінчення формування і поповнення дивізії піхоти а також самостійної дивізії кавалерії..

Був це новий індивід, сформований з решток кавалерійських полків обох українських армій, що поповнених про мисливців і мобілізуються на звільнених місцевостях а також військовополонених з і інтернованих таборів військовополонених. Складалася з 1. Бригади Кавалерії (плк Смолский), яку творили 1. лубієнскі пкав. ім. Х. Жележніака (пплк А.Холуб) і 2. запорізький пкав. (пплк Д. Зупінас), 2. Бригади Кавалерії (пплк М. Лубинієц) у складі 3. блакитного пкав. (пплк Пана Забарило) і 4. пкав. ім. косзовего Івана Сірко (пплк Р. Корцзинів) а також дивізйону кінної (плк о. Алмазов) артилерії і фондового полку.

У квітні 1920 р., на просторі від Дністра до центрального Дніпра, супроти польських військ і спрзимієрзоним українських сил билися дві більшовицькі армії і три Красної Української бригади Армії Галіцийскієй.

Ще перед початком польського вдаряння дві українські бригади збунтувалися і виступили супроти Красної Армії. 23 квітня 1920 р. 2. галіцийска бригада атакувала резервне більшовицького індивіда 45. У СПРАВАХ, а надалі двигала двома колонами в направленнях на Подільський Могильов і Вінницю. Натомість 24 квітня опустила лінію фронту 3. галіцийска бригада і обкопалася біля станції Миткі біля залізничної лінії Мохилев–меринкі. Видзієленіє через командувача 14. Армії Хієроніма Уборевіцза  частки сил до придушення бунту українських індивідів а також розвиток діянь партизанських прихильників Петлури на базі більшовиків ослабили силу опору перед польським вдарянням. Вірність Красної Армії поберегла 1. галіцийска бригада повстала з військ І Корпусу УГА .

Головний Воєначальник 17 квітня 1920 р. дав наказ вдаряння на південному відрізку фронту з метою випередження більшовицьких діянь, очікуваних через польську сторону на Волиніу і Подолу. Польське вдаряння, яке увійшло до історії як „київська експедиція”, розпочалося 25 квітня 1920 р. Після заняття на другий день Житомира польські війська двигали на Київ. Польського індивіда 6. Армії і спрзимієрзоне українські сили вели в початках польського вдаряння лиш діяння віажаце, а вперед двигали після трьох днів. Безпосереднє вдаряння на Київ розпочалося уночі з 5 на 6 травня, а саме місто було заняте 7 травня. Три дні пізніше отаман Петлура відбирав в Києві  розпочалося уночі з 5 на 6 травня, а саме місто було заняте 7 травня. Три дні пізніше отаман Петлура відбирав в Києві парад українських відділів.

Проте 27 травня стратегічна ініціатива перейшла в руці більшовиків. Припинення південного фронту через стягнену з Кавказу 1. Кінну  Армію Семена Будіоннего а також відступ польських військ спричинили евакуацію до Ланцута фондових індивідів, а до Жешува і Тарнова цивільних установ Украіскієй Републікі Народної. У борні одвротовицх з конніца Будіоннего під Замосцієм відзначилася українська 6 DS

Після заключення перемир'я на польсько-більшовицькому фронті польська сторона, хотівши довести до кінця кімнатні переговори, мусила підняти рішення щодо своїх дотицхцзасовицх союзників. Під натиском Сейму військова влада наказала союзницьким формаціям опущення території Польщі до дня 2 листопада 1920 р. Об'єднання видано заява, що в разі їх повернення на польські місцевості із зброєю в реку лишаться вони роззброєне і інтерноване. Таким чином виповієдзіано союзницька система з Українською Народною Республікою з 21 квітня 1920 р.

Петлура вирішився отже вести подальші воєнні діяння супроти більшовицької Росії без польської допомоги, але в союзі з російськими підпорядкованими індивідами Комітетських Російського Савінкова а також козацькою дивізією Йаковлева.

Використавши присутність польських відділів, російсько-українські індивіди зайняли в початках листопада 1920 р. всю Поділлю і попростували на Брацлав. Контрнатарціє більшовицьких військ з 10 листопада закінчилося успіхом. Індивіди Красної Армії переламали праве крило підпорядкованих військ Петлурзе, що спричинило те, щоб відступитися військ Української Народної Республіки у напрямі польського рубежу. Відступ діявся похапки великому і при браку загальної координації, що вело до великих втрат в людях і устаткуванні.

Польський рубіж українські індивіди, в числі біля 20 тис., перейшли 21 листопада 1920 р. Лишилися вони роззброєне над Збручем, надалі солдатів зібрано в Рамованим Сіоле і перевезено до таборів інтернування – перш за все в Калісзу, Сзцзипіорніє, Александровіє Куйавскім, Стрзалковіє, Ланцуціє і Вадовіцацх, де перебували до 1924 р.

На польські землі попало отже біля 40 колишніх військових тис. і службовців УРЛ, в тим 65 послів, 14 міністрів, біля 1680 службовців, 3530 офіцерів і біля 11,5 тис. молодших командирів і рядних. Частка з них удалася на еміграцію, частка підняла службу у Війську Польським як контрактні офіцери, інші пристосувалися до нових умов життя.

Проте своєрідною мірою професії, яку зазнали щодо Польщі як союзника, міг бути виражальний внесок української еміграції в Польщі в творенні через німців озброєних відділів і місцевої адміністрації на землях давньої Східної Галичини включених до Генерального Губернаторства в 1941–1944. роках

Список більшовицьких військовополонених змарлицх в таборі в Туцхолі у період од 30 серпня до 15 листопада 1920 р, і похоронених в могилах збірок на прзиобозовим кладовищі