Cmentarz jeńców wojennych i internowanych w Strzałkowie

Pomnik na cmentarzu jenieckim w Strzałkowie


Cmentarz jeńców wojennych i internowanych w Strzałkowie - cmentarz założony w 1915 roku przy obozie jenieckim pod Strzałkowem dla jeńców z frontów I wojny światowej, a potem dla jeńców wojny polsko-bolszewickiej 1919 -1920.

Cmentarz położony jest pomiędzy Słupcą a Strzałkowem, około 1000 m od drogi krajowej nr 92.

Cmentarz jeńców wojennych i internowanych w Strzałkowie funkcjonował od 1915 do 1923 roku. Pochowano na nim wówczas w grobach zbiorowych i indywidualnych około 8000 jeńców różnych narodowości, w tym:

Staraniem Słupeckiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego cmentarz jest ogrodzony i uporządkowany. Na środku cmentarza znajduje sie pomnik upamiętniający zmarłych.