Jerzy Kropiwnicki

Urodził się w 1945 r. w Częstochowie. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-SocjologicznymĘ Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1968-81 i od 1989 r. pracował naukowo na UŁ. W latach 1980-81 był członkiem MKS "S" Regionu Ziemia Łódzka, później wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego oraz Członkiem Komisji Krajowej NSZZ"S". Aresztowany w dniu rozpoczęcia stanu wojennego i skazany na 6 lat więzienia za zorganizowanie akcji protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu W 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, zaangażował się w kierowanie tajnym Ośrodkiem Badań Społeczno-Zawodowych "S" w Łodzi. W latach 1977-78 i 1990-91 był stypendystą w Instytucie Badań Problemów Ubóstwa na amerykańskim Uniwersytecie Wisconsin. Był ministrem pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego oraz ministrem, szefem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Hanny Suchockiej. Od 1997 r. był kierownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 r. ministrem rozwoju regionalnego i budownictwa. Był posłem w latach 1991-93 i od 1997 r. W latach 1991-93 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZChN, funkcję tę pełni ponownie od 2000 r. W 2003 roku utworzył nowe ugrupowanie polityczne - Chrześcijański Ruch Samorządowy. Od 19 listopada 2002 roku jest prezydentem Łodzi.