Józef Glemp

Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu) - polski duchowny katolicki, kardynał prezbiter, arcybiskup senior warszawski. W latach 1981-1992 metropolita warszawsko-gnieźnieński, zaś w latach 1992-2007 warszawski. Od 1981 prymas Polski (do 2009), a od 1992 kustosz relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie. Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 administrator apostolski archidiecezji warszawskiej, a od 1 kwietnia 2007 senior. Pełny tytuł: Jego Eminencja Józef Świętego Kościoła Rzymskiego Tytułu Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Kardynał Prezbiter Glemp, prymas Polski, Kustosz Relikwii św. Wojciecha.

Urodzony 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu. Wychowywał się w Rycerzewie. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim nim rozpoczęła się II wojna światowa. W czasie okupacji niemieckiej pracował pod przymusem w niemieckim gospodarstwie rolnym. Od marca 1945 do 1950 uczył się w Państwowym Gimnazjum i w I Liceum Ogólnokształcym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odbył dwuletnie studia filozoficzne. Studia teologiczne kontynuował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 25 maja 1956 otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie. W latach 1967-1979 osobisty sekretarz Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. 4 marca 1979 mianowany biskupem diecezjalnym warmińskim. 21 kwietnia 1979 otrzymał święcenia biskupie w Warszawie. 7 lipca 1981 mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, a 12 września 1981 prymasem Polski. 2 lutego 1983 podniesiony do godności kardynała w Rzymie. Od 25 marca 1992 metropolita warszawski (po rozwiązaniu unii personalnej metropolii warszawskiej i gnieźnieńskiej) i prymas Polski do 2009, potem tytuł wróci do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. W latach 1981-2004 przewodniczący KEP.

W 2004 osiągnął wiek emerytalny 75 lat. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego złożył dymisję z urzędu metropolity warszawskiego, jednak Jan Paweł II przedłużył mu pełnienie tej funkcji do lipca 2006. 6 grudnia 2006 bp Stanisław Wielgus został ogłoszony metropolitą warszawskim przez Benedykta XVI i objął urząd, jednak 7 stycznia 2007, po przyjęciu przez Benedykta XVI rezygnacji abpa Stanisława Wielgusa z funkcji metropolity warszawskiego, kard. Józef Glemp został mianowany administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej. Podczas homilii wygłoszonej w czasie mszy, bezpośrednio po rezygnacji abpa Wielgusa, kardynał Glemp ostro potępił negatywne stanowisko wielu różnych środowisk wobec arcybiskupa, stanowczo krytykując też postępowanie IPN.

W czerwcu 2007 zrezygnował z funkcji ordynariusza wiernych obrządków: ormiańskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce.