Beresteczko (ukr. Берестечко) - miasto w rejonie chorochowskim, obwodzie wołyńskim (Ukraina).

Miasto położone jest nad rzeką Styr.

Na wyspie na rzece Styr miał być zamek założony przez księcia Symeona Porońskiego.

Miasto założone zostało w 1445, prawa miejskie nadano w 1547.


Pod koniec XVI w. do Beresteczka sprowadził braci polskich starosta łucki Aleksander Proński. Kościół zajęty był na zbór ariański, a klasztor na szkołę. Pod koniec pierwszej połowy XVII mieszkał tu Andrzej Wiszowaty.

W 1651 opodal Bresteczka, na prawym brzegu Styru odbyła się słynna bitwa wojsk Jana Kazimierza z wojskami Bohdana Chmielnickiego, posiłkowanymi wojskami Tatarskimi.

Od 1765 miasto należało do Zamojskich, a od 1795 do Platerów.

Pod koniec XVIII w. mieszkańcy Bresteczka (bez 5 osób) wymarli na dżumę.

Beresteczko słynne jest z zwycięstwa wojsk polskich pod dowództwem Jana Kazimierza nad Chmielnickim w r. 1651. Pierwotnie własność Bohowitynów, w XVII w., należało do ks. Prońskich, którzy tu posiadali zamek na wyspie wśród Styru. Jeden z nich, ks. Aleksander Proński (+ 1631) kasztelan trocki, uczynił z Beresteczka siedlisko Arjanów, sprowadzając tu Jędrzeja Wiszowatego. Po Prońskich przeszły dobra w XVII w. na Leszczyńskich, w XVIII w. (1765) na Zamoyskich, później Platerów (1795), Witosławskich, wreszcie hr. Raciborowskich. Słynne były niegdyś na Wołyniu tutejsze jarmarki.

Ozdobą miasteczka jest barokowy kościół farny (św. Trójcy) niegdyś Trynitarzy. Należy on do piękniejszych kościołów na Wołyniu. Klasztor Trynitarzy istniał tu od r. 1620. Obecny kościół fundował w połowie XVIII wieku Tomasz Karczewski, kasztelan halicki, oraz jego brat Jan (+ 1744), który zmarł jako zakonnik tutejszego zakonu. Ich portrety znajdują się w zakrystji. Kościół został wykończony kosztem Zamoyskiego starosty lubelskiego. Trynitarze, którzy prowadzili tu głośne szkoły ulegli kasacie w r. 1832, a ich kościół zamieniono na parafialny.

Pobojowisko bitwy pod Beresteczkiem w r. 1651 rozciąga się na wschód od miasta. Kozacy po bitwie uciekali ku wschodowi, przyczem tysiące zginęło w bagnach nad rzeką Płaszówką obok wsi Płaszewo, 5 km. na wschód od Beresteczka. Ich zwłoki pochowano pod wysoka mogiłą, zwaną Mogiłą Kozacką. Na mogile tej wybudowali Rosjanie w r. 1912 niewykończona dotychczas cerkiew św. Jerzego, o pięciu kopułach, która zdala malowniczo się przedstawia. Przy cerkwi stoi klasztor prawosławny. Na ścianie zachodniej nazewnątrz pomieszczono malowidła bizantyjskie, zdobi ją też ładny portal marmurowy. Cerkiew ma kilka kondygnacji zarówno w części nadziemnej, jak i w części podziemnej, w której pomieszczono za szkłem czaszki i kości pochowanych tu kozaków Chmielnickiego. Obok stoi stara drewniana, malowniczo przedstawiająca się cerkiew św. Mikołaja. Kopiec ten i cerkiew znajdują się w niewielkiej odległości od drogi z Beresteczka do Demidówki.