Będzin– miasto położone nad rzeką Czarną Przemszą w południowej Polsce, we wschodniej części województwa śląskiego.

Będzin jest historyczną stolicą regionu, zwanego od wielu lat Zagłębiem Dąbrowskim. Należy do najstarszych miast Małopolski i obecnego województwa śląskiego. Jest siedzibą Starostwa Powiatowego. Pełni rolę ośrodka gospodarczego, oświatowego i finansowo-administracyjnego względem siedmiu ościennych gmin.Jest dziś ważnym ośrodkiem przemysłowo-energetycznym w pn.-wsch. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOPu).

Prezydent miasta 9 stycznia 2006 podpisał deklarację utworzenia i przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZMu) miasta Będzina.

Będzin jest zabytkowym miastem, zbudowanym nad rzeką Czarną Przemszą. Historycznie związany był z Małopolską, stanowiąc jej zbrojne rubieże. Życie mieszkańców od wieków koncentrowało się wokół Góry Zamkowej. W IX-XII w. funkcjonował średniowieczny gród obrony z podgrodziem rzemieślniczo-handlowym. Dogodne położenie miasta na przecięciu handlowych szlaków średniowiecznej Europy oraz przywileje uzyskiwane od kolejnych władców zapewniły Będzinowi warunki do rozwoju handlu i rzemiosła.

Odkrycie pod koniec XVIII w. bogatych złóż węgla kamiennego pozwoliło na rozwinięcie górnictwa i hutnictwa, stawiając Będzin do czasów obecnych na znacznej pozycji w aglomeracji górnośląskiej. Sto lat później Będzin dzięki Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej uzyskał połączenie z Katowicami i Warszawą. Podczas okupacji niemieckiej miasto otrzymało w latach 1939–1945 nazwę nazistowską Bendsburg.

Miasto było przez całe wieki ośrodkiem władzy regionie, naznaczonym licznymi zabytkami, usytuowanym na Szlaku Orlich Gniazd. Będzin posiada ogromne możliwości turystyczne. Podobnie jak inne ośrodki Zagłębia Dąbrowskiego, Będzin jest miastem o rozbudowanym przemyśle. Potencjał gospodarczy tworzą przemysł energetyczny, elektryczny, i metalowy oraz liczne centra handlowe.

Pomimo trudności związanych z restrukturyzacją gospodarki, miasto posiada duże możliwości rozwoju. Szanse rozwojowe szczególnie upatruje się jego w położeniu komunikacyjnym na przecięciu ważnych węzłów drogowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego.