Ententa (z franc. entente - porozumienie, Potrójna Ententa, Trójporozumienie) - sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania doszło stopniowo. Najpierw doszło do zawarcia układu francusko-rosyjskiego (1893), później angielsko-francuskiego (tzw. entente cordiale, 1904) a następnie angielsko-rosyjskiego (1907). Trójporozumienie zaczęło funkcjonować w 1907. Już po wybuchu I wojny światowej do Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, które stanowiły trzon ententy, dołączyła szeroka koalicja 25 państw, z których nie wszystkie wzięły czynny udział w wojnie przeciwko państwom centralnym.

Państwa wchodzące w skład ententy