Władysław Grabski

Władysław Grabski (ur. 7 lipca 1874 w Borowie nad Bzurą - zm. 1 marca 1938 w Warszawie) polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.

Był synem ziemianina Feliksa i Stanisławy Mittelstaedt. Jego bratem był polityk Stanisław, a siostrą Zofia Kirkoń - Kiedroniowa (1872 - 1952), której drugi mąż - Józef Kiedroń był znanym politykiem II RP.

W 1900 roku ożenił się z Katarzyną Lewandowską (25 listopada 1879 - 9 marca 1946), z którą miał 4 synów:

Większość członków rodziny Grabskich (w tym sam Władysław Grabski) jest pochowanych na warszawskich Powązkach.