Ilustrowany Kurier Codzienny, polskie wydawnictwo i koncern prasowy działające w latach 1910–1939 w Krakowie.

Założycielem i właścicielem koncernu był Marian Dąbrowski. W okresie dwudziestolecia międzywojennego przedsiębiorstwo było największym polskim koncernem prasowym, a jednorazowy nakład wydawanych przez nie tytułów wynosił ponad 400 000 egzemplarzy

Pierwszym dziennikiem koncernu był Ilustrowany Kurier Codzienny, wydawany od 1910 r. IKC do 1939 r. był jedynym tytułem polskim dostępnym w ciągłej sprzedaży w 1827 miejscach w Europie. Koncern miał swoje oddziały w miastach polskich oraz w wielu europejskich stolicach. W czasie I wojny światowej nakład pisma wynosił 125 tys. egzemplarzy. Był pierwszym dziennikiem ogólnopolskim. Miał codziennie około milion czytelników.

Począwszy od 1933 koncern wydawał popołudniówkę Tempo dnia, aktualizującą informacje z porannego wydania IKC.

Koncern, który powstał na bazie Ilustrowanego Kuriera Codziennego rozpoczął swą działalność od wydawania w wys. 60 tys. egzemplarzy eleganckiego tygodnika Światowid. Od 1928 r. na rynku pojawił się nowy tytuł: Na szerokim świecie, adresowany do mieszkańców miast i wsi. W 1931 zaczęto wydawać tygodnik sportowy Raz, dwa, trzy oraz czasopismo o profilu kryminalno-sądowym Tajny detektyw. W 1935 założony został As, reklamowany na rynku prasowym jako wytworny tygodnik z wyższych sfer. Koncern był ponadto właścicielem pism satyrycznych: krakowskiego Wróble na Dachu oraz warszawskiego Expressu Humorystycznego.

W koncernie pracowało ponad 1000 osób. Jego właściciel, który karierę zawodową rozpoczynał od posady nauczyciela gimnazjalnego, słynął z umiejętności dobierania pracowników i dbałości o zróżnicowanie światopoglądowe w zespołach redakcyjnych, zatrudniając i narodowców, i komunistów.

Był pierwszym polskim wydawcą, który zniósł wierszówkę. Podobno nie była ona konieczna, bo w związku z tym, że świetnie płacił, dziennikarze z własnej inicjatywy starali się pisać jak najwięcej.

Wydawanie Ilustrowanego Kuryera Codziennego przerwała wojna. Ostatni numer ukazał się z datą 26 października 1939 r. Już następnego dnia z drukarni wyszedł Krakauer Zeitung (Goniec Krakowski). Dąbrowskiego nie było już wówczas w kraju, w przededniu wojny wyjechał za granicę. Zmarł w 1958 r. na Florydzie. Jego prochy po wielu latach sprowadzono do Krakowa, gdzie złożono je na Cmentarzu Rakowickim.