Kazimierz Ignacy Nitsch (ur. 1 lutego 1874 w Krakowie, zm. 26 września 1958 w Krakowie), polski językoznawca slawista, historyk języka polskiego, dialektolog. Założył Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i redagował jego organ "Język Polski".

Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego. Należał do czołowych polskich akademii naukowych - Polskiej Akademii Umiejętności (1911 członek-korespondent, 1924 członek czynny), Polskiej Akademii Nauk (1952 członek rzeczywisty), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1932 członek zwyczajny). W latach 1946-1952 pełnił funkcję prezesa PAU, 1952-1957 był wiceprezesem PAN.

Kazimierz Nitsch słucha krawca Ludwika Sikorę i zapisuje formy dialektu jabłonkowskiego