Kowel (ukr. Ковель) - miasto w zachodniej części Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Ma 62,9 tys. mieszkańców (2004).

Leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, około 65 km od polskiej granicy.

Pierwsza wzmianka historyczna z 1 połowy XIV wieku. Założony na obszarze Księstwa Halicko-Wołyńskiego, w XIV wieku włączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 włączone do Korony. Prawa miejskie w 1518. Po rozbiorze w 1795 w zaborze rosyjskim. W latach 1921-1939 ponownie należało do Polski, było stolicą powiatu.

Między wrześniem 1939 a czerwcem 1941 pod okupacją sowiecką, następnie pod okupacją niemiecką, ponownie zajęte przez Armię Czerwoną w lipcu 1944. W latach 1945-1991 w Ukraińskiej SRS. Od 1991 należy do Ukrainy.