Mozyrz (błr. Мазыр, Mazyr; ros. Мозырь, Mozyrʹ) – miasto na Białorusi, w obwodzie homelskim. Stolica rejonu mozyrskiego.

Mozyrz otrzymał prawa miejskie w 1609 roku od króla polskiego Zygmunta III Wazy.

Mniejszość polska w tym mieście jest – po rosyjskiej – najbardziej liczna.

106 tys. mieszkańców (2005). Przemysł spożywczy, maszynowy

Jeden z najstarszych grodów ruskich. Wzmiankowany w XII w., należał do księstwa włodzimierskiego, od XIII w. do Litwy. 1227 miejsce zwycięskiej bitwy wojsk tatarskich z litewskimi. W XV w. należał do M. Glińskiego. 1525 i 1654 zdobyty i zniszczony przez wojska rosyjskie. Po unii lubelskiej (1569) ośrodek administracyjny i sądowniczy (siedziba powiatu). Od 1793 w zaborze rosyjskim. Od 1795 miasto. 1919-1991 w Białoruskiej SRR. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w marcu 1920 miejsce walk oddziałów polskich i radzieckich. Od 1991 w Białorusi.