Narodowa Partia Robotnicza, NPR - polska partia polityczna utworzona w 1920 roku przez połączenie Narodowego Związku Robotniczego i Narodowego Stronnictwa Robotników, które działały na ziemiach dawnego zaboru pruskiego.

Z biegiem czasu partia traciła poparcie, szczególnie na ziemiach byłego Królestwa Polskiego. Po przewrocie majowym w 1926 roku NPR podzieliła się. Część działaczy poparła Piłsudskiego, tworząc tzw. NPR-Lewicę, a później Narodowe Stronnictwo Pracy. NPR przeszła do opozycji i weszła do Centrolewu. W 1937 doszło do połączenia NPR z Chrześcijańską Demokracją i utworzenia Stronnictwa Pracy. Do ideologi NPR odwołuje się stowarzyszenie Front Narodowo-Robotniczy.

Znani działacze NPR:

Organy prasowe NPR: