Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta - jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione ustawą z dnia 4 lutego 1921.

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

W 1944 PKWN zaakceptował Order Odrodzenia Polski jako najwyższe odznaczenie cywilne. Zachowano jego kształt i barwy, pozbawiając jednak godło korony, a na rewersie krzyża zmieniono datę na "1944"

Do 1990 order w wersji przedwojennej był także nadawany przez Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Po 1992 najwyższym odznaczeniem cywilnym jest znowu Order Orła Białego.

W precedencji Orderów i odznaczeń Order Odrodzenia Polski występuje po Orderze Wojennym Virtuti Militari a przed Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, wersja III RP