Ruska Narodowa Republika Łemków - niewielkie państwo łemkowskie utworzone w wyniku rozpadu Austro-Węgier.

Istnienie republiki proklamowano 5 grudnia 1918 we Florynce. Władze republiki były nastawione prorosyjsko. Odmawiano podpisania unii z Zachodnioukraińską Republiką Ludową. Na konferencji paryskiej delegacja łemkowska domagała się przyłączenia republiki do Czechosłowacji.

12 marca 1920 republika została zlikwidowana przez wojska polskie, co potwierdził w 1921 traktat ryski.


Skład rządu 

Powołano Radę Zwierzchnią Łemkowskiej Rusi oraz rząd, czyli Komitet Wykonawczy, którego premierem został dr Jarosław Kaczmarczyk. Ministrem rolnictwa został Mikołaj Gromosiak, Łemko z Krynicy Wsi, a ministrem spraw wewnętrznych o. Dmitryj Chylak (1866-1955), proboszcz z Izb.